Mat & Klimat

Argentina: Elproduktion med biomassa delar opinionen

Nyfällt timmer i staden Miraflores i den nordöstra provinsen Chaco i Argentina. Skogen är en mycket viktig resurs i denna fattiga region, men skogar fälls också för att bana väg för nya jordbruksmarker. (Foto: Daniel Gutman /IPS)

6 mars 2021

Skogen är den främsta näringen i den fattiga regionen Chaco i Argentina. Frågan är dock hur denna naturresurs ska kunna utnyttjas på ett hållbart sätt – och två nya elkraftverk som drivs av biomassa delar opinionen.

De nya elkraftverken i nordöstra Argentina drivs av rester från tillverkningen av träprodukten tannin, som traditionellt har använts för garvning av läder.

Chaco har länge varit en av Argentinas fattigaste regioner och under pandemin har andelen fattiga förvärrats drastiskt bland den dryga miljon invånare som bor på landsbygden.

Chacos skogar står bakom en stor andel av de skogsområden som varje år försvinner i Argentina – och enligt officiella uppgifter är nästan hälften av timmerfällningen illegal.

Det största hotet mot regionens skogar är enligt Luciano Olivares, som företräder regionens skogsmyndigheter, de markröjningar som genomförs för att bana väg för nya odlingsmarker. Samtidigt betonar han att skogsbruket förblir viktigt för regionen och bidrar med många arbetstillfällen. Luciano Olivares säger till IPS att den el som genereras av biomassa vid de nya kraftverken är en mycket bra och miljövänlig lösning.

Landets president Alberto Fernández deltog digitalt vid invigningen av de nya kraftverken i början av december, och framhöll då de nya anläggningarna som exempel på ett hållbart skogsbruk.

Kraftverken har byggts av två skogsbolag som har lång erfarenhet av att utvinna tannin ur trädarten quebracho, som växer i Chaco och är känd för sin höga kvalitet.

 

Uppmuntrar skogskövling

Produkten har inom garvningsindustrin med tiden ersatts av andra produkter. På senare år har dock tannin fått ett nytt uppsving då den har börjat användas inom andra områden där ämnet har kunnat ersätta olika kemiska produkter.

Adrián Zarrilli, professor i miljöhistoria vid universitet i Quilmes, är dock kritisk till att delar av quebracho-träden nu används till att producera el.

– Jag anser att det går att utveckla hållbara utvecklingssatsningar inom skogsbruk och boskapsuppfödning i Chaco. Men att fälla de få inhemska skogar som finns kvar för att producera tannin, en produkt som går att ersätta, och sedan generera el med avfallet, framstår som irrationellt för mig, säger han till IPS.

Företagens representanter menar dock att deras verksamhet snarare bidrar till föryngringen av skogarna i Chaco. Michele Battaglia, chef för ett av bolagen, Indunor, säger till IPS att de bara fäller stora träd vilket förbättrar möjligheterna för de mindre träden att växa.

Miljöorganisationer är dock kritiska mot företagen inom tannin-industrin.

– Nästan alla träd som används kommer från privatägda områden eller urfolkens marker, och det uppmuntrar till skogsskövling, säger Riccardo Tiddi vid miljöorganisationen Somos Monte Chaco.

Daniel Gutman/ IPS

 

Fler artiklar av denna författare

SENASTE NYHETERNA

Klimat
Göran Hådén

Räkna indirekt klimatpåverkan

Vi kan och bör räkna mer på indirekt klimatpåverkan. Det är inte lätt, men är en avgörande förutsättning för att göra rätt prioriteringar. Om något är relevant, men svårt att räkna på, behöver den osäkerheten ändå redogöras för.

Klimat
IPS Inter Press Service

Nöden ökar i norra Kenya i torkans spår

Förlusterna bara fortsätter för Darkuale Parsanti och hans hustru Mary Rampe i distriktet Marsabit i norra Kenya. Ett efter ett dukar deras boskapsdjur under av den torka som har följt i spåren av uteblivna regn.

Klimat
Niclas Malmberg

All vegetarisk mat inte så klimatsmart som marknadsföringen låter påskina

WWF listar fyra enkla åtgärder för att äta mer klimatsmart: öka, minska, välj och sluta. Det vi måste öka är att äta mer livsmedel från växtriket. Det vi måste minska är köttkonsumtionen. Det vi måste välja är svenskt, certifierat eller miljömärkt. Det vi måste sluta med är att slänga ätbar mat.

Klimat
IPS Inter Press Service

Utarmade jordar får nytt liv med ekometoder på Kuba

En stor majoritet av de kubanska åkermarkerna anses inte vara tillräckligt bördiga. Samtidigt arbetar allt fler småbönder med att återställa utarmade jordar med hjälp av miljövänliga metoder.