Mat & Klimat

ARTIKLAR

NYHETER

Urfolken – naturens underskattade väktare

Experter brukar påminna om att världens ursprungsfolk har en helt avgörande roll för skyddet av den biologiska mångfalden. Men deras insatser får sällan den uppskattning de förtjänar.

Fortsatt ekonomiskt stöd till djurindustrin

Regeringen fortsätter att ösa pengar till olika samhällssektorer, motiverat med kriget i Ukraina. Näst i tur är lantbruksföretagen, där det tidigare beslutade stödpaketet på 800 miljoner kronor till dieselanvändare och 300 miljoner till gris- och fågelindustrin, nu föreslås kompletteras med ytterligare stödpaket på drygt 2 miljarder kronor, efter en överenskommelse med Centerpartiet.

Klimatkrisen största säkerhetspolitiska hotet?

Det sägs att en fjärils vingslag i Amazonas kan starta en storm i Europa. I vår naturligt komplexa värld har dessutom mänskligheten själva byggt system som gör enskildas globala påverkan större än någonsin, som hur vår dagliga mat påverkar vårt klimat.

Mexiko väljer fossilgas framför gröna energikällor

Den gröna energiomställningen har avstannat i Mexiko sedan Andrés Manuel López Obrador kom till makten för tre år sedan. Trots landets stora potential att utvinna gröna energikällor har regeringen valt att fortsätta satsa på fossila bränslen i stället.

Varför är jag orolig för mina barns framtid i Sverige?

För den som tycker att det var besvärande med flyktingströmmarna vi sett den senaste åren så var det bara en lätt vindpust mot den storm som väntar. De geopolitiska spänningar som kommer av detta kan bara resultera i storskaliga krig om resurser och beboelig mark, både inom och mellan länder…

Konsten att blunda inför det onda

Kan det finnas ett samband med krigets fasor och vår kollektiva blindhet inför vad vi, trots att vi ser oss som goda människor, gör mot försvarslösa djur, vårt dagliga förträngande av den brutala sanningen bakom det som hamnar på våra tallrikar…

Ny kampanj för att få Coop att sluta sälja kött från illegal avskogning i Amazonas

Amazon watch har börjat en ny kampanj med anledning av att Coop säljer kött från nötkreatur som fötts upp på avskogad mark i Amazonas. De vill uppmärksamma att Coop via leverantören Norvida samarbetar med den brasilianska köttjätten JBS, och kravet som ställs är helt enkelt att Coop ska sluta köpa nötkött från detta skandalföretag.

FN utlyser krisläge för världens marker

Halva mänskligheten är direkt påverkade av marker som har skadats eller förstörts. Världens länder måste omgående växla om till ett mer hållbart utnyttjande av jordens markresurser – och skadade områden behöver återställas. Det skriver FN:s organ mot ökenspridning i en ny stor rapport.

Ny rapport om hållbar jordbrukspolitik ger stöd åt beslutsfattare

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien har i dagarna presenterat en ny rapport om regenerativt jordbruk. Rapporten fokuserar på regenerativt jordbruk, dvs odlingar som syftar till att upprätthålla jordbrukets produktivitet och öka den biologiska mångfalden.

Finska Soilfood alternativ till ryskt konstgödsel

Rysslands krig i Ukraina har visat på en sårbarhet som tidigare gått lite under radarn; svenskt jordbruks stora beroende av rysk naturgas. Hela 20 procent av konstgödslet i Sverige importeras från Ryssland, och därtill kommer att rysk naturgas också används för att tillverka konstgödsel i andra delar av världen.

Storsatsning på tåg genom känsliga områden kritiseras i Mexiko

Arbetet med en 150 mil lång tåglinje genom det som en gång var Mayarikets hjärta i Mexiko går vidare. Enligt regeringen kommer ”mayatåget” att skapa nya arbetstillfällen och stärka turismen. Men kritiker varnar för miljökonsekvenserna eftersom spåren kommer att löpa genom några av landets känsligaste ekologiska områden.

Solceller och odling i lyckad kombination – Först i Sverige

Med rätt planering kan solceller fungera som ett utmärkt och smart inslag i odlingslandskapet. I Sveriges första agrivoltaiska system är produktionsbortfallet noll samtidigt som en tredjedel av gårdens elbehov tillgodoses.

Klimatkrisen det största hälsohotet enligt WHO

Varje år dör över 13 miljoner människor i världen på grund av miljöfaktorer som hade kunnat undvikas. Klimatkrisen utgör nu det enskilt största hotet mot människor, uppger WHO inför att organisationen på torsdag uppmärksammar världshälsodagen.

Med livsstilsförändringar kan vi klara 1,5-gradersmålet

Hur mycket kan vi egentligen konsumera om vi ska klara klimatmålen? Ett försök till svar på frågan presenteras i rapporten THE FUTURE OF URBAN CONSUMPTION IN A 1.5°C WORLD

Afrikas vattenproblem riskerar att förvärras ytterligare

Vattenbristen i Afrika riskerar enligt experter att förvärras ytterligare i framtiden. Redan i dag tvingas kvinnor på den afrikanska landsbygden ut på dagliga långa vandringar för att hämta vatten – som i många fall är orenat.

Skogsträdgårdar allt populärare odlingsform

En särskild nisch av regenerativt jordbruk är så kallade skogsträdgårdar. En skogsträdgård är en odling där man försöker efterlikna ekosystem, med lager på lager av vegetation med olika växtmönster och en mångfald av arter, både ovan och under jord.

Antalet allvarliga skogsbränder kan öka snabbt

Världen riskerar att drabbas av många fler allvarliga skogsbränder på grund av klimatförändringar och hur mark utnyttjas. Den varningen kommer i en ny rapport från FN:s miljöprogram UNEP.

Ett fönster mot själen – historien bakom den svartögda bönan

Black Eyed Peas – bara namnet ger en känsla av den amerikanska Södern, varma nätter, av jazz och hungriga musiker runt ett köksbord i Harlem efter en sen spelning på någon av de kända jazzklubbarna i New York på 40- talet.

Ny studie: Vilka målkonflikter uppstår när maten klimatbeskattas?

En klimatskatt på livsmedel kan minska matens klimatpåverkan med mer än 10 procent. Men en ensidig klimatskatt på livsmedel kan leda till konflikter gentemot andra miljömål. Emma Moberg har i en doktorsavhandling vid SLU, studerat just vilka miljömässiga målkonflikter en klimatskatt på mat skulle kunna innebära.

Jordbruksexporten allt viktigare för Brasiliens ekonomi

De storskaliga jordbruken har blivit allt viktigare för Brasiliens ekonomi. Men för att få bukt med fattigdom och ojämlikhet krävs det också att andra sektorer utvecklas, menar experter.

Odlad lax hotar vildlaxbeståndet i västsvenska vattendrag

Odlad norsk lax på rymmen vandrar upp i västsvenska vattendrag och parar sig med lokal vild lax. Det försvagar i sin tur den vilda populationen vilket får negativa konsekvenser för ekosystemen i stort.

IPCC: Sämre psykisk hälsa av klimatkrisen

Psykisk hälsa förvärras mer än många tror av varmare klimat, men det är inte klimatångest utan andra psykiska problem som FN:s klimatpanel IPCC nu varnar för. Problemen börjar redan när det är varmare än 20 grader, skriver Göran Hådén.

Nya insatser krävs mot klimatrelaterade vattenkriser i Afrika

Bristen på vatten blir alltmer akut i södra Afrika i takt med att klimatförändringarnas effekter förvärras. Det leder i sin tur till ökade risker för konflikter om den livsnödvändiga naturresursen, varnar experter.

Mänsklighetens första comfort food – den älskade kikärtan

Sedan den började odlas i Mellanöstern för drygt 10 000 år sedan har inget kunnat stoppa dess framfart. Från antikens lustfyllda fester till dagens nattöppna foodtrucks – denna baljväxternas superhjälte är inget vi tröttnar på i första taget.

Klimatpanelen varnar: matproduktionen är hotad

I den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC ligger fokus på klimatkrisens effekter på samhället och miljön. Torka och extremväder har redan gjort många odlingsmarker obrukbara, och matbrist väntas drabba hundratals miljoner fler i takt med att krisen förvärras.

Klimatkrisen driver på den globala ojämlikheten

Den stora ojämlikheten i världen skördar minst 21 000 människoliv per dag, enligt Oxfam. Liksom flera tidigare studier visar en ny rapport från hjälporganisationen att klimatförändringarnas effekter slår särskilt hårt mot de redan fattiga.

Naturskyddsföreningen kampanjar för hållbart fiske – “Krävs lagstiftning”

Trålgränsen måste flyttas ut permanent, samtidigt som skonsamt och småskaligt fiske måste ges en högre prioritet gentemot industriella aktörer. Det är kraven i Naturskyddsföreningens nya kampanj mot överfisket.

Salladsföretaget Picadeli slopar plast och satsar på växtbaserat

I höstas slutade Picadeli med rött kött. Nu fortsätter företaget med en ambitiös klimat- och miljösatsning som ska minska plastkonsumtionen med 120 ton årligen. Man lanserar även en ny vegansk kyckling till salladsbaren i samarbete med Quorn.

Kampanj ska stärka arbetet med Afrikas gröna mur

Söder om Sahara pågår arbetet med att anlägga ett 800 mil långt grönområde som ska bidra till att minska ökenspridningen och dämpa klimatkrisen. Afrikas gröna mur ska enligt planerna återställa enorma områden av förstörd mark i en världens fattigaste regioner, Sahel.

Regenerativt jordbruk på tröskeln till större genombrott i Sverige

Idén om ett jordbruk i harmoni med de naturliga ekosystemen och deras processer blir allt mer populär runt om i världen. “Det har gått väldigt snabbt nu på slutet”, säger bonden Jörgen Andersson.

Bakslag för plaståtervinningen under pandemin

Coronakrisen har haft stora effekter på hanteringen av plast i världens länder. Användningen av engångsprodukter har ökat snabbt och under pandemins första månader låg hanteringen av sopor och återvinning nere i många städer.

Världens länder göder miljöskadlig verksamhet – över 17 biljoner i stöd varje år

Trots världssamfundets upprepade klimatlöften fortsätter offentliga pengar att flöda till fossil verksamhet och ett ohållbart brukande av mark och vattenresurser. Enligt rapporten handlar det om 17 biljoner kronor, där en tredjedel är kopplat till jordbruket, men mörkertalet är stort.

Världens våtmarker försvinner oroande fort

Världens våtmarker bidrar med en mängd olika ekosystemtjänster och har en viktig roll i kampen för att bromsa klimatförändringarna. Men på grund av mänskliga aktiviteter försvinner våtmarkerna i en oroande hastighet, konstaterar FN.

Ny studie: Slopat djurjordbruk kan minska de globala utsläppen med två tredjedelar

Om hela världen ställer om till en växtbaserad kost skulle utsläppen av växthusgaser minska med 68 procent, enligt en ny studie. Stora arealer skulle frigöras för återetablerade ekosystem samtidigt som utsläppen från foderproduktion och djurens matsmältning skulle försvinna.

Regenerativt jordbruk växer snabbt i Storbritannien efter Brexit

Utträdet ur EU har gjort det möjligt för Storbritannien att föra en egen jordbrukspolitik. Nu lägger man om stödsystemen så att det gynnar klimatsmart och regenerativt jordbruk. Kan något liknande ske i Sverige, och är politikens inblandning önskvärd?

FN lyfter fram baljväxter som framtidens livsmedel

I veckan uppmärksammade FN internationella baljväxtdagen. Målet är att belysa hur en ökad konsumtion av linser, bönor, kikärtor och andra baljväxter kan bidra till minskade utsläpp av växthusgaser.

Beslut om krisstöd till jordbruket – sänkt dieselskatt och bidrag till djuruppfödare

Regeringen har presenterat en stödmiljard till jord- och skogsbruket som drabbats hårt av den senaste tidens höga energikostnader. Krispaketet välkomnas av flera andra riksdagspartier och LRF men enligt Naturskyddsföreningen missgynnar det de lantbrukare som går i täten för omställningen.

Opinion: Rika måste ta sitt klimatansvar – det är bråttom

Den rikaste tiondelen av världsbefolkningen har en klimatpåverkan som överstiger hållbarhetsgränsen många gånger om. Tre miljoner svenskar tillhör denna kategori. Klimatpolitiken måste bli mer rättvis om vi ska klara omställningen, skriver debattören.

Flera köttföretag satsar på växtbaserat – “Står inför en stor omställning”

Vegotrenden är här för att stanna. Nu satsar flera företag som är traditionellt förknippade med köttföretag på egna växtbaserade varumärken för att möta omställningen i livsmedelssektorn. “Vi är bara i början av den här resan”, säger Thomas Östlund, vd för Gotlands Slagteri.

Biodiversitetsdatabas för livsmedel kompletterar den tidigare Klimatdatabasen

Hur påverkas den biologiska mångfalden av maten vi äter? Det är en fråga som forskningsinstitutet RISE ska dyka ned i. Den nya databasen ska fungera på samma sätt som klimatdatabasen, som idag hjälper konsumenter att göra mer hållbara val.

Förödande översvämningar allt vanligare i Brasiliens städer

I januari drabbades området runt den sydbrasilianska storstaden Belo Horizonte av kraftiga skyfall – med förödande översvämningar som följd. Översvämningar är ett växande problem i många av landets storstäder och experter menar att det beror på bristande stadsplanering.

V slutar med “köttskam” – men politiken för minskad köttkonsumtion ligger fast

Vänsterpartiet ska inte längre uppmana medborgarna att sluta flyga eller byta till växtbaserad kost. Men partiet ska fortsätta driva en politik för minskad köttkonsumtion, berättar partiets klimatpolitiske talesperson Jens Holm.

Anders Wijkman om befolkningsfrågan: Ett “hasardspel med naturen”

Det krävs politiska åtgärder för att bromsa den globala befolkningsökningen så att alla människor på jorden får förutsättningar till ett drägligt liv. Detsamma gäller överkonsumtionen. Det säger Anders Wijkman, samhällsdebattör och medlem i nätverket Population Matters.

Koldioxid kvar över 100 000 år

En del av den koldioxid vi människor släpper ut i atmosfären blir faktiskt kvar där i hundratusentals år, det vill säga ännu längre än kärnkraftsavfallet är livsfarligt. Ändå pratar vi väldigt sällan om längre än till år 2100 när vi pratar klimat.

Klimatsmarta menyer får stor effekt på köttkonsumtionen

Med hjälp av små förändringar på restaurangmenyer kan man åstadkomma stor skillnad. Det kan handla om menyns utformning eller något så enkelt som att byta till mer inkluderande namn på rätterna. Flera studier visar hur nu restauranger kan jobba effektivt med klimatnudging.

Förorenade kemikalier hotar Vättern

Köldmedierna i nya kylar, frysar och luftkonditioneringsanläggningar skulle vara mer miljövänliga. Men nu visar en ny doktorsavhandling från Örebro universitet att restprodukter samlas i våra sjöar – utan att brytas ner. Bara i dricksvattentäkten Vättern ökar halterna av kemikalien TFA med långt över 100 kilo varje år.

Sveriges första kommersiella proteinfabrik invigs i Bjuv

Merparten av baljväxterna vi konsumerar är importerade, men nu har landets första kommersiella proteinfabrik startat i skånska Bjuv. Fabriken invigdes av landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg (S) som tycker att satsningen ligger “helt rätt i tiden”.

Lång torka kan slå hårt mot Latinamerikas skördar

En långvarig torka kan leda till kraftigt minskade skördar i de största latinamerikanska jordbruksländerna Brasilien, Argentina och Paraguay. Dessutom är vattennivåerna låga i de viktigaste floderna, vilket drabbar transporterna av bland annat majs och soja.

Läckage av antibiotika också en klimatfråga

Överdriven antibiotikaanvändning i exempelvis djurindustrin är inte bara en fråga om hälsa, djurvälfärd och lokala miljöproblem, det är även en klimatfråga. Enligt en ny studie påverkas markernas förmåga att lagra kol eftersom antibiotikaresterna tar död på mikroorganismerna i jorden.

Fågelinfluensan fortsätter att skapa problem i stora delar av världen

Varianter av högpatogent fågelinfluensavirus fortsätter att spridas och orsakar dödlighet och tvingar fram massavlivningar i fågelfarmer runt om i världen. Skyddsnivån har åter höjts i Sverige, samtidigt som kritiska röster väcks mot storskaligheten i djurindustrin.

Pantsystem för take-awayförpackningar växer fram

Engångsförpackningarna i restaurangbranschen blir allt fler, samtidigt som återvinningsgraden är låg. Det vill stockholmsbaserade &Repeat se en ändring på. Med hjälp av företagets pantsystem kan kunder lämna in sina förpackningar och samtidigt få en slant tillbaka.

Klimatet får allt fler svenskar att välja bort kött

Andelen veganer och vegetarianer i Sverige har aldrig varit så hög, visar en ny undersökning. Samtidigt ökar andelen flexitarianer för sjätte året i rad. Det visar Axfoods Vegobarometer 2021. Klimat- och miljö är den främsta drivkraften bakom utvecklingen.

Salt och plast drabbar värdefulla odlingsmarker

Problemen med att stora delar av världens odlingsmarker drabbas av för höga salthalter och förorenas av plastavfall förvärras. Det uppger FN.

Frihandelns fångar – recension och sammanfattning

Tänk att en kritisk bok om internationella handels- och investeringsavtal kan vara så pass medryckande och intressant. Här finns många berättelser som borde fyllt löpsedlar.

Oslo gör vegetariskt till standard vid offentliga tillställningar

Det rödgröna styret har beslutat att all mat som serveras vid offentliga evenemang ska vara vegetarisk som regel. Vill man ha kött får man specialbeställa på förhand. Beslutet kommer kort efter att Finlands huvudstad Helsingfors antog en liknande beslut i höstas.

WWF trycker på riksdagspartierna för att minska övergödningen i Östersjön

Det finns en stor potential att förbättra Östersjöns hälsa genom ett mer cirkulärt jordbruk och livsmedelskedja, visar en ny rapport. Men det krävs politiska beslut och investeringar för att minska läckaget och återföra mer näring tillbaka till systemen.

Studie belyser kvinnors avgörande roll i klimatarbetet

Kvinnor utgör en stor majoritet av arbetskraften inom Kenyas jordbruk, där klimatförändringarnas effekter blir allt tydligare. En ny studie visar samtidigt att kvinnor i betydligt högre grad måste involveras i de klimatsatsningar som genomförs.

Lista: De mest spelade miljölåtarna

Miljön är grunden för allt annat och centralt för många människors livskvalitet, så här följer en lista på vilka låtar som har minst en miljon spelningar i ett klipp på Youtube, om man bara räknar låtar på engelska som främst kan tolkas handla om miljö och inte lika gärna om något annat.

“Klimatkvitton” på matbutiker ger resultat – Stor ökning av växtbaserat

Den norska e-matkedjan Oda ser ett kraftigt ökande intresse för grönsaker och växtbaserat sedan de började klimatmärka sina produkter i början av förra året. Svenska Mat.se har gjort en liknande satsning sedan tidigare.

Klimatkrisen slår mot senap, potatis och vin

De extremväder som drabbade Nordamerika förra sommaren får fortsatta konsekvenser längs den globala livsmedelskedjan. De senaste veckorna har det larmats om senapskris i Frankrike och potatisbrist i Japan. I Frankrike slår de allt högre temperaturerna även mot landets anrika vinindustri.

Naturmark omvandlas till odlingsytor i en oroväckande fart

Under de senaste 20 åren har en miljon kvadratkilometer av jordens tidigare skogar och savanner omvandlats till odlingsmark, enligt en ny studie publicerad i Nature Food. Det är ett område mer än två gånger så stort som Sverige, och en ökning med nio procent.

Veganuari: Snabbmatskedjorna storsatsar på vego

Den senaste tiden har en rad olika snabbmatskedjor lanserat nya växtbaserade produkter på sina menyer. Till våren kommer exempelvis KFC:s första växtbaserade produkt till Sverige, ett halvår försenat på grund av coronapandemin.

Över hundra parlamentariker: Inför en djurskyddskommissionär i EU!

118 EU-parlamentariker har ställt sig bakom kravet på att EU-kommissionären för hälsa och livsmedelssäkerhet även bör ha med ordet “djurskydd” i titeln. “EU måste göra mer för att säkra djurens trygghet och rätt”, konstaterar Centerpartiets Emma Wiesner.

Prisat stadsodlingsprojekt blir permanent – “enorm outnyttjad potential”

Stadsbonden Klara Hansson har tilldelats hållbarhetspriset 100% Cirkulärt för sitt arbete med en ekologisk stadsodling i Göteborgsförorten Angered. Nu blir projektet permanent inom ramen för kommunens budget

Zimbabwe: Stora förhoppningar när ekologisk ananas går på export

För knappa tre år sedan drabbades de boende i Rusitu-dalen i Zimbabwe mycket hårt av cyklonen Idais härjningar. Nu hoppas dock befolkningen att de ska kunna bygga upp ett bättre liv – eftersom deras ekologiska ananas ska börja exporteras till Europa.

Köttindustrin orsakar över hundratusen dödsfall i Kina och USA – varje år

Kinas skenande köttkonsumtion har lett till farligt höga halter av partiklar och kväveföroreningar i luften som skördar uppåt 90 000 människoliv varje år. Det visar en ny studie publicerad i Nature Food. “Vi behöver gå mot en mer växtbaserad kost”, säger professor Tai Pui-kuen, som lett studien.

Studie: Stora klimat- och hälsovinster när protein från spannmål ersätter animalier

En portion havregrynsgröt om dagen kan göra stor skillnad i övergången till ett hållbart jordbruk enligt en ny studie av nordiska livsmedelsforskare som publicerats i Nutrition Reviews. Det är när spannmål äts direkt av människor istället för boskapsdjur som klimatvinsen sker.

Lidl utökar sitt växtbaserade sortiment inför det nya året

Lågpriskedjan Lidl inleder Veganuari med en storsatsning på nya vegetariska och veganska produkter från det egna märket Vemondo. Företaget har även ingått samarbete med matsvinnspionjärerna på Too Good to Go för att ytterligare minska sin påverkan på klimat och miljö.

Nederländernas nya väg – satsar 260 miljarder på att köpa ut landets massiva djurindustri

Det lilla tätbefolkade landet är EU:s största köttexportör och ett av världens djurtätaste länder, något som bidragit till kraftigt förhöjda halter av miljö- och hälsofarliga kväveföreningar i miljön. Nu satsar den nya regeringen hundratals miljarder kronor på en kontroversiell plan för att köpa ut djurbönder och minska utsläppen.

Sevärda gröna filmer, tv-serier och dokumentärer

Här listar vi tio av de bästa spelfilmerna om miljön, några av de bästa gröna tv-serierna, samt många dokumentärer för miljön.

Återkommande vattenbrist drabbar flera miljarder människor

Det finns beräkningar som visar att över hälften av jordens befolkning redan nu återkommande drabbas av svår vattenbrist – och situationen riskerar att förvärras ytterligare. Det uppger FN-organet UNCCD.

Hur stort är ditt handavtryck?

Ekologiskt handavtryck är mer okänt, men handlar om hur mycket positiv miljöpåverkan vi har. Dvs hur mycket vi hjälper andra att hjälpa miljön, samt hur mycket vi påverkar för hållbara systemskiften.

Kommentar: Därför vinner KO över Arla i rätten

Under åren har stora delar av miljörörelsen upprepat kritiserat Konsumentverket för hur myndigheten sett mellan fingrarna gällande greenwashingkampanjer från företag ansvariga för stora utsläpp. Detta trots att myndigheten fått en ny uppsättning verktyg från politiskt håll, i syfte att skärpa tillsynen av vilseledande reklam.

Världens fiskbestånd når nya bottennivåer – ländernas fiskepolitik döms ut

En tiondel av de globala fiskbestånden har kollapsat och runt hälften är överfiskade, visar en ny rapport. De stora fiskeländernas politik döms ut och forskarna manar nu till skarpare åtgärder för att stoppa utfiskningen av haven.

Nya Zeeland kan förbjuda cigaretter för personer födda efter 2010

I ett försök att förbättra folkhälsan vill önationen nu kraftigt begränsa försäljningen av cigaretter. Enligt regeringens förslag bör cigaretterna bli förbjudna för alla födda efter 2010.

Nacka kommun inför certifiering för hållbar skolmat

Skolmatens betydelse för miljö och hälsa är ett ämne som engagerar många kostchefer runt om i landet. Nu inför Nacka kommun en certifieringsutbildning som ska öka takten i miljöarbetet och hjälpa eleverna att grundlägga en hållbar livsstil.

Studie: Både människa och planet mår bättre av EAT-Lancetkosten

Forskare vid Lunds universitet har studerat EAT-Lancetkosten och tagit fram ett poängsystem som visar på stora hälsofördelar med att följa den hållbara tallriksmodellen. Studien visar bland annat att den hållbara kosten avsevärt minskar risken att utveckla cancer och hjärt-kärlsjukdomar.

Soldrivna kylrum räddar mat och inkomster i Nigeria

Enorma mängder mat som produceras av Afrikas småskaliga jordbrukare går förlorad på grund av bristen på lagringsmöjligheter. Men i Nigeria pågår nu en satsning där bönder och grönsaksförsäljare erbjuds möjligheten att lagra sina varor i kylrum som drivs av solenergi.

Miljödebattens genombrott i Sverige

Rachel Carsons bok Tyst vår (1962) brukar sägas vara den bok som i första hand fick fart på den globala miljörörelsen. Men hur genombrottet i Sverige gick till tycks mindre känt.

Vinnova ger miljonstöd till “Framtidens växtbaserade vardagsmat”

Vinnova är en myndighet med uppgift att stärka innovationsförmågan i Sverige. Nu delar de ut drygt 25 miljoner i en samlad satsning på innovationer för förädling av växtbaserade råvaror under rubriken Framtidens goda och hållbara mat – innovationer till stöd för svensk förädling av växtbaserade råvaror.

Extremväder fördjupar klyftorna i Latinamerikas storstäder

Effekterna av översvämningar och andra extrema väderfenomen blir allt större i Latinamerikas stora städer. Och det är de fattiga invånarna som drabbas hårdast, konstaterar experter.

En tredjedel av svenskarna positiva till köttskatt

Klimatskatt på kött? Javisst, säger 30 procent av de tillfrågade i en ny undersökning. Resultaten rimmar väl med tidigare studier, som visar att ungefär en tredjedel av svenskarna vill införa någon form av avgift på köttprodukter.

EU-utskott röstar för skärpta krav vid djurtransporter – gröna gruppen vill gå längre

I torsdags röstade EU-parlamentets djurtransportutskott igenom förslag på hur transporterna av levande djur ska begränsas och förbättras inom unionen. Utskottet enades om vissa skärpningar, men den gröna gruppen hade velat gå mycket längre.

Forskare: Hirs kan vara framtidens mat för Afrika

Satsningar på odlingar av hirs skulle kunna bidra till att minska de omfattande problemen med järnbrist i Afrika – och dessutom är sädesslaget bra på att stå emot torkor. Det uppger forskare som anser att fler småodlare borde satsa på hirsen.

Studie: Klimatsmart mat är billigare än alternativen

Växtbaserad mat är mer skonsam för planeten, men också för plånboken. Det framkommer i en ny rapport från Oxford University. Forskarna tror att resultaten kan överraska många, och pekar på en allmän uppfattning att vegokost skulle vara dyrare än kött.

EU föreslår importförbud av kött och palmolja som orsakat avskogning

En viktig slutsats vid COP26 var att avskogningen av regnskog måste stoppas. EU tar nu frågan vidare ett steg från ord till att bli handling, i form av ett lagförslag att begränsa import av nötkött, soja, palmolja, kaffe, kakao och virke som inte kan visas ha producerats utan avskogning som resultat.

amazon

Brasiliens regering dolde siffror om ökad skövling i Amazonas

Strax innan det stora klimatmötet i Glasgow kom nya siffror som visar att skogsskövlingen i Amazonas ökade med nästan 22 procent under förra året. Men Brasiliens regering valde att inte publicera uppgifterna innan mötet var över.

Tysklands nya regering vill satsa på växtbaserad mat

Den nya trafikljuskoalitionen tar sikte på maten som en del i klimatarbetet framåt. Landet ansluter sig därmed till den växande skaran av nationer som på olika sätt gynnar omställningen till ett mer växtbaserad matsystem.

Rapport: Klimatkrisen ökar risken för matrelaterade sjukdomar

Ett förändrat klimat med högre temperaturer och mer extremväder kan leda till att förekomsten av sjukdomsframkallande mikroorganismer ökar. Det konstaterar Livsmedelsverket i en ny riskprofil som undersöker hur olika livsmedelskategorier kan komma att påverkas.

Trålgränsen flyttas ut för att skydda Östersjöns ekosystem

Efter att S ställt sig bakom beslutet står det nu klart att trålgränsen i Östersjön flyttas ut från dagens 4 sjömil till 12 sjömil på prov. “Fisket måste ske inom naturens ramar”, säger Elin Segerlind (V).

Opinion: Därför räcker inte 99% mental omställning

Ska vi klara klimatet behöver överkonsumtionen försvinna snarast. De flesta är faktiskt positiva till att sänka sin materiella levnadsstandard för miljöns skull och 3 av 4 kan tänka sig köpa färre saker. Så varför händer det inte?

Fossila bränslen subventioneras med enorma belopp

Samtidigt som världens politiker diskuterar de åtgärder som krävs för att bemöta klimatkrisen så subventionerades den fossila bränsleindustrin bara under förra året med hisnande 5,9 biljoner dollar.

WWF slår hål på myten om det hållbara kycklingköttet

Svensk kyckling får rött ljus av Världsnaturfonden i årets köttguide efter att kriterier för klimat och djurvälfärd skärpts. Faktum är att endast 1-3 procent av det kött som konsumeras i Sverige godkänns av miljöorganisationen.

SLU-forskare kritiserar Jord till bord-strategin: “Innehåller målkonflikter”

I oktober klubbade EU-parlamentet Från jord till bord-strategin. Det är nu EU-kommissionens uppgift att lägga fram lagstiftningsförslag för att implementera den. Men klart står redan att strategin misslyckas med att skapa förutsättningar för ett hållbart jordbruk, enligt rapporter som tagits fram av SLU-forskare

Nya studier: Växtbaserat fortsätter att öka kraftigt, men är det tillräckligt?

Allt fler tar medvetna beslut för att minska sin konsumtion av kött- och mjölkprodukter i Europa, samtidigt som marknaden för växtbaserade alternativ fortsätter att växa. Nya studier visar dock att takten på matomställningen måste öka ännu mer för att nå klimatmålen.

Utvecklingsländer besvikna efter COP26

En stor besvikelse. Det är den samlade bedömningen från många representanter för utvecklingsländer efter Glasgowmötet.

Kon i rummet: Klimatpolitiken blundar för djurindustrin

Två av klimattoppmötets största framgångar var de skärpta målen för metanutsläppen och avskogningen – två områden som är intimt förknippade med den globala djurindustrin. Ändå lyser politiken med sin frånvaro i just köttfrågan. “Vi kan inte längre ignorera kon i rummet”, säger Claire Bass på Humane Society International.

Växtbaserat Sverige: Detta krävs för omställningen till mer vego

Den genomsnittliga tillväxten för växtbaserade livsmedel har de senaste fem åren ökat med 15-30 procent hos medlemsföretagen i Växtbaserat Sverige. Det är att jämföra med 2 procent hos livsmedelssektorn totalt. Nu föreslår organisationen en rad åtgärder för att gynna omställningen och stärka svenskt jordbruk.

Klimatkriser driver på migrationen till Mexiko

Fattigdom, våldsbrottslighet och klimatrelaterade problem gör att mängder av människor lämnar Centralamerika med målet att ta sig till USA. Samtidigt har en hårdare amerikansk migrationspolitik lett till att fler migranter blir kvar i Mexiko.

Förlusten av pollinatörer hotar ekosystemen – men lösningar finns

En lösning på bi-krisen är att öka variationen och minska storleken på åkrarna i odlingslandskapet. Det visar en ny rapport publicerad i One Earth. Detta skulle i sin tur kunna vända den krisartade utvecklingen med allt färre pollinatörer.

ALLA ARTIKLAR