Mat & Klimat

Bakslag för plaståtervinningen under pandemin

25 februari 2022

Coronakrisen har haft stora effekter på hanteringen av plast i världens länder. Användningen av engångsprodukter har ökat snabbt och under pandemins första månader låg hanteringen av sopor och återvinning nere i många städer.

 

Stoppad återvinning

Det säger Eirik Lindebjerg, ansvarig för globala plastfrågor vid Världsnaturfonden, WWF. Han berättar för IPS att vissa globala kaffejättar under pandemins början helt gick över till att använda engångsmuggar – samtidigt som insatser för att minska användningen av engångsplast lades på is av myndigheterna i många länder.

I USA stoppades återvinningsprogrammen under en period i ett stort antal städer.

Frågan om problemen med plastavfall kommer att tas upp i samband med FN:s miljöförsamling, kallad UNEA-5.2, som ska hållas mellan den 28 februari och 2 mars i Kenya.

Inför mötet har ett stort antal aktörer gått samman under kravet att världen måste komma överens om ett juridiskt bindande avtal för att bemöta de växande problemen som plast förorsakar.

– Vi måste skapa fungerande system för att kunna kontrollera och reglera plastavfallet på lokal, nationell och global nivå, säger Eirik Lindebjerg.

 

Krävs cirkulärt system

Han betonar att det finns behov av åtgärder som tar hänsyn plastens hela livscykel – från utvinningen av råmaterial till hur den ska kasseras.

– I grunden handlar det om åtgärder för att minska plastföroreningarna där det är som mest effektivt, i stället för att bara fokusera på kostsamma åtgärder för att städa upp problemen efteråt.

Eirik Lindebjerg säger att det kan handla om en rad olika åtgärder, däribland införandet av förbud mot onödiga och mycket skadliga produkter och införandet av globala krav på en fungerande sophantering.

Han betonar att det skulle behövas en ”cirkulär ekonomi” för plasten – där den befintliga plasten hålls kvar inom ekonomin och återvinns. Detta skulle enligt Eirik Lindebjerg leda till en kraftig minskning av de klimatutsläpp som plasten orsakar och till att betydligt mindre plastavfall hamnar i världens hav.

– I dag är tanken att de flesta plastprodukter efter användning ska bli sopor. Men det finns flera exempel på hur rätt incitament kan leda till ett mer cirkulärt system, som med de pantsystem för pet-flaskor som finns i många länder, säger Eirik Lindebjerg.

 

Samira Sadeque/ IPS

Fler artiklar av denna författare

SENASTE NYHETERNA

Klimat
Göran Hådén

Räkna indirekt klimatpåverkan

Vi kan och bör räkna mer på indirekt klimatpåverkan. Det är inte lätt, men är en avgörande förutsättning för att göra rätt prioriteringar. Om något är relevant, men svårt att räkna på, behöver den osäkerheten ändå redogöras för.

Klimat
IPS Inter Press Service

Nöden ökar i norra Kenya i torkans spår

Förlusterna bara fortsätter för Darkuale Parsanti och hans hustru Mary Rampe i distriktet Marsabit i norra Kenya. Ett efter ett dukar deras boskapsdjur under av den torka som har följt i spåren av uteblivna regn.

Klimat
Niclas Malmberg

All vegetarisk mat inte så klimatsmart som marknadsföringen låter påskina

WWF listar fyra enkla åtgärder för att äta mer klimatsmart: öka, minska, välj och sluta. Det vi måste öka är att äta mer livsmedel från växtriket. Det vi måste minska är köttkonsumtionen. Det vi måste välja är svenskt, certifierat eller miljömärkt. Det vi måste sluta med är att slänga ätbar mat.

Klimat
IPS Inter Press Service

Utarmade jordar får nytt liv med ekometoder på Kuba

En stor majoritet av de kubanska åkermarkerna anses inte vara tillräckligt bördiga. Samtidigt arbetar allt fler småbönder med att återställa utarmade jordar med hjälp av miljövänliga metoder.