Mat & Klimat

Debatt: Solvärme skyddar skogen

Solvärmen har kommit i skymundan i den gröna omställningen. Det är dags att ändra på det, skriver Göran Hådén. (Foto: Svensk Solenergi)

31 januari 2021

Med dagens teknik kan solvärme snabbt nå de volymer som behövs för att utan subventioner bli billigare än fossilt och biobränsle för både fjärrvärme och industri, skriver Göran Hådén.

Internationella energirådet IEA visar att av världens slutliga energikonsumtion står värme för 50 procent, transporter för 30 procent och el endast för 20 procent (ungefär). Så det är stor skillnad på 100 procent förnybar el och 100 procent förnybar energi.

Värmens andel av de totala globala koldioxidutsläppen är cirka 40 procent. Hälften av det används i industrin, då det ofta går åt mer värme än el för att göra kläder, drycker, med mera. I övrigt används värmen främst till att värma byggnader och vatten.

Det är inte bara förnybar el som nu är billigare än fossilt. I allt fler lägen blir nu även solvärme billigare än fossilt och biobränslen. De bästa solfångarna kan i dag producera värme upp till 160 grader med en verkningsgrad på hela 76 procent, medan verkningsgraden för vanliga solceller är cirka 20 procent.

Den främsta utmaningen för solvärmen är alltså inte outvecklad teknik, utan att det är svårt att utan tillräckligt politiskt stöd snabbt nå samma stordriftsfördelar som dagens dominerande teknik redan nått med hjälp av politiskt stöd.

Enbart motsvarande Londons fjärrvärme skulle kräva det mesta av Sveriges biobränsle, så mer solvärme brådskar för att skydda skogar, biologisk mångfald och klimat.  

Även om miljöproblem inte fanns, skulle solvärme ändå vinna i längden rent ekonomiskt. Men tyvärr avskräcks ofta privata och offentliga aktörer även av korta avskrivningstider.

Redan på 70-talet var Sverige bland de världsledande i solvärme, men i dag är intresset för solvärme relativt lågt i både forskning, företag och debatt i Sverige. Politiskt har solel både skattereduktion och investeringsbidrag, medan solvärme bara har rotavdrag. Förhoppningsvis ändras det efter att Energimyndigheten i år utreder solvärmen närmare.

 

Ersätter biobränslen

Relativt lite politiskt stöd skulle räcka för att solvärmen snabbt ska kunna stå på egna ben och då sänka kostnader för både skattebetalare, näringsliv och kommande generationer. Goda exempel på mer politiskt stöd finns bland annat i Tyskland och Frankrike.

I kalla Sverige är solvärmens största potential att ersätta sämre bränslen i fjärrvärmen. Naturskyddsföreningen lyfter potentialen att frigöra 8 TWh biobränsle från fjärrvärmenäten genom solvärme.

Det går förstås att göra värme av el, men det är en ineffektiv omväg och vi har inte råd med annat än de bästa lösningarna nu. Det finns bra tekniker för värmelagring över vintern, så solvärme är en effektiv lösning för uppvärmning året runt även på våra breddgrader. En rekordstor solvärmepark byggs nu i västernorrländska Härnösand.

Så varför vara efterkloka, när vi kan vara kloka redan nu? Satsa på solvärme. 

 

Göran Hådén

Fler artiklar av denna författare

SENASTE NYHETERNA

Inrikes
Niclas Malmberg

Delade meningar om kött från betande djur ryms inom en hållbar livsmedelskonsumtion

I debatten kring köttindustrins miljöpåverkan framhålls oftast att betande djur är gynnsamt för den biologiska mångfalden. Bland annat är det Naturskyddsföreningens linje i frågan. Men enligt en kanadensiskt studie skulle det kunna vara tvärt om – att mångfalden av djur är sämre i beteslandskap, både vad gäller rovdjur, pollinerande insekter och andra växtätande djur än de som hålls i beteslandskapet.

Inrikes
Niclas Malmberg

Opinion: Stötta ny förnybar elproduktion – inte energislöseri

Under valrörelsen har i alla fall en klimatfråga hettat till – energipolitiken. Men utgångspunkten har varit den motsatta – oro kring stigande elpriser. Det är en oro som populistiska partier gör vad man kan för att rida på, genom att sprida myter om att elpriserna i Sverige är exceptionellt höga, att Sverige importerar el och att det pga elbrist i Sverige till och med nu dras igång oljepannor för att producera el.

Inrikes
Niclas Malmberg

Information om ursprung av kött på restauranger kan införas vid årsskiftet

Sverige lämnar nu in en anmälan till EU-kommissionen med begäran om att få införa nationella bestämmelser gällande ursprungsinformation för kött på restaurang. Detta för att ge restaurangbesökare samma möjlighet som de som köper kött i affärer att kunna få information om köttets ursprung.

Klimat
IPS Inter Press Service

Extrem värme förödande för Kashmirs bönder

Under året har Kashmir drabbats av flera värmeböljor – och effekterna är förödande för lantbrukarna i den konfliktdrabbade nordindiska delstaten. Vattenkällorna sinar och många bönder varnar för en annalkande kris.