Mat & Klimat

Digital rådgivning ett lyft för kenyanska bönder

Potatisodlaren Kimani Mwaniki i Elburgon i Kenya arbetar på sin åker, som han tack vare en digital satsning har kunnat plöja med en modern plog som är mer skonsam för marken. Foto: Justus Wanzala/IPS

Fram till nyligen var potatisodlaren Kimani Mwaniki i Kenya hänvisad till de tips han kunde få från en jordbruksexpert som ibland kom på besök. Numera är rådgivningen bara ett par klick bort i hans mobiltelefon.

När Kimani Mwaniki, 33, först hörde talas om en digital utbildning för bönder, tvekade han inte att hoppa på programmet. Målet var att få tillgång till hjälp som skulle kunna utöka hans skördar och därmed förtjänsterna på marknaderna i huvudstaden Nairobi.

Den unge bonden var tidigare beroende av den jordbruksrådgivare som då och då kom på besök och kunde lämna tips om hur han bäst kunde bruka sina fem hektar.

Numera kan dock Kimani Mwaniki med hjälp av en mobiltelefon snabbt få kontakt med både experter och andra bönder, som kan tipsa honom om olika metoder och när han ska odla och skörda sina grödor. Genom tekniken får han även tips om vilka tekniska hjälpmedel som finns, och om var han kan få tag på utrustningen.

Han säger att det har gett honom möjligheter att förbättra sitt jordbruk till låga kostnader – och att hans skördar har blivit betydligt större.

 

Vill stärka småböndernas ekonomi

De lokala myndigheterna står bakom satsningen, som är inriktad på att ge runt tre tusen småbönder möjligheten att förbättra sin konkurrenskraft genom att utveckla sina jordbruk. Genom den får deltagarna även hjälp att analysera sina jordar – genom att de kan skicka in prover som sedan analyseras.

Myndighetsföreträdare säger att målet är att småbönderna ska kunna stärka sina ekonomier, vilket i sin tur även ska utveckla de lokala samhällena som är beroende av jordbruket.

Många småbönder har förhållandevis höga produktionskostnader, men genom satsningen erbjuds bönder även möjlighet att hyra statliga jordbruksmaskiner till låga avgifter.

Kimani Mwaniki berättar att han genom programmet har kunnat hyra in en traktor och modern plog, som inte förstör jorden på samma sätt som traditionella plogar. Nu är förhoppningen att han ytterligare ska kunna öka produktiveten på sin åker.

Stephen Waithaka, som arbetar inom programmet, säger att ett av målen är att ge bönderna en möjlighet att använda sig av modernare maskiner, vilket i sin tur leder till både större och bättre skördar.

 

Digitalisering allt viktigare

Frågan om hur jordbruksmarker sköts har med tiden fått allt större uppmärksamhet. Och enligt Stephen Waithaka kan bönderna genom programmet få den hjälp de behöver för att använda sig av mer hållbara metoder.

Digitaliseringen av jordbruket har blivit en allt viktigare fråga i Kenya, konstaterar Harriet Tergat, som arbetar med frågan inom jordbruksorganisationen FTMA-Kenya.

Hon säger att de digitala tjänsterna har möjligheten att helt omforma jordbruket – bland annat genom att öka effektiviteten och minska böndernas produktionskostnader.

– Tekniken kan användas inom jordbruket även i andra delar av Afrika. Här finns en ung befolkning och de digitala verktygen kan få ett snabbt genomslag tack vare att många har tillgång till mobiltelefoner och internetuppkopplingar. Digitaliseringen ska ses som en möjlighet, inte som ett självändamål, säger Harriet Tergat.

Hennes organisation har bland annat lanserat en mobilbaserad tjänst där personer som äger traktorer kan få kontakt med bönder som är i behov av deras hjälp. Satsningen går under namnet ”Hello Tractor”, och har enligt Harriet Tergat utnyttjats av över 11 000 lokala småbönder.

Justus Wanzala / IPS

 

Se även: Satsning på klimatbyar skyddar mot översvämningar i Indonesien

Se även: Nya regenerativa jordbruksmetoder inger hopp i Kenya

 

 

Se vår intervju med Isaiah Esipisu om kampen mot kolkraften i Kenya här:

Fler artiklar av denna författare

SENASTE NYHETERNA

Klimat
IPS Inter Press Service

Urfolken – naturens underskattade väktare

Experter brukar påminna om att världens ursprungsfolk har en helt avgörande roll för skyddet av den biologiska mångfalden. Men deras insatser får sällan den uppskattning de förtjänar.

Djurrätt
Niclas Malmberg

Fortsatt ekonomiskt stöd till djurindustrin

Regeringen fortsätter att ösa pengar till olika samhällssektorer, motiverat med kriget i Ukraina. Näst i tur är lantbruksföretagen, där det tidigare beslutade stödpaketet på 800 miljoner kronor till dieselanvändare och 300 miljoner till gris- och fågelindustrin, nu föreslås kompletteras med ytterligare stödpaket på drygt 2 miljarder kronor, efter en överenskommelse med Centerpartiet.

Hälsa
Göran Hådén

Klimatkrisen största säkerhetspolitiska hotet?

Det sägs att en fjärils vingslag i Amazonas kan starta en storm i Europa. I vår naturligt komplexa värld har dessutom mänskligheten själva byggt system som gör enskildas globala påverkan större än någonsin, som hur vår dagliga mat påverkar vårt klimat.

Klimat
IPS Inter Press Service

Mexiko väljer fossilgas framför gröna energikällor

Den gröna energiomställningen har avstannat i Mexiko sedan Andrés Manuel López Obrador kom till makten för tre år sedan. Trots landets stora potential att utvinna gröna energikällor har regeringen valt att fortsätta satsa på fossila bränslen i stället.

Debatt
Carl Einerfors

Varför är jag orolig för mina barns framtid i Sverige?

För den som tycker att det var besvärande med flyktingströmmarna vi sett den senaste åren så var det bara en lätt vindpust mot den storm som väntar. De geopolitiska spänningar som kommer av detta kan bara resultera i storskaliga krig om resurser och beboelig mark, både inom och mellan länder…