Mat & Klimat

EU:s skolmjölksstöd kan breddas till att inkludera växtbaserade drycker

EU:s skolmjölksstöd kan breddas till att inkludera växtbaserade drycker

22 juni 2022

EU-kommissionen har nu initierat ett samråd som ska ligga till grund för hur EU-stödet till skolmjölk ska utformas i framtiden. Ett av de förslag som diskuteras är att bredda stödet till att också inkludera växtbaserade alternativ till komjölk.

För att skapa tryck i frågan har ProVeg International startat en namninsamling till förmån för förslaget. ProVeg International är en lobbyorganisation som arbetar utifrån målsättningen att minska konsumtionen av animaliska livsmedel med 50 procent fram till 2040.

Från LRF:s sida är man däremot inte glada över att förslaget väcks, utan uttrycker i ett manifest att skolmjölksstödet inte bör utvecklas eller uppdateras. Men fram till 28 juli kan medborgare i alla EU-länder säga sitt om vad man tycker om förslaget.

Det är inte bara skolmjölk som idag får finansiellt bidrag från EU om medlemsstaterna så önskar. Det finns också subventioner till färsk frukt och grönsaker. Men i Sverige används hela stödet till just mjölk. Varje år serveras cirka 27 miljoner liter mjölk till omkring 1,6 miljoner elever i cirka 11 000 svenska skolor, där motprestationen från skolornas sida är att sätta upp affischer med information om mjölkproduktion och fördelarna med att dricka mjölk.

För att erhålla stödet måste skolans information vara kompletterad med EU-loggan och information om att mjölken serveras delvis finansierad av Europeiska garantifonden.

En orsak till att EU-kommissionen nu överväger en breddning av stödet är att IPCC pekar på att en omställning till mer växtbaserade matvanor är nödvändig för att nå klimatmålen.

Niclas Malmberg

Fler artiklar av denna författare

SENASTE NYHETERNA

Klimat
Niclas Malmberg

All vegetarisk mat inte så klimatsmart som marknadsföringen låter påskina

WWF listar fyra enkla åtgärder för att äta mer klimatsmart: öka, minska, välj och sluta. Det vi måste öka är att äta mer livsmedel från växtriket. Det vi måste minska är köttkonsumtionen. Det vi måste välja är svenskt, certifierat eller miljömärkt. Det vi måste sluta med är att slänga ätbar mat.

Klimat
IPS Inter Press Service

Utarmade jordar får nytt liv med ekometoder på Kuba

En stor majoritet av de kubanska åkermarkerna anses inte vara tillräckligt bördiga. Samtidigt arbetar allt fler småbönder med att återställa utarmade jordar med hjälp av miljövänliga metoder.

Klimat
IPS Inter Press Service

Torka – ett växande hot mot mänskligheten

Tre fjärdedelar av jordens befolkning riskerar att påverkas av torka 2050 – den typ av naturkatastrof som orsakar flest dödsfall. Det är budskapet i en ny rapport från FN-organet UNCCD.