Mat & Klimat

Flera miljöorganisationer anmäler AP-fonderna - Investerar i fossilbolag och brasilianskt kött

Första och andra AP-fonden har investerat 50 miljoner kronor i JBS. Företaget är världens största köttexporör och har avslöjats flera gånger med att bidra till skövlingen av den känsliga regnskogen. Nu anmäls AP-fonderna av flera miljöorganisationer.

9 juli 2021

Amazon Watch har tillsammans med andra miljöorganisationer startat ett upprop för anmälan av AP-fonderna eftersom pensionsfonderna, trots hållbarhetskrav, har investerat i fossilbolag och fonder som bidrar till avskogningen i Brasilien. Jordens Vänner har även nominerat fonderna till Svenska Greenwashingpriset 2021.

Amazon Watch grundades på 1990-talet och med syfte att skydda regnskogen och de urfolk som lever där. I Sverige har organisationen funnits sedan 2014. I anmälan av AP-fonderna agerar man inte ensamt, utan tillsammans med bland annat Afrikagrupperna, Latinamerikagrupperna och Jordens Vänner.

 

Bidrar till avskogning i Brasilien

Första, andra, tredje och fjärde AP-fonden förvaltar mer än 1 500 miljarder kronor, i syfte att ge hög avkastning för att kunna betala våra pensioner. Men enligt lag ska fonderna också investera ansvarsfullt för att främja en hållbar utveckling, ett lagkrav Amazon Watch ifrågasätter att man lever upp till, i och med att man investerar i några av världens värsta klimatbovar, vapentillverkare och gruvbolag. 

Sjunde AP-fonden förvaltar den del av pensionen vi alla själva kan placera åt dem som inte gör ett aktivt val. Den förvaltar ca 750 miljarder kronor, men har inga lagkrav om hållbarhet, även om även det är på gång.   

Ett av de exempel Amazon watch lyfter är hur andra AP-fonden via fonderna TIAA-CREF Global Agriculture I och II bidrar till avskogning av Cerradon. Cerradon är näst Amazonas Brasiliens största ekosystem, och den savann i världen med störst biologisk mångfald. 

 

Människor fördrivs från Cerradon för att lämna plats åt storskalig soja- och sockerrörsproduktion, med hjälp av investeringar från andra AP-fonden. 

 

Gruvavfall och brasilianskt nötkött

Ett annat exempel som lyfts är hur AP-fonderna har innehav i Chevron till ett värde av mer än 850 miljoner kronor. Chevron dumpade under åren 1964-1992 enorma mängder giftigt avfall och olja i Amazonas i vad som betecknas som en av de värsta miljökatastroferna någonsin. I stället för att ta ansvar för miljökatastrofen driver Chevron nu en juridisk process för att slippa saneringskostnader, samtidigt som det giftiga avfallet fortsätter att förorena Amazonas ekosystem och förgifta de urfolk som bor där. 

Ett tredje exempel är hur första och andra AP-fonden investerat 50 miljoner kronor i JBS. Brasilianska bolaget JBS är en av världens största exportörer av kött, som samtidigt gjort sig skyldiga till illegal regnskogsavverkning och kränkningar av urfolks rättigheter, vilket enligt Amazon watch innebär att våra pensionspengar främjar både illegal avskogning i Amazonas och kränkningar mot urfolks rättigheter.

 

Anmäler till FN

Uppropet är möjligt att underteckna fram till 1 november 2021, efter det skickas det till FN. FN-anmälan är en anmälan som utgår ifrån AP-fondernas efterlevnad av de mänskliga rättigheter och hur deras investeringar kränker kvinnors, barns och ursprungsfolks rättigheter genom miljöförstöring och klimatfarliga investeringar. 

Charlotte Lundqvist är projektsamordnare på Jordens Vänner. Enligt henne är förhoppningen nu att FN:s olika kommittéer börjar bevaka AP-fonderna mer intensivt efter vår anmälan och att FN:s särskilde rapportör för mänskliga rättigheter och miljö vidtar en granskning på området.

– Sverige och AP-fonderna har en oerhört hög svansföring inom mänskliga rättigheter och hållbar utveckling, och just därför är det av vikt att det internationella samfundet förstår hur AP-fondernas investeringar kränker och förstör. Vår förhoppning är att FN efter den 1 november initierar olika dialoger med Sveriges regering och utredningar, berättar hon.

 

Charlotte Lundqvist är projektsamordnare på Jordens Vänner

 

Nomineras till Greenwashingpris

Första till fjärde AP-fonden styrs av det regelverk som Riksdagen beslutat om. Enligt detta ska investeringar ske med hållbarhet och etik i beaktning, och de ska följa de internationella konventioner som Sverige skrivit under, såsom Parisavtalet och konventioner om mänskliga rättigheter.

– Trots detta regelverk investerar fonderna i flera ordentliga utsläppsbovar och företag som kränker de mänskliga rättigheterna. Flera av dem har dessutom pågående klimatmål såsom exempelvis Shell och Total, säger Lundqvist.

Regelverket kan emellertid ännu betraktas som nytt, den nya lagstiftningen kring hållbarhet och etik kom 2019, och sedan reglerna skärptes har innehavet i fossil energi minskat.

– Men flera fonder har fortfarande betydande investeringar i fossila bolag, konstaterar Lundqvist. 

Jordens Vänner har också nominerat AP-fonderna till årets greenwashpris, då man inte anser att handling och ord överensstämmer, dvs samtidigt som man investerar i fossil energi som eldar på klimatkrisen uttalar man att man är ledande i omställningen.

– AP-fonderna och Etikrådet framhåller gärna att de är ledande både i uttalanden och i deras digitala kommunikation, säger Lundqvist.

En majoritet av Sveriges medborgare vill att deras pensionspengar inte ska investeras i fossil verksamhet enligt en undersökning gjord av Kantar Sifo på uppdrag av Naturskyddsföreningen.

 

Bild: Jordens vänner

 

Niclas Malmberg

 

Se Även: Kritiserat frihandelsavtal kan ännu bli av

Se även: Butikskedjorna svarar på frågor om brasilianskt kött

Fler artiklar av denna författare

SENASTE NYHETERNA

Inrikes
Niclas Malmberg

Delade meningar om kött från betande djur ryms inom en hållbar livsmedelskonsumtion

I debatten kring köttindustrins miljöpåverkan framhålls oftast att betande djur är gynnsamt för den biologiska mångfalden. Bland annat är det Naturskyddsföreningens linje i frågan. Men enligt en kanadensiskt studie skulle det kunna vara tvärt om – att mångfalden av djur är sämre i beteslandskap, både vad gäller rovdjur, pollinerande insekter och andra växtätande djur än de som hålls i beteslandskapet.

Inrikes
Niclas Malmberg

Opinion: Stötta ny förnybar elproduktion – inte energislöseri

Under valrörelsen har i alla fall en klimatfråga hettat till – energipolitiken. Men utgångspunkten har varit den motsatta – oro kring stigande elpriser. Det är en oro som populistiska partier gör vad man kan för att rida på, genom att sprida myter om att elpriserna i Sverige är exceptionellt höga, att Sverige importerar el och att det pga elbrist i Sverige till och med nu dras igång oljepannor för att producera el.

Inrikes
Niclas Malmberg

Information om ursprung av kött på restauranger kan införas vid årsskiftet

Sverige lämnar nu in en anmälan till EU-kommissionen med begäran om att få införa nationella bestämmelser gällande ursprungsinformation för kött på restaurang. Detta för att ge restaurangbesökare samma möjlighet som de som köper kött i affärer att kunna få information om köttets ursprung.

Klimat
IPS Inter Press Service

Extrem värme förödande för Kashmirs bönder

Under året har Kashmir drabbats av flera värmeböljor – och effekterna är förödande för lantbrukarna i den konfliktdrabbade nordindiska delstaten. Vattenkällorna sinar och många bönder varnar för en annalkande kris.