Mat & Klimat

Forskare: Hirs kan vara framtidens mat för Afrika

Experter menar att länder som är drabbade av torka borde satsa mer på produktionen av hirs – ett sädesslag som är rikt på flera mineraler, däribland järn.

7 december 2021

Satsningar på odlingar av hirs skulle kunna bidra till att minska de omfattande problemen med järnbrist i Afrika – och dessutom är sädesslaget bra på att stå emot torkor. Det uppger forskare som anser att fler småodlare borde satsa på hirsen.

Studier gjorda av bland andra forskningsinstitutet ICRISAT visar att en ökad konsumtion av hirs skulle kunna få goda effekter. Slutsatsen är att världens regeringar därför bör göra mer för att höja hirsens status.

– Forskning visar tydligt att hirs skulle kunna bidra till att minska de höga nivåerna av järnbristanemi, säger Anitha Seetha, vid ICRISAT, som är huvudförfattare till en ny studie.

Experter menar också att hirsen kan förbättra tillgången på mat i utvecklingsländer som är drabbade av torkor, eftersom den är tåligare än många andra grödor.

Professor Ian Givens vid brittiska Reading-universitetets institut för hälsa och näringsfrågor, menar att det finns tydliga bevis för hirsens stora potential. Han menar att det nu skulle behövas en stor forskningsstudie där man även tittar närmare på olika sorters hirs samt vilka tillagningsmetoder som är mest gynnsamma.

– Detta skulle bidra med de detaljer som behövs för att utforma satsningar som i sin tur skulle kunna få effekter på de globala problemen med anemi, säger han.

 

 

Majsen dominerar

Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, lider närmare 1,7 miljarder människor i världen av järnbrist. Särskilt utbredda är problemen i södra Afrika.

I Zimbabwe är ambitionen att förmå fler småskaliga jordbrukare att satsa på hirs, och andra grödor än majs. Samtidigt finns det ett motstånd hos många bönder.

Samukele Jamela, som driver ett jordbruk i regionen Filabusi är bara ett exempel. Hon är en av många småbönder som har upplevt hur bristen på regn slagit mot deras majsskördar. Trots det är hon inte beredd att byta ut majsen mot hirs.

– Vi har alltid planterat majs här. Det är väldigt få som efterfrågar hirs eller durra, säger hon.

Det bristande intresset för dessa grödor, som bättre klarar ett förändrat klimat, är känt sedan länge i landet. Redan för tolv år sedan inleddes en satsning i samarbete med FN:s jordbruksorganisation, FAO, för att övertyga fler småskaliga jordbrukare att satsa på hirs och durra – utan märkbart resultat.

Nu har FN:s jordbruksfond, IFAD, lanserat en ny satsning för att stärka matsäkerheten i Zimbabwe.

– Det kommer att göras satsningar på grödor som hirs i torra områden, säger IFAD:s Zimbabwe-chef Jaan Keitaanranta till IPS.

 

Bättre anpassat för klimatförändringar

Satsningen lanseras samtidigt som FN i en ny rapport varnar för att de stigande temperaturerna i Afrika i framtiden kommer att leda till att skördarna av stapelgrödor som majs kommer att minska drastiskt. Slutsatsen är att regionens bönder därför måste börja satsa på andra grödor.

Samtidigt menar lokala forskare att de småfröiga sädesslag som föreslås – som hirs och durra – innebär större arbetsinsatser för odlarna, vilket är ett skäl till det motstånd många känner.

Keith Phiri, jordbruksforskare vid Lupane-universitet i Bulawayo, säger att ett annat problem är att majsen både är mer efterfrågad och har potential att ge större skördar per hektar.

– Därför föredrar de flesta bönder att satsa på majsen, trots de klimatrelaterade problemen, säger han.

Enligt Keith Phiri behövs det en förändring där fler offentliga satsningar inriktas på andra grödor än majsen.

Ignatius Banda / IPS

Se även: Butikskedjor svarar på frågor om brasilianskt kött

Fler artiklar av denna författare

SENASTE NYHETERNA

Klimat
IPS Inter Press Service

Urfolken – naturens underskattade väktare

Experter brukar påminna om att världens ursprungsfolk har en helt avgörande roll för skyddet av den biologiska mångfalden. Men deras insatser får sällan den uppskattning de förtjänar.

Djurrätt
Niclas Malmberg

Fortsatt ekonomiskt stöd till djurindustrin

Regeringen fortsätter att ösa pengar till olika samhällssektorer, motiverat med kriget i Ukraina. Näst i tur är lantbruksföretagen, där det tidigare beslutade stödpaketet på 800 miljoner kronor till dieselanvändare och 300 miljoner till gris- och fågelindustrin, nu föreslås kompletteras med ytterligare stödpaket på drygt 2 miljarder kronor, efter en överenskommelse med Centerpartiet.

Hälsa
Göran Hådén

Klimatkrisen största säkerhetspolitiska hotet?

Det sägs att en fjärils vingslag i Amazonas kan starta en storm i Europa. I vår naturligt komplexa värld har dessutom mänskligheten själva byggt system som gör enskildas globala påverkan större än någonsin, som hur vår dagliga mat påverkar vårt klimat.

Klimat
IPS Inter Press Service

Mexiko väljer fossilgas framför gröna energikällor

Den gröna energiomställningen har avstannat i Mexiko sedan Andrés Manuel López Obrador kom till makten för tre år sedan. Trots landets stora potential att utvinna gröna energikällor har regeringen valt att fortsätta satsa på fossila bränslen i stället.

Debatt
Carl Einerfors

Varför är jag orolig för mina barns framtid i Sverige?

För den som tycker att det var besvärande med flyktingströmmarna vi sett den senaste åren så var det bara en lätt vindpust mot den storm som väntar. De geopolitiska spänningar som kommer av detta kan bara resultera i storskaliga krig om resurser och beboelig mark, både inom och mellan länder…