Mat & Klimat

Grönsaksodlare ställer om i coronatider

Orto Novo odlar KRAV-märkta örter för restaurangbranschen. För att klara den nya verkligheten har företaget börjat rikta sig mot butikshandeln(Foto: Markus Spiske, Unsplash)

4 januari 2021

Coronapandemin har slagit hårt mot många företag, särskilt inom servicesektorn. Men genom gediget omställningsarbete har företag som Orto Novo – som tidigare odlat ekogrönsaker för restaurangbranschen – kunnat hålla sig över ytan.

Orto Novo bildades 1988, och har sedan dess odlat färska örter och kryddväxter i växthus, med i dagsläget cirka 60 olika grödor i sortimentet. Företaget har en stark miljöprofil och var Sveriges första klimatcertifierade producent av örter och sallater. De använder inga kemiska bekämpningsmedel, och den växtnäring man använder cirkulerar i slutna system för att inte bidra till övergödningen.

– I mars såg vi hur vi tappade försäljning. Cirka 45 procent av vår försäljning var riktad mot restauranger och där var det stora volymer som försvann, säger bolagets VD Alvar Kårfors.

Men en räddning för företaget var att man precis var i färd med att börja sälja sina produkter i ICA MAXI-butiker i Stockholm, och att man tecknade avtal med livsmedelsgrossisten Hedenbys tillsammans med ökade volymer på övriga butiksgrossister som t ex Allfrukt och Frukt och grönt kompaniet. Därutöver har man sett kraftigt ökade volymer på näthandel som t ex Mathem.

– Inledningsvis försökte vi sälja grödor som efterfrågats av restaurangkök, men har nu ställt om produktionen så att vi odlar sådant som är gångbart i butik, säger Kårfors.

Cirka 45 av Orto Novos 60 olika grödor är särskilt anpassade för restauranger, och det är inte alla av dessa som hushållskunder är intresserade av.

– Vi har en månads odlingsperiod, så det har gått ganska snabbt att minska odlingen av det som inte efterfrågas och använda ytorna till att istället odla det som efterfrågas, säger Kårfors.

 

Predatorer i miniekosystem

Sedan 2016 är stora delar av sortimentet också KRAV-märkt, och andelen ekologiskt är idag 85 procent.

– Vi har aldrig under våra 32 år använt några kemiska bekämpningsmedel, skillnaden mellan det ekologiska sortimentet och de resterande 15-procenten är att de har mindre jordmängd i krukan och konstgödsel. Det är ett medvetet val för att slippa slänga jord. Regelverket kräver en viss mängd jord per enhet, men det är inte hållbart att kassera jord, säger Kårfors.

Istället för bekämpningsmedel använder sig Orto Novo av predatorer, alltså helt enkelt djur som till exempel Steklar, som äter skadedjur som bladlöss.

– Vi sätter ut de djur vi köper rent manuellt och bildar på så så sätt ett miniekosystem, säger Kårfors.

Hur blir det framöver om restaurang- och konferenssektorn åter tar fart när coronarestriktionerna släpper, räknar Orto Novo med att då växa kraftig?

– Nej, vi tror på en långsam ökningsprocess. Vår produktionsareal är idag anpassad efter att klara efterfrågan inför storhelger, och vi har därför en överkapacitet andra delar på året som kan utnyttjas för att öka produktionen framöver, säger Kårfors.   

 

Niclas Malmberg

Fler artiklar av denna författare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

SENASTE NYHETERNA

Klimat
Stefan B Nilsson

Domstolsbeslut ger Biden chans att avveckla kolkraften snabbare

Biden-administrationen har fått en gyllene möjlighet att snabba på avvecklingen av kolkraften i USA. Detta sedan en federal domstol underkänt Trumps försök att avskaffa “Clean Power Plan” som dikterar villkoren för landets energiomställning.

Klimat
IPS Inter Press Service

Pandemin har försvagat skyddet av världens skogar

Coronapandemin har påverkat skogar över hela världen – bland annat genom minskade insatser för en hållbar skogsvård. Det konstateras i en ny global rapport från FN:s skogsforum, UNFF.

Inrikes
Niclas Malmberg

Här frodas mikrolivet – möt bonden som lagrar kol i marken

På 15 gårdar pågår nu ett pilotprojekt för att se vilka metoder som fungerar bäst för kolinlagring i vårt land. Det rör sig om bland annat trädplantering, plöjningsfria metoder och plantering av fleråriga växter. Vi har talat med Jesper Sandström, som driver en av gårdarna som ingår i studien.

Krönikor
Maria Sandblad

Krönika: En omsorgsfull böna – av kunglig börd

Nytt år. Evig vinnare. När den sista julmaten är uppäten är det dags för älsklingsbönorna nummer ett;
de röda, sköna, matiga, mustiga röda bönorna som kallas kidney bönor i väst

Translate »