Mat & Klimat

Grönsaksodlare ställer om i coronatider

Orto Novo odlar KRAV-märkta örter för restaurangbranschen. För att klara den nya verkligheten har företaget börjat rikta sig mot butikshandeln(Foto: Markus Spiske, Unsplash)

4 januari 2021

Coronapandemin har slagit hårt mot många företag, särskilt inom servicesektorn. Men genom gediget omställningsarbete har företag som Orto Novo – som tidigare odlat ekogrönsaker för restaurangbranschen – kunnat hålla sig över ytan.

Orto Novo bildades 1988, och har sedan dess odlat färska örter och kryddväxter i växthus, med i dagsläget cirka 60 olika grödor i sortimentet. Företaget har en stark miljöprofil och var Sveriges första klimatcertifierade producent av örter och sallater. De använder inga kemiska bekämpningsmedel, och den växtnäring man använder cirkulerar i slutna system för att inte bidra till övergödningen.

– I mars såg vi hur vi tappade försäljning. Cirka 45 procent av vår försäljning var riktad mot restauranger och där var det stora volymer som försvann, säger bolagets VD Alvar Kårfors.

Men en räddning för företaget var att man precis var i färd med att börja sälja sina produkter i ICA MAXI-butiker i Stockholm, och att man tecknade avtal med livsmedelsgrossisten Hedenbys tillsammans med ökade volymer på övriga butiksgrossister som t ex Allfrukt och Frukt och grönt kompaniet. Därutöver har man sett kraftigt ökade volymer på näthandel som t ex Mathem.

– Inledningsvis försökte vi sälja grödor som efterfrågats av restaurangkök, men har nu ställt om produktionen så att vi odlar sådant som är gångbart i butik, säger Kårfors.

Cirka 45 av Orto Novos 60 olika grödor är särskilt anpassade för restauranger, och det är inte alla av dessa som hushållskunder är intresserade av.

– Vi har en månads odlingsperiod, så det har gått ganska snabbt att minska odlingen av det som inte efterfrågas och använda ytorna till att istället odla det som efterfrågas, säger Kårfors.

 

Predatorer i miniekosystem

Sedan 2016 är stora delar av sortimentet också KRAV-märkt, och andelen ekologiskt är idag 85 procent.

– Vi har aldrig under våra 32 år använt några kemiska bekämpningsmedel, skillnaden mellan det ekologiska sortimentet och de resterande 15-procenten är att de har mindre jordmängd i krukan och konstgödsel. Det är ett medvetet val för att slippa slänga jord. Regelverket kräver en viss mängd jord per enhet, men det är inte hållbart att kassera jord, säger Kårfors.

Istället för bekämpningsmedel använder sig Orto Novo av predatorer, alltså helt enkelt djur som till exempel Steklar, som äter skadedjur som bladlöss.

– Vi sätter ut de djur vi köper rent manuellt och bildar på så så sätt ett miniekosystem, säger Kårfors.

Hur blir det framöver om restaurang- och konferenssektorn åter tar fart när coronarestriktionerna släpper, räknar Orto Novo med att då växa kraftig?

– Nej, vi tror på en långsam ökningsprocess. Vår produktionsareal är idag anpassad efter att klara efterfrågan inför storhelger, och vi har därför en överkapacitet andra delar på året som kan utnyttjas för att öka produktionen framöver, säger Kårfors.   

 

Niclas Malmberg

Fler artiklar av denna författare

SENASTE NYHETERNA

Klimat
Niclas Malmberg

All vegetarisk mat inte så klimatsmart som marknadsföringen låter påskina

WWF listar fyra enkla åtgärder för att äta mer klimatsmart: öka, minska, välj och sluta. Det vi måste öka är att äta mer livsmedel från växtriket. Det vi måste minska är köttkonsumtionen. Det vi måste välja är svenskt, certifierat eller miljömärkt. Det vi måste sluta med är att slänga ätbar mat.

Klimat
IPS Inter Press Service

Utarmade jordar får nytt liv med ekometoder på Kuba

En stor majoritet av de kubanska åkermarkerna anses inte vara tillräckligt bördiga. Samtidigt arbetar allt fler småbönder med att återställa utarmade jordar med hjälp av miljövänliga metoder.

Klimat
IPS Inter Press Service

Torka – ett växande hot mot mänskligheten

Tre fjärdedelar av jordens befolkning riskerar att påverkas av torka 2050 – den typ av naturkatastrof som orsakar flest dödsfall. Det är budskapet i en ny rapport från FN-organet UNCCD.