Mat & Klimat

Hem 2021-02-27

Därför har vi startat
Mat & Klimat

NYHETER

Nöden ökar i norra Kenya i torkans spår

Förlusterna bara fortsätter för Darkuale Parsanti och hans hustru Mary Rampe i distriktet Marsabit i norra Kenya. Ett efter ett dukar deras boskapsdjur under av den torka som har följt i spåren av uteblivna regn.

EU:s skolmjölksstöd kan breddas till att inkludera växtbaserade drycker

EU-kommissionen har nu initierat ett samråd som ska ligga till grund för hur EU-stödet till skolmjölk ska utformas i framtiden. Ett av de förslag som diskuteras är att bredda stödet till att också inkludera växtbaserade alternativ till komjölk.

All vegetarisk mat inte så klimatsmart som marknadsföringen låter påskina

WWF listar fyra enkla åtgärder för att äta mer klimatsmart: öka, minska, välj och sluta. Det vi måste öka är att äta mer livsmedel från växtriket. Det vi måste minska är köttkonsumtionen. Det vi måste välja är svenskt, certifierat eller miljömärkt. Det vi måste sluta med är att slänga ätbar mat.

Utarmade jordar får nytt liv med ekometoder på Kuba

En stor majoritet av de kubanska åkermarkerna anses inte vara tillräckligt bördiga. Samtidigt arbetar allt fler småbönder med att återställa utarmade jordar med hjälp av miljövänliga metoder.

Kommuner går före med klimatmål för offentliga måltider

Trots att det än så länge saknas nationella klimatmål för offentliga måltider har en tredjedel av landets kommuner infört sådana mål, enligt en kartläggning från Livsmedelsverket.

Torka – ett växande hot mot mänskligheten

Tre fjärdedelar av jordens befolkning riskerar att påverkas av torka 2050 – den typ av naturkatastrof som orsakar flest dödsfall. Det är budskapet i en ny rapport från FN-organet UNCCD.

Jordbruksmaskinernas markpackning hämmar jorden

Strävan efter ett allt mer ekonomiskt rationellt jordbruk har drivit fram allt tyngre jordbruksmaskiner. Men ny forskning visar att denna utveckling enbart är kortsiktigt lönsam, och på sikt tvärtom försämrar förutsättningarna.

Klimatförändringarna påskyndar syrebristen i Östersjön

Men det är inte bara övergödning och klimatförändringar som hotar Östersjöfisken, utan också industrifisket. Henrik Svedäng har länge varnat för hur överfiske hotar att medföra att artbestånd kan kollapsa. Till årets rapport har han gjort en historisk analys över hur fiskbeståndet fluktuerat över tid.

När blir tvågradersmålet tregradersmålet?

De tal som präglar klimatdebatten är tyvärr inte visionära brandtal, utan tal av siffror som brister i både tillräcklig ambition och begriplighet. Men om vi gör siffertalen relevanta och förståeliga finns faktiskt en hel del spektakulärt att berätta.

Livsmedelsbranschens vilseledande marknadsföring synad i boken Fejkmaten

Efter att bland annat ha fokuserat på problematiken kring vår tids stora sockerkonsumtion i de uppmärksammade böckerna Ett sötare blod och Det sötaste vi har, är Ann Fernholm nu aktuell med den nya boken Fejkmaten, där hon tar ett mycket brett grepp över livsmedelsfrågan.