Mat & Klimat

Hem 2021-02-27

Därför har vi startat
Mat & Klimat

NYHETER

Artificiell fotosyntes ger möjlighet till framtida fossilfritt bränsle

Vid Uppsala Universitet är en av de metoder som studeras artificiell fotosyntes. Men forskningen är än så länge i sin linda, och konkreta resultat beräknas vara på marknaden först om 10 år. Men redan idag har ett bolag bildats, som står redo att kommersialisera forskningsresultaten: Desert Ocean.

Klimatlat är klimatsmart

Historien är full av människor som offrat sina liv för syften som vi idag finner meningslösa. Normalt sett för att uppfylla någon norm som andra hittat på, som att kämpa för sitt land, sin religion eller sin personliga heder.

Välj ekologiskt snabbkaffe från Brasilien utan mjölk

Mot bakgrund av att vi svenskar är storkonsumenter av kaffe – hela 7,2 kg per person och år – spelar det stor roll vilket kaffe vi väljer. Och det bästa är, enligt studien, ekologiskt snabbkaffe från Brasilien utan mjölk.

Så kan minskat matsvinn på åkern öka odlarens lönsamhet

Matsvinn uppstår i alla led från jord till bord. Svinnet i butiker, restauranger och i hushållen är de led som kanske uppmärksammats mest de senaste åren, men Jordbruksverket lyfter också det stora matsvinn som uppstår redan på åkern.

Multinationella livsmedelsbolag ger hopp om storskalig övergång till regenerativt jordbruk

Inför Cop27, FN:s klimattoppmöte i Egypten, kommer argumentationshjälp från oväntat håll: multinationella livsmedelsföretag som Bayer, Mars, McCain Foods, McDonalds, Mondēlez, Olam och Pepsi. Tillsammans har de finansierat en rapport som bland annat för fram slutsatsen att livsmedelsföretag och regeringar omedelbart måste agera för att förändra jordbruket.

Veganska Världsdagen påminner oss om vår tragiska relation till djurriket

Jag har, som av en osynlig hand, fått en ny bakgrundsbild till ”skrivbordet” i min dator. 

Odlat kött laddad politisk fråga – men draghjälpen kan komma från rymden

Frågan om att EU behöver stötta utvecklingen av odlad kött har under året lyfts i EU-parlamentet. Trots att de första odlingarna genomfördes i Europa i början av 2010-talet av den holländske forskaren och grundaren av företaget Mosa Meat Mark Post, är det i andra delar av världens som utvecklingen sedan har tagit fart.

Bidens exekutiva order ger skjuts åt gröna proteiner 

USA:s president Joe Biden har i september undertecknat en exekutiv order om att prioritera bioteknik som forskningsfält. Beslutet inkluderar livsmedelssektorn, och innebär i praktiken att stora ekonomiska stöd kommer att ges till forskning inom området, bland annat vad gäller genmodifierade livsmedel.

Vindkraften kan ge nytt liv till Östersjön – genom vätgas

Syreskulden i Östersjön är i år den största sedan mätningarna påbörjades 1970. Med syreskuld menas en ansamling av kemiska föreningar som snabbt konsumerar tillfört syre. Nu väcks förhoppningar att syre från framtida vätgasproduktion kan ge nytt liv till havet.

Fyra möjliga globala framtider

”Framtiden är alltid oviss, idag kanske mer än tidigare. Trots det är det viktigt att ha en bild av den mer långsiktiga framtiden…”
Läs Emin Tengströms text om möjliga framtidsscenarier i klimatförändringens tidsålder