Mat & Klimat

Insamlat regnvatten ska bemöta vattenkrisen i Mexiko

Vattentunnor står längs gatorna i Tehuixtitla i södra Mexico City. När det lagrade regnvattnet sinar använder befolkningen tunnorna för att transportera hem vatten från tankbilar. (Foto: Emilio Godoy)

11 april 2021

En ökad insamling av regnvatten kan få en viktig betydelse för Mexikos 126 miljoner invånare i kampen mot den vattenkris landet står inför.

Experter beräknar att Mexiko kommer att drabbas av en omfattande brist på vatten i framtiden. Efter Chile är landet utsatt för störst ”vattenstress” i regionen – och med början 2030 kommer Mexiko att drabbas av en ökande brist på vatten. Tio år senare kan vattenbristen ha spridits över landets centrala och norra delar, visar studier.

Två tredjedelar av det stora landet består av torra eller halvtorra regioner. Mexiko är samtidigt drabbat av klimatförändringar som kan komma att få svåra konsekvenser, exempelvis genom längre torrperioder och kraftiga regn.

Och även om vattenresurserna ännu är tillräckliga så är de framtida riskerna stora, enligt alliansen Aqueduct, som består av stater, företag och organisationer. Samtidigt pågår det statliga satsningar för att förbättra tillgången på vatten genom en ökad lagring av regnvatten.

 

En dyrbar resurs

Enligt Enrique Lomnitz, grundare av förbundet Isla Urbana – som är pionjärer på området, har utvecklingen snabbt gått framåt på senare år.

– Emellanåt råder det överflöd på vatten, men det är säsongsbetonat – och av det skälet blir det allt mer viktigt att ta hand om regnvattnet. Vi har inte råd att slösa bort det som faller från himlen, säger Enrique Lomnitz.

Han betonar att nederbörden är den enda tillgängliga vattenresurs som finns i delar av Mexiko.

Sedan 2009 har Isla Urbana installerat över 20 000 system för lagring av regnvatten i olika delar av landet. Förbundet har mottagit flera internationella utmärkelser för sitt arbete.

Enrique Lomnitz betonar samtidigt att det kommer att krävas fler åtgärder för att bemöta den hotande vattenbristen. Som exempel nämner han ett stort behov av att kunna rena och återanvända vatten.

– Lagring av regnvatten är en av de metoder som behöver utvecklas för att bemöta krisen. Men det kommer inte vara den enda lösningen, säger Enrique Lomnitz.

Emilio godoy / IPS

 

Se även: Forskare: Vattenfrågan nyckeln till fred runt Tchadsjön

Se även: Vattenfrågan avgörande för den framtida tillgången på mat

 

Fler artiklar av denna författare

SENASTE NYHETERNA

Inrikes
Niclas Malmberg

Delade meningar om kött från betande djur ryms inom en hållbar livsmedelskonsumtion

I debatten kring köttindustrins miljöpåverkan framhålls oftast att betande djur är gynnsamt för den biologiska mångfalden. Bland annat är det Naturskyddsföreningens linje i frågan. Men enligt en kanadensiskt studie skulle det kunna vara tvärt om – att mångfalden av djur är sämre i beteslandskap, både vad gäller rovdjur, pollinerande insekter och andra växtätande djur än de som hålls i beteslandskapet.

Inrikes
Niclas Malmberg

Opinion: Stötta ny förnybar elproduktion – inte energislöseri

Under valrörelsen har i alla fall en klimatfråga hettat till – energipolitiken. Men utgångspunkten har varit den motsatta – oro kring stigande elpriser. Det är en oro som populistiska partier gör vad man kan för att rida på, genom att sprida myter om att elpriserna i Sverige är exceptionellt höga, att Sverige importerar el och att det pga elbrist i Sverige till och med nu dras igång oljepannor för att producera el.

Inrikes
Niclas Malmberg

Information om ursprung av kött på restauranger kan införas vid årsskiftet

Sverige lämnar nu in en anmälan till EU-kommissionen med begäran om att få införa nationella bestämmelser gällande ursprungsinformation för kött på restaurang. Detta för att ge restaurangbesökare samma möjlighet som de som köper kött i affärer att kunna få information om köttets ursprung.

Klimat
IPS Inter Press Service

Extrem värme förödande för Kashmirs bönder

Under året har Kashmir drabbats av flera värmeböljor – och effekterna är förödande för lantbrukarna i den konfliktdrabbade nordindiska delstaten. Vattenkällorna sinar och många bönder varnar för en annalkande kris.