Mat & Klimat

En ingenjör vid solparken, som ligger i den höglänta bergsplatån Puna. Hit fraktade över 2 600 lastbilar den utrustning som behövdes för att bygga anläggningen. (Foto: Daniel Gutman/IPS)

8 januari 2021

Nyligen började förnybar el från solparken Cauchari i Argentina att skickas ut i det nationella elnätet. Den till stora delar Kina-finansierade anläggningen består av nästan en miljon solpaneler och uppges vara den största av sitt slag i Sydamerika.

Solenergianläggningen ligger i den nordvästra provinsen Jujuy, nära gränsen till Chile och Bolivia. Den har varit i drift sedan slutet av september och har en effekt på 300 MW.

Solparken kostade motsvarande nästan fyra miljarder kronor och utgör bara den senaste i en lång rad kinesiska satsningar i Latinamerika. Kinesiska byggföretag stod bakom uppförandet och större delen av finansieringen kom också från den asiatiska stormakten.

Cauchari är beläget i en karg miljö på en höjd över 4 000 meter över havet. Till denna ödsliga plats fraktades över 2 600 containrar med kinesisktillverkad utrustning och teknik inför uppförandet av solpanelerna.

– Det är den största solenergianläggning som är i drift i Sydamerika och vi anser att den innebär ett viktigt bidrag i energiomställningen för hela regionen, säger Guillermo Hoerth, ordförande för driftsbolaget Cauchari Solar till IPS.

Cauchari Solar ägs av provinsen Jujuy.

– Vi håller fortfarande på med justeringar, men den kommer troligen att bli en av de mest effektiva solparkerna i världen, säger Guillermo Hoerth.

Platsen anses särskilt gynnsam eftersom solstrålningen är stark här året om.

 

Finansieras av kinesisk storbank

Marcelo Nieder, provinsens chef för frågor om förnybar energi, säger till IPS att ytterligare ett skäl till att energianläggningen uppfördes just här var att det redan fanns högspänningsledningar installerade i regionen.

Den statliga kinesiska banken Eximbank stod bakom större delen av finansieringen, i form av ett fördelaktigt lån som provinsen enligt planerna ska återbetala under de kommande 30 åren.

Det statliga bolag som driver anläggningen förväntar sig att kunna finansierade lånet genom den el som genereras och betonar att produktionen även kommer att bidra till minskade koldioxidutsläpp.

En mindre del av förtjänsten kommer att gå till den ursprungsbefolkning som kollektivt äger den mark som numera består av ändlösa rader av solpaneler.

Ironiskt nog kommer dock inte ursprungsbefolkningarna i området att gynnas direkt av elproduktionen eftersom deras byar och småstäder inte är inkopplade på det nationella elnätet.

På längre sikt kommer solparken heller inte att erbjuda några nya arbetstillfällen, eftersom den endast kommer att sysselsätta upp emot 70 specialiserade tekniker.

Daniel Gutman / IPS

Fler artiklar av denna författare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

SENASTE NYHETERNA

Klimat
Stefan B Nilsson

Domstolsbeslut ger Biden chans att avveckla kolkraften snabbare

Biden-administrationen har fått en gyllene möjlighet att snabba på avvecklingen av kolkraften i USA. Detta sedan en federal domstol underkänt Trumps försök att avskaffa “Clean Power Plan” som dikterar villkoren för landets energiomställning.

Klimat
IPS Inter Press Service

Pandemin har försvagat skyddet av världens skogar

Coronapandemin har påverkat skogar över hela världen – bland annat genom minskade insatser för en hållbar skogsvård. Det konstateras i en ny global rapport från FN:s skogsforum, UNFF.

Inrikes
Niclas Malmberg

Här frodas mikrolivet – möt bonden som lagrar kol i marken

På 15 gårdar pågår nu ett pilotprojekt för att se vilka metoder som fungerar bäst för kolinlagring i vårt land. Det rör sig om bland annat trädplantering, plöjningsfria metoder och plantering av fleråriga växter. Vi har talat med Jesper Sandström, som driver en av gårdarna som ingår i studien.

Krönikor
Maria Sandblad

Krönika: En omsorgsfull böna – av kunglig börd

Nytt år. Evig vinnare. När den sista julmaten är uppäten är det dags för älsklingsbönorna nummer ett;
de röda, sköna, matiga, mustiga röda bönorna som kallas kidney bönor i väst

Translate »