Mat & Klimat

En ingenjör vid solparken, som ligger i den höglänta bergsplatån Puna. Hit fraktade över 2 600 lastbilar den utrustning som behövdes för att bygga anläggningen. (Foto: Daniel Gutman/IPS)

8 januari 2021

Nyligen började förnybar el från solparken Cauchari i Argentina att skickas ut i det nationella elnätet. Den till stora delar Kina-finansierade anläggningen består av nästan en miljon solpaneler och uppges vara den största av sitt slag i Sydamerika.

Solenergianläggningen ligger i den nordvästra provinsen Jujuy, nära gränsen till Chile och Bolivia. Den har varit i drift sedan slutet av september och har en effekt på 300 MW.

Solparken kostade motsvarande nästan fyra miljarder kronor och utgör bara den senaste i en lång rad kinesiska satsningar i Latinamerika. Kinesiska byggföretag stod bakom uppförandet och större delen av finansieringen kom också från den asiatiska stormakten.

Cauchari är beläget i en karg miljö på en höjd över 4 000 meter över havet. Till denna ödsliga plats fraktades över 2 600 containrar med kinesisktillverkad utrustning och teknik inför uppförandet av solpanelerna.

– Det är den största solenergianläggning som är i drift i Sydamerika och vi anser att den innebär ett viktigt bidrag i energiomställningen för hela regionen, säger Guillermo Hoerth, ordförande för driftsbolaget Cauchari Solar till IPS.

Cauchari Solar ägs av provinsen Jujuy.

– Vi håller fortfarande på med justeringar, men den kommer troligen att bli en av de mest effektiva solparkerna i världen, säger Guillermo Hoerth.

Platsen anses särskilt gynnsam eftersom solstrålningen är stark här året om.

 

Finansieras av kinesisk storbank

Marcelo Nieder, provinsens chef för frågor om förnybar energi, säger till IPS att ytterligare ett skäl till att energianläggningen uppfördes just här var att det redan fanns högspänningsledningar installerade i regionen.

Den statliga kinesiska banken Eximbank stod bakom större delen av finansieringen, i form av ett fördelaktigt lån som provinsen enligt planerna ska återbetala under de kommande 30 åren.

Det statliga bolag som driver anläggningen förväntar sig att kunna finansierade lånet genom den el som genereras och betonar att produktionen även kommer att bidra till minskade koldioxidutsläpp.

En mindre del av förtjänsten kommer att gå till den ursprungsbefolkning som kollektivt äger den mark som numera består av ändlösa rader av solpaneler.

Ironiskt nog kommer dock inte ursprungsbefolkningarna i området att gynnas direkt av elproduktionen eftersom deras byar och småstäder inte är inkopplade på det nationella elnätet.

På längre sikt kommer solparken heller inte att erbjuda några nya arbetstillfällen, eftersom den endast kommer att sysselsätta upp emot 70 specialiserade tekniker.

Daniel Gutman / IPS

Fler artiklar av denna författare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

SENASTE NYHETERNA

amazon
Klimat
IPS Inter Press Service

Brasiliens regering dolde siffror om ökad skövling i Amazonas

Strax innan det stora klimatmötet i Glasgow kom nya siffror som visar att skogsskövlingen i Amazonas ökade med nästan 22 procent under förra året. Men Brasiliens regering valde att inte publicera uppgifterna innan mötet var över.

Klimat
Michael Abdi Onsäter

Tysklands nya regering vill satsa på växtbaserad mat

Den nya trafikljuskoalitionen tar sikte på maten som en del i klimatarbetet framåt. Landet ansluter sig därmed till den växande skaran av nationer som på olika sätt gynnar omställningen till ett mer växtbaserad matsystem.

Hälsa
Michael Abdi Onsäter

Rapport: Klimatkrisen ökar risken för matrelaterade sjukdomar

Ett förändrat klimat med högre temperaturer och mer extremväder kan leda till att förekomsten av sjukdomsframkallande mikroorganismer ökar. Det konstaterar Livsmedelsverket i en ny riskprofil som undersöker hur olika livsmedelskategorier kan komma att påverkas.

Inrikes
Niclas Malmberg

Trålgränsen flyttas ut för att skydda Östersjöns ekosystem

Efter att S ställt sig bakom beslutet står det nu klart att trålgränsen i Östersjön flyttas ut från dagens 4 sjömil till 12 sjömil på prov. “Fisket måste ske inom naturens ramar”, säger Elin Segerlind (V).

Klimat
Göran Hådén

Opinion: Därför räcker inte 99% mental omställning

Ska vi klara klimatet behöver överkonsumtionen försvinna snarast. De flesta är faktiskt positiva till att sänka sin materiella levnadsstandard för miljöns skull och 3 av 4 kan tänka sig köpa färre saker. Så varför händer det inte?