Mat & Klimat

Klimatkrisen driver på den globala ojämlikheten

6 mars 2022

Den stora ojämlikheten i världen skördar minst 21 000 människoliv per dag, enligt Oxfam. Liksom flera tidigare studier visar en ny rapport från hjälporganisationen att klimatförändringarnas effekter slår särskilt hårt mot de redan fattiga.

 

Missväxt och klimatflykt

Oxfam uppger att deras uppskattning över hur många som varje dygn dör på grund av de globala orättvisorna är försiktig. Rapportförfattarna slår även fast att den tilltagande klimatkrisen är en av de främsta drivkrafterna bakom ojämlikheten i världen.

Den rikaste procenten människor i världen – runt 63 miljoner människor – står enligt Oxfam bakom mer än dubbelt så stora utsläpp av växthusgaser som de över tre miljarder fattigaste världsmedborgarna.

Samtidigt är det de fattiga och marginaliserade som drabbas hårdast av klimatkrisens konsekvenser – i form av översvämningar, torkor, skogsbränder och stormar. Detta vid sidan av den missväxt som orsakas av ett förändrat klimat, och de stigande matpriser som blir konsekvensen.

Befolkningar i fattigare länder löper enligt Oxfam fem gånger högre risk att tvingas överge sina hem på grund av extrema väderfenomen, jämfört med invånare i höginkomstländer.

Under de senaste tio åren har extremväder varit den främsta anledningen till att människor tvingats bort från sina hem, och antalet klimatrelaterade katastrofer har tredubblats under de senaste 30 åren.

 

Covid har förstärkt orättvisorna

Enligt FN har 1,23 miljoner människor omkommit i samband med klimatrelaterade katastrofer under de senaste två decennierna, medan ytterligare 4,2 miljarder människor har drabbats av effekterna.

Oxfam konstaterar att ojämlikheten har förödande konsekvenser – och att pandemin har förstärkt orättvisorna. Under covidkrisen uppges världens tio rikaste män ha fördubblat sina gemensamma förmögenheter. Detta samtidigt som många har dött i covid-19 eftersom de inte har fått tillgång på vaccin – eller av andra sjukdomar, då de inte haft möjlighet att betala för privat vård.

Världsbanken har samtidigt konstaterat att fyra av fem som lever under fattigdomsgränsen bor på landsbygden, och att hälften av de fattiga är barn. I de flesta regioner är fattigdomen mer utbredd bland kvinnor.

Baher Kamal/ IPS

Fler artiklar av denna författare

SENASTE NYHETERNA

Klimat
Göran Hådén

Räkna indirekt klimatpåverkan

Vi kan och bör räkna mer på indirekt klimatpåverkan. Det är inte lätt, men är en avgörande förutsättning för att göra rätt prioriteringar. Om något är relevant, men svårt att räkna på, behöver den osäkerheten ändå redogöras för.

Klimat
IPS Inter Press Service

Nöden ökar i norra Kenya i torkans spår

Förlusterna bara fortsätter för Darkuale Parsanti och hans hustru Mary Rampe i distriktet Marsabit i norra Kenya. Ett efter ett dukar deras boskapsdjur under av den torka som har följt i spåren av uteblivna regn.

Klimat
Niclas Malmberg

All vegetarisk mat inte så klimatsmart som marknadsföringen låter påskina

WWF listar fyra enkla åtgärder för att äta mer klimatsmart: öka, minska, välj och sluta. Det vi måste öka är att äta mer livsmedel från växtriket. Det vi måste minska är köttkonsumtionen. Det vi måste välja är svenskt, certifierat eller miljömärkt. Det vi måste sluta med är att slänga ätbar mat.

Klimat
IPS Inter Press Service

Utarmade jordar får nytt liv med ekometoder på Kuba

En stor majoritet av de kubanska åkermarkerna anses inte vara tillräckligt bördiga. Samtidigt arbetar allt fler småbönder med att återställa utarmade jordar med hjälp av miljövänliga metoder.