Mat & Klimat

Köttindustrin leder till över hundratusen dödsfall i Kina och USA - varje år

Vid större jordbruksenheter i USA är det vanligt att man förvarar gödsel i stora bassänger, eller “lagoons”, som i sin tur läcker ut skadliga och försurande gaser till omgivningen. (Foto: “20120717-OSEC-RBN-8503” licensed under CC BY 2.0)

13 januari 2022

Kinas skenande köttkonsumtion har lett till farligt höga halter av partiklar och kväveföroreningar i luften som skördar uppåt 90 000 människoliv varje år. Det visar en ny studie publicerad i Nature Food. “Vi behöver gå mot en mer växtbaserad kost”, säger professor Tai Pui-kuen, som lett studien.

Kina har genomgått en period av extraordinär utveckling under de senaste årtiondena och vuxit fram som världens kanske absolut största ekonomiska maktcentrum. Med utvecklingen har även följt att allt fler kineser fått tillgång och råd att konsumera stora mängder kött – denna symbol för status och välstånd. 

Mellan 1980 och 2010 ökade köttkonsumtionen i landet ökat med 433 procent, och idag ligger den årliga konsumtionen runt 60 kg, exklusive sjömat. Det är värt att nämna att Kinas befolkning fortfarande konsumerar långt mindre kött per capita än till exempel Sverige (78kg) eller USA (124 kg). Men ändå, den snabba utvecklingen har lett till en kraftig ökning av partiklar och kväveföreningar som enligt en ny studie orsakar 90 000 förtida dödsfall varje år.

– Vi kan såklart inte ta tillbaka den skada som redan orsakats, men vi kan gå mot en mer växtbaserad kost med en mycket mindre andel kött, sade huvudförfattaren Amos Tai Pui-kuen till South China Post.


Grafen visar per capita-konsumtionen av kött i olika länder. Den blå stapeln representerar sjömat och brukar redovisas separat från andra typer av kött.

 

Minskad köttkonsumtion räddar människoliv

Det stora problemet är ammoniak – en reaktiv gas som gärna kombinerar med andra kväve- och svavelhaltiga föroreningar för att bilda farliga mikropartiklar. Gasen bildas när bakterier bryter ned djurens avföring – ett särskilt stort problem blir det när stora mängder avföring förvaras på en koncentrerad yta utan nödvändiga skyddsåtgärder.

Ammoniak bildas också i samband med gödsling av exempelvis majs, som till stor del odlas för att mätta köttdjurens magar. 

Mat & Klimat har även tidigare rapporterat om en liknande studie från USA, som visar att köttindustrins ammoniakutläpp orsakar runt 12 000 förtida dödsfall per år. Sett till enskilda matprodukter så orsakar en portion rött kött 15 gånger så stor skada som en med frukt och grönsaker. En övergång till en flexitarisk diet – med endast några få animaliska måltider i veckan – skulle minska dödligheten med 68 procent.

Även Nederländerna tampas med höga halter av kväveföreningar som orsakar hälsoskador samt övergödning och försurning i naturen. För ett par veckor sedan kom landets nya regering fram till beslutet att köpa ut den massiva djurindustrin till ett belopp på 260 miljarder svenska kronor. Beslutet kan enligt bedömare få följdeffekter i andra EU-länder som Tyskland och Danmark.

Michael Abdi Onsäter

 

 

Se även: Djurhållningen står för två tredjedelar av matens utsläpp

Fler artiklar av denna författare

SENASTE NYHETERNA

Klimat
IPS Inter Press Service

Urfolken – naturens underskattade väktare

Experter brukar påminna om att världens ursprungsfolk har en helt avgörande roll för skyddet av den biologiska mångfalden. Men deras insatser får sällan den uppskattning de förtjänar.

Djurrätt
Niclas Malmberg

Fortsatt ekonomiskt stöd till djurindustrin

Regeringen fortsätter att ösa pengar till olika samhällssektorer, motiverat med kriget i Ukraina. Näst i tur är lantbruksföretagen, där det tidigare beslutade stödpaketet på 800 miljoner kronor till dieselanvändare och 300 miljoner till gris- och fågelindustrin, nu föreslås kompletteras med ytterligare stödpaket på drygt 2 miljarder kronor, efter en överenskommelse med Centerpartiet.

Hälsa
Göran Hådén

Klimatkrisen största säkerhetspolitiska hotet?

Det sägs att en fjärils vingslag i Amazonas kan starta en storm i Europa. I vår naturligt komplexa värld har dessutom mänskligheten själva byggt system som gör enskildas globala påverkan större än någonsin, som hur vår dagliga mat påverkar vårt klimat.

Klimat
IPS Inter Press Service

Mexiko väljer fossilgas framför gröna energikällor

Den gröna energiomställningen har avstannat i Mexiko sedan Andrés Manuel López Obrador kom till makten för tre år sedan. Trots landets stora potential att utvinna gröna energikällor har regeringen valt att fortsätta satsa på fossila bränslen i stället.

Debatt
Carl Einerfors

Varför är jag orolig för mina barns framtid i Sverige?

För den som tycker att det var besvärande med flyktingströmmarna vi sett den senaste åren så var det bara en lätt vindpust mot den storm som väntar. De geopolitiska spänningar som kommer av detta kan bara resultera i storskaliga krig om resurser och beboelig mark, både inom och mellan länder…