Mat & Klimat

Massivt matslöseri driver på klimatförändringar

En ny rapport visar att hushållen står bakom det mesta av all den mat som hamnar i soporna. Foto: Catherine Wilson/IPS

8 mars 2021

Nästan en femtedel av all mat som köptes in av hushåll, restauranger och butiker i 54 av världens länder under 2019 hamnade i soporna. Det visar en ny rapport från FN:s miljöprogram Unep.

De närmare 931 miljoner ton mat som hamnade i soporna i dessa länder drev samtidigt på klimatförändringarna, konstateras i Food Waste Index Report, som sammanställts av Unep i samarbete med den brittiska organisationen Wrap.

Studien omfattar 54 länder där man granskat hur mycket man som går förlorad. Allra mest mat kastas av hushållen.

Rapportförfattarna konstaterar att resursslöseriet är betydligt större bland hushåll som har högre inkomster. I exempelvis Kenya kastade dessa hushåll tre gånger så mycket mat som de fattigaste hushållen.

Enligt rapporten finns det dock betydligt mindre uppgifter om den mat som hamnar i soporna i utvecklingsländer. Wraps ordförande Richard Swannell säger till IPS att det hänger samman med att det krävs resurser för att mäta slöseriet, men också att sophanteringen i dessa länder ofta är mindre kontrollerbar.

I utvecklingsländer går mycket mat förlorad redan i samband med att den produceras och transporteras.

Richard Swannell säger att studien visar att ungefär lika mycket mat per capita slängs i medel- och höginkomstländer.

Enligt honom har dock matslöseriet minskat i bland annat Storbritannien under pandemin.

– Att vi har begränsats till att stanna i våra hem har lett till förändrade beteenden i form av storkok och bättre planerade måltider, vilket leder till ett minskat svinn.

Samtidigt varnar han för att nedgången bara kommer att vara tillfällig.

Ett minskat slöseri skulle öka tillgången på mat, vilket skulle kunna bidra i kampen mot hungern. Det skulle också påverka utsläppen av växthusgaser. Enligt Richard Swannell är det dock fortfarande allt för få som ser den kopplingen. Undersökningar som Wrap genomfört i Storbritannien visar att över 80 procent är oroade för klimatet, medan enbart en tredjedel av de tillfrågade ser ett samband mellan klimatfrågan och matslöseriet.

Samira Sadeque/ IPS

 

Se även: Klimattips – 30 metoder mot matsvinn

Se även: Nu ökar konkurrensen om matsvinnet

 

Fler artiklar av denna författare

SENASTE NYHETERNA

Klimat
Niclas Malmberg

All vegetarisk mat inte så klimatsmart som marknadsföringen låter påskina

WWF listar fyra enkla åtgärder för att äta mer klimatsmart: öka, minska, välj och sluta. Det vi måste öka är att äta mer livsmedel från växtriket. Det vi måste minska är köttkonsumtionen. Det vi måste välja är svenskt, certifierat eller miljömärkt. Det vi måste sluta med är att slänga ätbar mat.

Klimat
IPS Inter Press Service

Utarmade jordar får nytt liv med ekometoder på Kuba

En stor majoritet av de kubanska åkermarkerna anses inte vara tillräckligt bördiga. Samtidigt arbetar allt fler småbönder med att återställa utarmade jordar med hjälp av miljövänliga metoder.

Klimat
IPS Inter Press Service

Torka – ett växande hot mot mänskligheten

Tre fjärdedelar av jordens befolkning riskerar att påverkas av torka 2050 – den typ av naturkatastrof som orsakar flest dödsfall. Det är budskapet i en ny rapport från FN-organet UNCCD.