Mat & Klimat

Mycket mer krävs för att nå Parisavtalet enligt FN

FN-chefen uppmanar världens länder att slå fast betydligt ambitiösare mål om utsläppsminskningar i sina nationella målsättningar fram till 2030. (Foto: The Blowup, Unsplash)

1 mars 2021

Världens länder måste genomföra betydligt tuffare åtgärder om målen i Parisavtalet ska kunna uppnås. Det visar en ny sammanställning från FN:s klimatsekretariat, UNFCCC.

Enligt den nya delrapporten är de ambitioner för minskade utsläpp av växthusgaser som finns i dag ”långt ifrån” tillräckliga. I sammanställningen har UNFCCC granskat ett antal länders nationella klimatplaner för att kunna leva upp till Parisavtalets mål om att hålla nere den globala uppvärmningen till 1,5 grader Celsius.

Rapportförfattarna slår fast att utvecklingen hittills är långt ifrån tillräcklig. Enligt UNFCCC måste länderna därför stärka sina målsättningar – om Parisavtalet ska kunna uppnås.

Sammanställningen är en delrapport där uppgifter från stora länder som Kina, Indien och USA saknas. En mer fullständig rapport med uppdaterade uppgifter ska vara klar inför det klimatmöte som ska hållas i Glasgow i november.

FN:s generalsekreterare António Guterres säger i en kommentar att den nya rapporten bör ses som en ”varning för vår planet”.

– Den visar att regeringarna inte är i närheten av den ambitionsnivå som krävs för att kunna begränsa klimatförändringen till 1,5 grader och leva upp till Parisavtalet.

Enligt António Guterres är 2021 ett avgörande år i arbetet mot klimatkrisen. Han säger att forskningen tydligt visar att de globala koldioxidutsläppen nästan måste halveras fram till 2030, jämfört med 2010 års nivåer – om 1,5-gradersmålet ska kunna uppnås.

FN-chefen uppmanar därför världens länder att slå fast betydligt ambitiösare mål om utsläppsminskningar i sina nationella målsättningar fram till 2030. Han påpekar samtidigt att det ekonomiska återhämtningsarbete som krävs på grund av coronapandemin innebär en möjlighet att satsa på en grön och miljövänlig omställning.

– Beslutsfattarna måste sätta handling bakom orden. Långsiktiga åtaganden måste kompletteras av omedelbara insatser för att få igång det årtionde av förvandling som både människor och vår planet så desperat behöver, säger António Guterres.

Alison Kentish / IPS

 

Fler artiklar av denna författare

SENASTE NYHETERNA

Klimat
Göran Hådén

Räkna indirekt klimatpåverkan

Vi kan och bör räkna mer på indirekt klimatpåverkan. Det är inte lätt, men är en avgörande förutsättning för att göra rätt prioriteringar. Om något är relevant, men svårt att räkna på, behöver den osäkerheten ändå redogöras för.

Klimat
IPS Inter Press Service

Nöden ökar i norra Kenya i torkans spår

Förlusterna bara fortsätter för Darkuale Parsanti och hans hustru Mary Rampe i distriktet Marsabit i norra Kenya. Ett efter ett dukar deras boskapsdjur under av den torka som har följt i spåren av uteblivna regn.

Klimat
Niclas Malmberg

All vegetarisk mat inte så klimatsmart som marknadsföringen låter påskina

WWF listar fyra enkla åtgärder för att äta mer klimatsmart: öka, minska, välj och sluta. Det vi måste öka är att äta mer livsmedel från växtriket. Det vi måste minska är köttkonsumtionen. Det vi måste välja är svenskt, certifierat eller miljömärkt. Det vi måste sluta med är att slänga ätbar mat.

Klimat
IPS Inter Press Service

Utarmade jordar får nytt liv med ekometoder på Kuba

En stor majoritet av de kubanska åkermarkerna anses inte vara tillräckligt bördiga. Samtidigt arbetar allt fler småbönder med att återställa utarmade jordar med hjälp av miljövänliga metoder.