Mat & Klimat

Nya Zeeland kan förbjuda cigaretter för personer födda efter 2010

22 december 2021

I ett försök att förbättra folkhälsan vill önationen nu kraftigt begränsa försäljningen av cigaretter. Enligt regeringens förslag bör cigaretterna bli förbjudna för alla födda efter 2010.

Mat och klimat har tidigare lyft tobaksindustrins stora klimatpåverkan. Nya Zeeland tar nu över stafettpinnen från Bhutan som det land i världen som hårdast begränsar tobaksrökning. Där infördes ett totalt förbud mot försäljning av cigaretter 2010, men efter att cigarettsmugglare fört med sig smittspridning av covid i landet lättades förbudet förra året. 

Men i Nya Zeeland går man åt andra hållet med vad som på sikt kommer att bli ett definitivt förbud mot försäljning av cigaretter i landet. Detta genom ett förslag till lag om att aldrig tillåta försäljning av cigaretter till personer födda efter 2010. Enligt lagförslaget, som nu går vidare till parlamentet, ska beslutet träda i kraft 2025.

Då kommer således åldersgränsen för försäljning av cigaretter att vara 14 år. Men den åldersgränsen höjs sedan i praktiken ett år per år, så att Nya Zeeland år 2110 har en åldersgräns på 100 år för att köpa cigaretter.

Det är emellertid inte enbart på det sättet som Nya Zeeland tar krafttag mot rökning. Antalet tillåtna försäljningsställen kommer att reduceras, och det i synnerhet i områden med lägre genomsnittsinkomst. Maorier har åtta års kortare medellivslängd än icke-maorier på Nya Zeeland, och 2 1/2 av dessa år härleds till rökning. Hela 31 procent av maorierna röker, att jämföra med 13 procent av Nya Zeelands totala befolkning. 

 

Andelen som röker minskar

Men det väntar politisk strid om regeringens förslag. Oppositionspartiet ACT New Zealand argumenterar att “förbud aldrig fungerat”, och att det enbart skulle leda till en växande svart marknad. Man kan också peka på att utvecklingen relativt snabbt redan går åt rätt håll i landet, med allt mindre andel rökande ungdomar. År 2000 rökte 28 procent av landets 16-åringar, nu är andelen under 5 procent. 

Riksdagens socialutskott i Sverige hanterade 2017 ett liknande förslag, förbud av försäljning av cigaretter till personer födda under 2000-talet. I betänkandet angavs att eftersom “Folkhälsomyndigheten bl.a. har i uppdrag att fördela medel till organisationer som bedriver tobaksförebyggande arbete och till insatser som riktar sig mot barn och ungdomar” fanns “enligt utskottet inte skäl att föreslå någon åtgärd från riksdagen i frågan om minskat tobaksbruk”, vilket också då blev riksdagens beslut.

Liksom i Nya Zeeland har andelen unga rökare snabbt minskat i början av 2000-talet. Men den utvecklingen har nu avstannat i Sverige och hela åtta procent av gymnasisterna uppger att de röker ibland.

Niclas Malmberg

 

Se även: Klimatkrisen ökar risken för matrelaterade sjukdomar

Se även: Maten större ohälsofaktor än alkohol

Fler artiklar av denna författare

SENASTE NYHETERNA

Klimat
IPS Inter Press Service

Urfolken – naturens underskattade väktare

Experter brukar påminna om att världens ursprungsfolk har en helt avgörande roll för skyddet av den biologiska mångfalden. Men deras insatser får sällan den uppskattning de förtjänar.

Djurrätt
Niclas Malmberg

Fortsatt ekonomiskt stöd till djurindustrin

Regeringen fortsätter att ösa pengar till olika samhällssektorer, motiverat med kriget i Ukraina. Näst i tur är lantbruksföretagen, där det tidigare beslutade stödpaketet på 800 miljoner kronor till dieselanvändare och 300 miljoner till gris- och fågelindustrin, nu föreslås kompletteras med ytterligare stödpaket på drygt 2 miljarder kronor, efter en överenskommelse med Centerpartiet.

Hälsa
Göran Hådén

Klimatkrisen största säkerhetspolitiska hotet?

Det sägs att en fjärils vingslag i Amazonas kan starta en storm i Europa. I vår naturligt komplexa värld har dessutom mänskligheten själva byggt system som gör enskildas globala påverkan större än någonsin, som hur vår dagliga mat påverkar vårt klimat.

Klimat
IPS Inter Press Service

Mexiko väljer fossilgas framför gröna energikällor

Den gröna energiomställningen har avstannat i Mexiko sedan Andrés Manuel López Obrador kom till makten för tre år sedan. Trots landets stora potential att utvinna gröna energikällor har regeringen valt att fortsätta satsa på fossila bränslen i stället.

Debatt
Carl Einerfors

Varför är jag orolig för mina barns framtid i Sverige?

För den som tycker att det var besvärande med flyktingströmmarna vi sett den senaste åren så var det bara en lätt vindpust mot den storm som väntar. De geopolitiska spänningar som kommer av detta kan bara resultera i storskaliga krig om resurser och beboelig mark, både inom och mellan länder…