Mat & Klimat

Över hundra parlamentariker: Inför en kommissionär för djurskydd i EU!

17 januari 2022

118 EU-parlamentariker har ställt sig bakom kravet på att EU-kommissionären för hälsa och livsmedelssäkerhet även bör ha med ordet “djurskydd” i titeln. “EU måste göra mer för att säkra djurens trygghet och rätt”, konstaterar Centerpartiets Emma Wiesner.

 

Ger frågan mer tyngd

Djurskyddet fortsätter att vara en het fråga i EU. Vi har bland annat End the Cage Age – ett medborgarinitiativ som fått EU-kommissionen att lova att förbjuda burar för djur som suggor, kalvar, höns och gäss från och med 2023. En annan fråga är djurtransporterna, som förhandlas i EU-parlamentet i detta nu, och som går till omröstning den 20:e januari.

I veckan ställde sig även 118 parlamentariker bakom kravet att EU bör ha en kommissionär med ordet “djurskydd” i titeln för att på så sätt stärka frågan och ge den en mer tydlig prioritet i unionen. Kravet kom i form av en muntlig fråga som initierades av Niels Fuglsang (S&D, Danmark) och den svenska parlamentarikern Emma Wiesner (C) med flera.

– EU måste göra mer för att säkra djurens trygghet och rätt i Europa. Att höja djurvälfärdskraven i EU är otroligt viktigt för mig, och för Centerpartiet. Att samla allt under en samlad kommissionär med ansvarsutkrävande tror jag är viktigt, skriver hon i ett mail till Mat & Klimat.

 

Starkt stöd bland EU-medborgarna

Kampanjen #EUforAnimals som driver samma fråga har hittills fått stöd av över 145 000 medborgare vilket beskrivs som ett historiskt rekord. Svenska Djurens Rätt står tillsammans med över 40 andra djurrätts- och djurskyddsorganisationer bakom kampanjen

– Vi ser positivt på chansen att det kommer att lyckas men vi vet också att det är väldigt mycket arbete kvar för att nå hela vägen. Just nu är det över hundra fyrtio tusen medborgare som skrivit under vilket vittnar som stort engagemang. Vi hoppas så klart att parlamentet stöder detta och att kommissionen lyssnar, säger Sebastian Wiklund, samhällspolitisk chef på Djurens Rätt.

Enligt en Ipsos-enkät från i somras är 70 procent av EU-medborgarna för att inrätta en djurskyddskommissionär. Av de svenskar som tillfrågades var hela 82 procent positiva till förslaget.

– Det är fantastiskt att frågan fick ett så stort stöd! Det behöver förtydligas vem som har det politiska ansvaret för djurskyddet inom EU. Allt för ofta ser vi skandaler från djurindustrin i EU, inte minst från djurtransporter, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt, i ett pressmeddelande.

 

Stella Kyriakides är idag EU-kommissionär för livsmedelssäkerhet och hälsa. Det är hon som skulle ta rollen som djuskyddskommissionär om förslaget blir verklighet

 

M och L: kommissionär inte lösningen

Utöver Wiesner skrev samtliga svenska ledamöter från MP och V under, tillsammans med Jessica Stegrud (SD) och Jytte Guteland (S). Tillsammans utgör de en tredjedel av de svenska EU-parlamentarikerna. 

När Mat & Klimat kontaktar övriga ledamöter svarar det att djurskyddsfrågor är viktiga även för dem, men att inrättandet av en kommissionär inte är lösningen. Istället bör dessa frågor hanteras inom ramen för de verktyg som redan finns.

– Vägen framåt är inte att tillsätta nya positioner utan snarare ge den verktygslåda vi redan har bättre verktyg och ett tydligare fokus, säger EU-Moderaternas pressansvariga.

– Det viktiga arbetet för ett stärkt djurskydd bedriver jag som folkvald med parlamentet som plattform, skriver Liberalernas Karin Karlsbro i ett mail.

Fram till den 21 januari kan alla EU-medborgare göra sin röst hörd genom att fylla i en enkät om EUs djurskyddslagstiftning.

Michael Abdi Onsäter

 

Se även: EU-utskott röstar för skärpta krav vid djurtransporter – gröna gruppen vill gå längre

Fler artiklar av denna författare

SENASTE NYHETERNA

Klimat
IPS Inter Press Service

Urfolken – naturens underskattade väktare

Experter brukar påminna om att världens ursprungsfolk har en helt avgörande roll för skyddet av den biologiska mångfalden. Men deras insatser får sällan den uppskattning de förtjänar.

Djurrätt
Niclas Malmberg

Fortsatt ekonomiskt stöd till djurindustrin

Regeringen fortsätter att ösa pengar till olika samhällssektorer, motiverat med kriget i Ukraina. Näst i tur är lantbruksföretagen, där det tidigare beslutade stödpaketet på 800 miljoner kronor till dieselanvändare och 300 miljoner till gris- och fågelindustrin, nu föreslås kompletteras med ytterligare stödpaket på drygt 2 miljarder kronor, efter en överenskommelse med Centerpartiet.

Hälsa
Göran Hådén

Klimatkrisen största säkerhetspolitiska hotet?

Det sägs att en fjärils vingslag i Amazonas kan starta en storm i Europa. I vår naturligt komplexa värld har dessutom mänskligheten själva byggt system som gör enskildas globala påverkan större än någonsin, som hur vår dagliga mat påverkar vårt klimat.

Klimat
IPS Inter Press Service

Mexiko väljer fossilgas framför gröna energikällor

Den gröna energiomställningen har avstannat i Mexiko sedan Andrés Manuel López Obrador kom till makten för tre år sedan. Trots landets stora potential att utvinna gröna energikällor har regeringen valt att fortsätta satsa på fossila bränslen i stället.

Debatt
Carl Einerfors

Varför är jag orolig för mina barns framtid i Sverige?

För den som tycker att det var besvärande med flyktingströmmarna vi sett den senaste åren så var det bara en lätt vindpust mot den storm som väntar. De geopolitiska spänningar som kommer av detta kan bara resultera i storskaliga krig om resurser och beboelig mark, både inom och mellan länder…