Mat & Klimat

Soldrivna kylrum räddar mat och inkomster i Nigeria

Enorma mängder frukt och grönsaker som producerats av afrikanska bönder kasseras på grund av bristande lagringsmöjligheter. Det slår både mot livsmedelsförsörjningen och böndernas inkomster. Foto: Busani Bafana/IPS

17 december 2021

Enorma mängder mat som produceras av Afrikas småskaliga jordbrukare går förlorad på grund av bristen på lagringsmöjligheter. Men i Nigeria pågår nu en satsning där bönder och grönsaksförsäljare erbjuds möjligheten att lagra sina varor i kylrum som drivs av solenergi.

 

40 procent av maten går förlorad

Under sin uppväxt i södra Nigeria såg Nnaemeka Ikegwuonu hur de småskaliga bönder som sålde grönsaker på marknaderna tvingades sälja av sina varor till reapriser på kvällarna. Detta för att slippa slänga mat som annars skulle bli dålig.

Den erfarenheten gav honom idén att börja tillverka kylrum som drivs av solenergi. Nu driver han ett socialt företag under namnet ColdHubs som erbjuder grönsakförsäljare möjligheten att lagra sina produkter på ett flertal marknadsplatser i landet.

Att produkter går förlorade är ett gigantiskt problem för många bönder som på grund av bristande infrastruktur och dåliga lagringsmöjligheter har svårt att sälja sina varor innan de hunnit bli dåliga. Världsbanken beräknar att hela 40 procent av den mat som produceras i Nigeria går förlorad.

ColdHubs tillverkar, installerar och sköter om kylrum där bönder och försäljare till en låg avgift kan hyra lagerutrymme – vilket ger dem möjlighet att förlänga produkternas hållbarhet med upp till flera veckor. Det minskar matsvinnet men ökar även försäljarnas möjligheter att få ut skäliga priser för sina varor.

Kylrummen är placerade på de platser där behovet är som allra störst – i närheten av böndernas marknadsplatser, förklarar Nnaemeka Ikegwuonu.

Han har länge varit engagerad i en organisation för småodlare som sänder ut radioprogram där man förmedlar information om miljövänliga jordbruksmetoder till närmare en kvarts miljon lyssnare i olika delar av landet. Genom det arbetet insåg Nnaemeka Ikegwuonu hur stora mängder mat som bönderna tvingas kassera.

–  Och slöseriet håller kvar bönderna i en cykel av fattigdom, säger han till IPS.

 

En väg ur fattigdom

Efter lite efterforskningar kom Nnaemeka Ikegwuonu och hans kollegor fram till att de skulle satsa på att bygga kylrum med solpaneler på taken. Under dagarna drivs kylaggregaten av solceller som även laddar upp batterier som ser till att varorna förblir kylda under nätterna.

För närvarande driver ColdHubs 54 lagerutrymmen som är utplacerade på många platser i två av Nigerias delstater, men planen är att antalet snabbt ska utökas. Verksamheten har även skapat många nya arbetstillfällen för den personal som krävs för att sköta anläggningarna.

Nnaemeka Ikegwuonu säger att runt 5 000 småskaliga bönder och försäljare för närvarande använder sig av deras tjänster. Och enligt honom har böndernas inkomster stigit dramatiskt, eftersom betydligt färre produkter går förlorade eller måste slumpas bort.

Problemen med mat som förstörs är särskilt stora för de bönder som producerar frukt och grönsaker.

FN:s jordbruksorgan, FAO, uppmanar till nya och innovativa insatser för att begränsa det omfattande matslöseriet i en värld där allt för många människor samtidigt tvingas gå till sängs hungriga.

ColdHubs anser att deras miljövänliga kylrum utgör en del av lösningen. Nnaemeka Ikegwuonu säger att förhoppningen är att de inom de kommande fem åren ska kunna utöka verksamheten kraftigt och stå bakom flera tusen kylanläggningar i olika delar av Västafrika.

– Alldeles för många afrikanska bönder har inte de inkomster de förtjänar eftersom de saknar möjligheter att hålla sina varor fräscha, slår han fast.

Busani Bafana / IPS

 

Se även: Butikskedjor svarar på frågor om brasilianskt kött

Fler artiklar av denna författare

SENASTE NYHETERNA

Inrikes
Niclas Malmberg

Delade meningar om kött från betande djur ryms inom en hållbar livsmedelskonsumtion

I debatten kring köttindustrins miljöpåverkan framhålls oftast att betande djur är gynnsamt för den biologiska mångfalden. Bland annat är det Naturskyddsföreningens linje i frågan. Men enligt en kanadensiskt studie skulle det kunna vara tvärt om – att mångfalden av djur är sämre i beteslandskap, både vad gäller rovdjur, pollinerande insekter och andra växtätande djur än de som hålls i beteslandskapet.

Inrikes
Niclas Malmberg

Opinion: Stötta ny förnybar elproduktion – inte energislöseri

Under valrörelsen har i alla fall en klimatfråga hettat till – energipolitiken. Men utgångspunkten har varit den motsatta – oro kring stigande elpriser. Det är en oro som populistiska partier gör vad man kan för att rida på, genom att sprida myter om att elpriserna i Sverige är exceptionellt höga, att Sverige importerar el och att det pga elbrist i Sverige till och med nu dras igång oljepannor för att producera el.

Inrikes
Niclas Malmberg

Information om ursprung av kött på restauranger kan införas vid årsskiftet

Sverige lämnar nu in en anmälan till EU-kommissionen med begäran om att få införa nationella bestämmelser gällande ursprungsinformation för kött på restaurang. Detta för att ge restaurangbesökare samma möjlighet som de som köper kött i affärer att kunna få information om köttets ursprung.

Klimat
IPS Inter Press Service

Extrem värme förödande för Kashmirs bönder

Under året har Kashmir drabbats av flera värmeböljor – och effekterna är förödande för lantbrukarna i den konfliktdrabbade nordindiska delstaten. Vattenkällorna sinar och många bönder varnar för en annalkande kris.