Mat & Klimat

Soldrivna kylrum räddar mat och inkomster i Nigeria

Enorma mängder frukt och grönsaker som producerats av afrikanska bönder kasseras på grund av bristande lagringsmöjligheter. Det slår både mot livsmedelsförsörjningen och böndernas inkomster. Foto: Busani Bafana/IPS

17 december 2021

Enorma mängder mat som produceras av Afrikas småskaliga jordbrukare går förlorad på grund av bristen på lagringsmöjligheter. Men i Nigeria pågår nu en satsning där bönder och grönsaksförsäljare erbjuds möjligheten att lagra sina varor i kylrum som drivs av solenergi.

 

40 procent av maten går förlorad

Under sin uppväxt i södra Nigeria såg Nnaemeka Ikegwuonu hur de småskaliga bönder som sålde grönsaker på marknaderna tvingades sälja av sina varor till reapriser på kvällarna. Detta för att slippa slänga mat som annars skulle bli dålig.

Den erfarenheten gav honom idén att börja tillverka kylrum som drivs av solenergi. Nu driver han ett socialt företag under namnet ColdHubs som erbjuder grönsakförsäljare möjligheten att lagra sina produkter på ett flertal marknadsplatser i landet.

Att produkter går förlorade är ett gigantiskt problem för många bönder som på grund av bristande infrastruktur och dåliga lagringsmöjligheter har svårt att sälja sina varor innan de hunnit bli dåliga. Världsbanken beräknar att hela 40 procent av den mat som produceras i Nigeria går förlorad.

ColdHubs tillverkar, installerar och sköter om kylrum där bönder och försäljare till en låg avgift kan hyra lagerutrymme – vilket ger dem möjlighet att förlänga produkternas hållbarhet med upp till flera veckor. Det minskar matsvinnet men ökar även försäljarnas möjligheter att få ut skäliga priser för sina varor.

Kylrummen är placerade på de platser där behovet är som allra störst – i närheten av böndernas marknadsplatser, förklarar Nnaemeka Ikegwuonu.

Han har länge varit engagerad i en organisation för småodlare som sänder ut radioprogram där man förmedlar information om miljövänliga jordbruksmetoder till närmare en kvarts miljon lyssnare i olika delar av landet. Genom det arbetet insåg Nnaemeka Ikegwuonu hur stora mängder mat som bönderna tvingas kassera.

–  Och slöseriet håller kvar bönderna i en cykel av fattigdom, säger han till IPS.

 

En väg ur fattigdom

Efter lite efterforskningar kom Nnaemeka Ikegwuonu och hans kollegor fram till att de skulle satsa på att bygga kylrum med solpaneler på taken. Under dagarna drivs kylaggregaten av solceller som även laddar upp batterier som ser till att varorna förblir kylda under nätterna.

För närvarande driver ColdHubs 54 lagerutrymmen som är utplacerade på många platser i två av Nigerias delstater, men planen är att antalet snabbt ska utökas. Verksamheten har även skapat många nya arbetstillfällen för den personal som krävs för att sköta anläggningarna.

Nnaemeka Ikegwuonu säger att runt 5 000 småskaliga bönder och försäljare för närvarande använder sig av deras tjänster. Och enligt honom har böndernas inkomster stigit dramatiskt, eftersom betydligt färre produkter går förlorade eller måste slumpas bort.

Problemen med mat som förstörs är särskilt stora för de bönder som producerar frukt och grönsaker.

FN:s jordbruksorgan, FAO, uppmanar till nya och innovativa insatser för att begränsa det omfattande matslöseriet i en värld där allt för många människor samtidigt tvingas gå till sängs hungriga.

ColdHubs anser att deras miljövänliga kylrum utgör en del av lösningen. Nnaemeka Ikegwuonu säger att förhoppningen är att de inom de kommande fem åren ska kunna utöka verksamheten kraftigt och stå bakom flera tusen kylanläggningar i olika delar av Västafrika.

– Alldeles för många afrikanska bönder har inte de inkomster de förtjänar eftersom de saknar möjligheter att hålla sina varor fräscha, slår han fast.

Busani Bafana / IPS

 

Se även: Butikskedjor svarar på frågor om brasilianskt kött

Fler artiklar av denna författare

SENASTE NYHETERNA

Klimat
IPS Inter Press Service

Urfolken – naturens underskattade väktare

Experter brukar påminna om att världens ursprungsfolk har en helt avgörande roll för skyddet av den biologiska mångfalden. Men deras insatser får sällan den uppskattning de förtjänar.

Djurrätt
Niclas Malmberg

Fortsatt ekonomiskt stöd till djurindustrin

Regeringen fortsätter att ösa pengar till olika samhällssektorer, motiverat med kriget i Ukraina. Näst i tur är lantbruksföretagen, där det tidigare beslutade stödpaketet på 800 miljoner kronor till dieselanvändare och 300 miljoner till gris- och fågelindustrin, nu föreslås kompletteras med ytterligare stödpaket på drygt 2 miljarder kronor, efter en överenskommelse med Centerpartiet.

Hälsa
Göran Hådén

Klimatkrisen största säkerhetspolitiska hotet?

Det sägs att en fjärils vingslag i Amazonas kan starta en storm i Europa. I vår naturligt komplexa värld har dessutom mänskligheten själva byggt system som gör enskildas globala påverkan större än någonsin, som hur vår dagliga mat påverkar vårt klimat.

Klimat
IPS Inter Press Service

Mexiko väljer fossilgas framför gröna energikällor

Den gröna energiomställningen har avstannat i Mexiko sedan Andrés Manuel López Obrador kom till makten för tre år sedan. Trots landets stora potential att utvinna gröna energikällor har regeringen valt att fortsätta satsa på fossila bränslen i stället.

Debatt
Carl Einerfors

Varför är jag orolig för mina barns framtid i Sverige?

För den som tycker att det var besvärande med flyktingströmmarna vi sett den senaste åren så var det bara en lätt vindpust mot den storm som väntar. De geopolitiska spänningar som kommer av detta kan bara resultera i storskaliga krig om resurser och beboelig mark, både inom och mellan länder…