Mat & Klimat

Stor potential för tidvatten- och vågkraft

Prototyp för Minestos tidvattenkraftverk som inom kort ska installeras i Färöarna. (Foto: Minesto)

Vi lever i en tid då behovet av investeringar i förnybar energi är stor. Väldigt mycket pengar satsas just nu på olika typer av havsbaserad energi, såsom vågkraft och tidvattenkraft.

Våg- och tidvattenkraft är en i stort sett outnyttjad energikälla som har mycket stor potential. Men jämfört med sol- och vindenergi är det långt kvar innan den är lönsam. En anledning är att det är tekniskt svårt. Det menar Patrik Möller, vd för vågkraftsbolaget Corpower Ocean, i en intervju med Sveriges Radio.

Han vill jämföra utmaningen med att skicka någon till månen i magnitud. ”Det är så otroligt många delar som måste lira tillsammans,” säger han.

Med hjälp av en stor gul boj, förankrad i havsbotten, som innehåller avancerad teknik tänker Corpower lösa utmaningen att klara stormar och omvandla vågor till elektrisk energi till ett konkurrenskraftigt pris. En prototyp som har provkörts i havet i ett halvår har fungerat. Patrik Möller tror dock att det är ett antal år kvar av tester i större skala innan vågkraftverken kan vara etablerade på marknaden.

– Nu gäller det att få tillräckligt många kunder och finansiärer att se att det här är tillförlitligt och att det är värt att investera pengar i det, säger han.

 

Kan lösa 10 procent av världens elbehov

Även under havsytan finns det energi att hämta. Martin Edlund är vd för företaget Minesto, som utvecklat ett tidvattenkraftverk. Detta kraftverk har visat sig kunna utnyttja de förhållandevis långsamma tidvattenströmmarna, men även andra havsströmmar. Inom kort ska två sådana här kraftverk på prov kopplas in på Färöarnas elnät.

– Den här går ju i en åttaformad bana under vattnet. Det är som ett litet flygplan, säger Martin Edlund till SR.

Tanken är att både tidvattenkraftverk och vågkraftverk på sikt ska placeras ut i stora kraftverksparker ute till havs med ett stort antal kraftverk på samma plats. De båda havskraftsdirektörerna är överens om att potentialen finns där, bara tekniken håller vad den lovar:

– Det finns kapacitet för att installera många hundra gigawatt av det här systemet i världshaven. Så mycket potential finns i det här, säger Martin Edlund från Minesto.

Patrik Möller från Corpower Ocean menar att ”Det är världens största orörda rena energikälla.”

Totalt sett skulle tio procent av världens elbehov kunna tillgodoses från de platser där det är tillräckligt bra vågor, enligt Patrik Möller.

Liza Ahnland

SENASTE NYHETERNA

Klimat
Niclas Malmberg

All vegetarisk mat inte så klimatsmart som marknadsföringen låter påskina

WWF listar fyra enkla åtgärder för att äta mer klimatsmart: öka, minska, välj och sluta. Det vi måste öka är att äta mer livsmedel från växtriket. Det vi måste minska är köttkonsumtionen. Det vi måste välja är svenskt, certifierat eller miljömärkt. Det vi måste sluta med är att slänga ätbar mat.

Klimat
IPS Inter Press Service

Utarmade jordar får nytt liv med ekometoder på Kuba

En stor majoritet av de kubanska åkermarkerna anses inte vara tillräckligt bördiga. Samtidigt arbetar allt fler småbönder med att återställa utarmade jordar med hjälp av miljövänliga metoder.

Klimat
IPS Inter Press Service

Torka – ett växande hot mot mänskligheten

Tre fjärdedelar av jordens befolkning riskerar att påverkas av torka 2050 – den typ av naturkatastrof som orsakar flest dödsfall. Det är budskapet i en ny rapport från FN-organet UNCCD.