Mat & Klimat

Studie belyser kvinnors avgörande roll i klimatarbetet

Tre av fyra som arbetar inom det kenyanska jordbruket är kvinnor. Foto: Joyce Chimbi/IPS

22 januari 2022

Kvinnor utgör en stor majoritet av arbetskraften inom Kenyas jordbruk, där klimatförändringarnas effekter blir allt tydligare. En ny studie visar samtidigt att kvinnor i betydligt högre grad måste involveras i de klimatsatsningar som genomförs.

Judy Wangari är en av de uppskattningsvis 800 000 småskaliga potatisodlarna i Kenya som förser befolkningen med nästan all potatis som konsumeras i landet. Under en bra säsong producerar hennes lilla åker i regionen Rift Valley upp till 90 stora säckar med potatis.

Men med tiden har de alltmer opålitliga regnperioderna gjort det allt svårare att förutse hur stora skördarna kommer att bli.

– Vi planterar potatis två gånger om året, innan regnen kommer. Men ibland är vi för tidiga och ibland för sena – eftersom vi inte kan förutspå när regnen ska komma, berättar hon.

 

Utgör tre fjärdedelar av arbetskraften

För några år sedan förlorade Judy Wangari en hel skörd på grund av allt för intensiv nederbörd.

Tre fjärdedelar av arbetskraften inom det kenyanska jordbruket är kvinnor. Deras insatser för matproduktionen är därmed helt avgörande. Samtidigt står många kvinnliga bönder utan det tekniska och ekonomiska stöd de har behov av för att kunna hantera klimatförändringar och de mindre bördiga jordar som blir resultatet.

En färsk rapport från organisationen Samväldet belyser samtidigt hur underrepresenterade kvinnor är inom klimatarbetet. Det gäller inom de satsningar som genomförs, men också när gäller klimatfinansiering. Studien betonar även att bristen på jämställdhet har en förstärkande effekt på de redan rådande orättvisorna. När kvinnor inte är tillräckligt representerade i de insatser som görs förstärks snarare strukturerna.

Samtidigt lyfter rapportförfattarna också fram att många länder har blivit allt med medvetna om dessa brister.

Om kvinnorna inte involveras kommer inte målsättningarna om att minska klimatutsläppen att kunna uppnås, konstaterar Samväldets generalsekreterare Patricia Scotland. Hon betonar samtidigt att man inom den mellanstatliga organisationen, som består av många av de länder som en gång ingick i det brittiska imperiet, genomför insatser för att förbättra jämställdheten inom klimatarbetet.

Samtidigt menar småskaliga jordbrukare som Judy Wangari att de har behov av snabba insatser – eftersom de får det allt svårare att försörja sina familjer på grund av det förändrade klimatet.

Joyce Chimbi / IPS

Fler artiklar av denna författare

SENASTE NYHETERNA

Inrikes
Niclas Malmberg

Delade meningar om kött från betande djur ryms inom en hållbar livsmedelskonsumtion

I debatten kring köttindustrins miljöpåverkan framhålls oftast att betande djur är gynnsamt för den biologiska mångfalden. Bland annat är det Naturskyddsföreningens linje i frågan. Men enligt en kanadensiskt studie skulle det kunna vara tvärt om – att mångfalden av djur är sämre i beteslandskap, både vad gäller rovdjur, pollinerande insekter och andra växtätande djur än de som hålls i beteslandskapet.

Inrikes
Niclas Malmberg

Opinion: Stötta ny förnybar elproduktion – inte energislöseri

Under valrörelsen har i alla fall en klimatfråga hettat till – energipolitiken. Men utgångspunkten har varit den motsatta – oro kring stigande elpriser. Det är en oro som populistiska partier gör vad man kan för att rida på, genom att sprida myter om att elpriserna i Sverige är exceptionellt höga, att Sverige importerar el och att det pga elbrist i Sverige till och med nu dras igång oljepannor för att producera el.

Inrikes
Niclas Malmberg

Information om ursprung av kött på restauranger kan införas vid årsskiftet

Sverige lämnar nu in en anmälan till EU-kommissionen med begäran om att få införa nationella bestämmelser gällande ursprungsinformation för kött på restaurang. Detta för att ge restaurangbesökare samma möjlighet som de som köper kött i affärer att kunna få information om köttets ursprung.

Klimat
IPS Inter Press Service

Extrem värme förödande för Kashmirs bönder

Under året har Kashmir drabbats av flera värmeböljor – och effekterna är förödande för lantbrukarna i den konfliktdrabbade nordindiska delstaten. Vattenkällorna sinar och många bönder varnar för en annalkande kris.