Mat & Klimat

Studie pekar på växters och svampars vikt

Det finns tusentals arter som har potential som mat eller energigrödor, men endast en bråkdel av dessa används, och många är dessutom hotade (Foto: Lucie Hosova, Unsplash)

11 januari 2021

Lösningarna på många stora framtida utmaningar kan finnas bland växter och svampar, enligt en ny rapport

Lösningarna på problem som bristande tillgång på mediciner, livsmedel och energi kan i framtiden komma från växter och svampar. Men om vi inte använder dem rätt kan det kosta människan vår planet, skriver 210 forskare från 42 länder i en ny studie som för första gången gemensamt bedömer tillståndetför jordens växter och svampar.

Tolv vetenskapliga artiklar, som tidigare publicerats i Plants, People, Planet, ligger till grund för rapporten.

– Vi har blivit beroende av alldeles för få arter. I en tid med snabb förlust av biologisk mångfald misslyckas vi därför med att komma åt den skattkista som den biologiska mångfalden erbjuder och som kan vara en räddning för oss och kommande generationer, säger Alexandre Antonelli, forskningschef vid Royal Botanic Gardens Kew och professor vid Göteborgs universitet.

Henrik Sjöman, vetenskaplig intendent vid Botaniska trädgården i Göteborg, är medförfattare till rapporten. Han poängterar att det är viktigt med träd och buskar i städerna.

– Men vi måste bli bättre på att avgöra vilka arter som har de egenskaper som behövs för att kunna utvecklas framgångsrikt i ett framtida klimat och samtidigt leverera de ekosystemtjänster vi kommer att behöva i framtiden.

Henrik Sjöman understryker även vikten av samarbete mellan universitet, botaniska trädgårdar, plantskolor och leverantörer för att de träd som säljs och används ska få bästa möjliga kvalitet.

 

Beroende av en handfull grödor

Men människan har enligt rapporten vänt ryggen mot växters och svampars potential när det gäller att hantera globala grundläggande frågor.

– När vi nu snart inleder det mest kritiska decenniet som vår planet någonsin har mött hoppas vi att den här rapporten kommer att ge de fakta som behövs för att kräva naturbaserade lösningar som kan hantera de tredubbla hoten: klimatförändringarna, förlusten av biologisk mångfald och kommande livsmedelsbrist för en växande befolkning, säger professor Alexandre Antonelli.

Det finns tusentals arter i naturen som har potential som mat eller energigrödor, men endast en bråkdel av dessa används och 40 procent av växterna är hotade, däribland 723 växter som skulle kunna användas till medicin.

Mänskligheten är beroende av en liten samling grödor, och 15 växter står för 90 procent av energiintaget när det gäller mat. Fyra miljarder människor är helt beroende av endast tre av dessa, ris, majs och vete. Samtidigt står sex grödor – majs, sockerrör, sojabönor, palmolja, raps och vete – för 80 procent av det globala industriella biobränslet.

Enligt rapporten finns upp emot 2500 växter som skulle kunna användas till bränsle eller bioenergi. Men det är bråttom att identifiera dessa arter, skriver artikelförfattarna.

– Det brådskar att både kartlägga och skydda arter innan de försvinner, säger Alexandre Antonelli.

Författarna fann att 1942 växter och 1886 svampar namngavs som nya för vetenskapen förra året, inklusive arter som kan bli värdefulla som mat, dryck, läkemedel eller fibrer. De listar några viktiga punkter:

– Det är en kamp mot tiden att hitta, identifiera, namnge och bevara arter innan de utrotas.

– De stadsträd som planteras måste kunna stå emot globala förändringar under århundraden, men den nuvarande låga mångfalden gör dem sårbara för torka, skadedjur och sjukdomar.

– Biodling i stora städer är ohållbart. Nuvarande biodling i stora städer hotar annan biologisk mångfald, främst vilda bin, visar nya uppgifter i årets rapport.

Redaktionen

Fler artiklar av denna författare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

SENASTE NYHETERNA

Klimat
Stefan B Nilsson

Domstolsbeslut ger Biden chans att avveckla kolkraften snabbare

Biden-administrationen har fått en gyllene möjlighet att snabba på avvecklingen av kolkraften i USA. Detta sedan en federal domstol underkänt Trumps försök att avskaffa “Clean Power Plan” som dikterar villkoren för landets energiomställning.

Klimat
IPS Inter Press Service

Pandemin har försvagat skyddet av världens skogar

Coronapandemin har påverkat skogar över hela världen – bland annat genom minskade insatser för en hållbar skogsvård. Det konstateras i en ny global rapport från FN:s skogsforum, UNFF.

Inrikes
Niclas Malmberg

Här frodas mikrolivet – möt bonden som lagrar kol i marken

På 15 gårdar pågår nu ett pilotprojekt för att se vilka metoder som fungerar bäst för kolinlagring i vårt land. Det rör sig om bland annat trädplantering, plöjningsfria metoder och plantering av fleråriga växter. Vi har talat med Jesper Sandström, som driver en av gårdarna som ingår i studien.

Krönikor
Maria Sandblad

Krönika: En omsorgsfull böna – av kunglig börd

Nytt år. Evig vinnare. När den sista julmaten är uppäten är det dags för älsklingsbönorna nummer ett;
de röda, sköna, matiga, mustiga röda bönorna som kallas kidney bönor i väst

Translate »