Mat & Klimat

Sverige utan landsbygdsminister - första gången på över 100 år

Ibrahim Baylan (S) får utöver sina tidigare uppdrag nu även överta landsbygdsministerns roll - mitt under en het strid om skogen och allemansrätten. (Foto:Kristian Pohl/Regeringskansliet)

14 juli 2021

Det är näringsminister Ibrahim Baylan (S) som får överta frågor om skog, jordbruk och djurskydd i Stefan Löfvéns tredje regeringsbildning. Det innebär att han kommer få en nyckelroll i den strid om skogen och strandskyddet som nu utspelar sig mellan C och MP.

Det blev inga nya namn när Stefan Löfvén presenterade sin nygamla regering den 9 juli. Däremot saknades ett. Före detta landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) avgick den 30 juni i samband med regeringskrisen för att säkra att partiet hade tillräckligt med röster i riksdagen inför det slutgiltiga avgörandet. När krisen väl var över (omröstningen avgjordes med minsta möjliga marginal) kom beskedet att näringsminister Ibrahim Baylan (S) utöver sina tidigare uppdrag nu även ska axla landsbygdsministerns portfölj.

Beslutet har fått hård kritik från både höger och vänster: Vänsterpartiets miljöpolitiska talesperson Elin Segerlind frågar sig om “jordbruksfrågor inte är en prioritet för regeringen när arbetet med att införliva den nya jordbrukspolitiken från EU ska börja”. Moderaternas Jessica Rosencrantz undrar om regeringen inte tar frågor om skog- och lantbruk på allvar nu när de är “viktigare än någonsin i både Sverige och EU”.

 

 

Strider om skog och strandskydd

Beslutet om att plocka bort ministerposten kommer mitt i en brinnande strid om just skogen och strandskyddet, både på hemmaplan och på EU-nivå. För att släppa fram regeringen har Centerpartiet villkorat stärkt äganderätt, ökad produktion från skogen och ett slopat strandskydd. “Ett reformerat strandskydd gör det enklare att bo och leva i hela landet”, sade Annie Lööf (C) under en presskonferens. Miljöpartiet vill å sin sida bevara skyddet för kommande generationer. “Vi måste stå upp för allemansrätten, och det oerhört viktiga skyddet av naturen”, säger Märta Stenevi (MP).

Frågan om skogen och äganderätten är glödhet även på EU-nivå. I det läckta utkastet till unionens nya skogsstrategi finns det krav på omedelbart stopp för att avverka kontinuitetsskog  alltså skog som aldrig tidigare har kalavverkats. Andelen kontinuitetsskog i EU bedöms vara liten, varför EU-kommissionen nu vill utreda frågan vidare. Sverige har motsatt sig en sådan inventering.

Ingen vet hur mycket kontinuitetsskog som finns kvar i Sverige, men det kan röra sig om upp till 6 miljoner hektar i landet nedanför den fjällnära gränsen. Enligt en omfattande granskning som DN gjort kan upp till 39 procent av avverkningarna som gjorts i norra Sverige de senaste fem åren, skett i kontinuitetsskog. 

Det finns inget generellt förbud mot att avverka sådana skogar, men det är något som alltså kan bli aktuellt på EU-nivå. Sverige och Finland har tidigare agerat bromsklossar i EU:s arbete för att skydda skogen, och nu skickar den finska regeringen ett brev med en vädjan till EU-kommissionen om att inte låta förslaget gå igenom. Å andra sidan har förslaget brett stöd från forskare och miljöorganisationer runtom i världen, bland annat Svenska Naturskyddsföreningen.

 

Oro att djurfrågor hamnar i skymundan

En annan fråga som väcker oro är den om djuren och djurskyddet. Även dessa uppgifter hamnar i näringsministerns portfölj. “Det är oroväckande att en befintlig minister som redan har många uppdrag i sin portfölj nu även ska axla landsbygdsministerns uppdrag. Men jag utgår ifrån att detta inte leder till att djurfrågorna hamnar ännu längre ned på dagordningen. Det kommer vi inte acceptera”, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt, som länge drivit frågan om att tillsätta en renodlad djurskyddsminister.

Ibrahim Baylan själv säger att han har en viktig uppgift i att lösa dessa svåra intressekonflikter och utforma en smart skogs- och jordbrukspolitik. “Jag har lärt mig genom åren att ett stort mått av ödmjukhet alltid är bra att ha med sig. Jag kommer i alla fall att göra mitt yttersta”, sade han vid en pressträff.

 

Michael Abdi Onsäter

 
 
Mat och Klimat har intervjuat Pia Björstrand från Klimataktion, om skogsindustrin och biobränslen

 

Se även: Upprop för mer vego i Göteborgs skolor – få kommuner har siffersatta mål

Se även: Vegotrenden stark i landets skolor

Fler artiklar av denna författare

SENASTE NYHETERNA

Inrikes
Niclas Malmberg

Delade meningar om kött från betande djur ryms inom en hållbar livsmedelskonsumtion

I debatten kring köttindustrins miljöpåverkan framhålls oftast att betande djur är gynnsamt för den biologiska mångfalden. Bland annat är det Naturskyddsföreningens linje i frågan. Men enligt en kanadensiskt studie skulle det kunna vara tvärt om – att mångfalden av djur är sämre i beteslandskap, både vad gäller rovdjur, pollinerande insekter och andra växtätande djur än de som hålls i beteslandskapet.

Inrikes
Niclas Malmberg

Opinion: Stötta ny förnybar elproduktion – inte energislöseri

Under valrörelsen har i alla fall en klimatfråga hettat till – energipolitiken. Men utgångspunkten har varit den motsatta – oro kring stigande elpriser. Det är en oro som populistiska partier gör vad man kan för att rida på, genom att sprida myter om att elpriserna i Sverige är exceptionellt höga, att Sverige importerar el och att det pga elbrist i Sverige till och med nu dras igång oljepannor för att producera el.

Inrikes
Niclas Malmberg

Information om ursprung av kött på restauranger kan införas vid årsskiftet

Sverige lämnar nu in en anmälan till EU-kommissionen med begäran om att få införa nationella bestämmelser gällande ursprungsinformation för kött på restaurang. Detta för att ge restaurangbesökare samma möjlighet som de som köper kött i affärer att kunna få information om köttets ursprung.

Klimat
IPS Inter Press Service

Extrem värme förödande för Kashmirs bönder

Under året har Kashmir drabbats av flera värmeböljor – och effekterna är förödande för lantbrukarna i den konfliktdrabbade nordindiska delstaten. Vattenkällorna sinar och många bönder varnar för en annalkande kris.