Mat & Klimat

Sveriges största solfångarpark invigs i Härnösand

Den nya solfångarparken är den största av sitt slag i Sverige. Parken kommer att vara helt färdigställd 2023 och ha en effekt på 1,5 MW (Bild: Absolicon)

7 oktober 2021

Nyligen invigdes Sveriges första koncentrerade solfångaranläggning i Härnösand. Parken levererar värme direkt till fjärrvärmenätet och minskar både kostnader för bränsle och koldioxidutsläpp.

Hälften av världens energianvändning går åt till att generera värme för byggnader och industrin. Värmens andel av de globala koldioxidutsläppen är ungefär 40 procent, varav hälften går till att värma upp byggnader och vatten. Här i Sverige står fjärrvärmen för runt 90 procent av flerfamiljhusens värmebehov, och som bränsle används oftast avfall eller biobränslen.

Men med hjälp av solfångare kan både utsläppen och kostnaderna för värmeproduktion minska. Solfångare har en mycket högre verkningsgrad än solpaneler (som producerar el), och kan producera värme på upp till 160 grader.

Se även: Debatt: Solvärme skyddar skogen

 

Invigning av Högslätten 2023 Thermal Solar Park. Foto: Göran Hådén

 

Första storskaliga exemplet på 20 år

Det är energibolaget Absolicon som med stöd av Energimyndigheten ligger bakom projektet Högslätten 2023 Thermal Solar Park i Härnösand. Parken blir det första storskaliga exemplet på solvärme i det svenska fjärrvärmenätet på 20 år och fungerar även som demoanläggning dit intresserade från hela världen kan studera potentialen i denna teknik.

– Det här är en milstolpe i Absolicons historia. Vi har levererat solvärme till installationer runt om i världen men att få vara med och utveckla solvärmeanvändningen på hemmaplan och bygga en demonstrationsanläggning som kan inspirera och utbilda människor i möjligheterna med solvärme känns speciellt bra, konstaterar Joakim Byström, vd Absolicon.

 

Se filmen om solfångarparken här:

 

Stor potential för solvärme i nätet

Tillsammans med det lokala energiföretaget HEMAB i Härnösand som driver fjärrvärmenät, elnät, avfallsbehandling, vatten och avlopp från kommunen har Absolicon sedan tidigare två installationer i företagets energipark. Den första solinstallationen fyller tio år samtidigt som man utökar andelen solvärme i fjärrvärmenätet med värme från den nya installationen.

– Som energibolag har vi höga krav både vad gäller hållbarhet och konkurrenskraft för den fjärrvärme vi förser Härnösand med. Under de tio år som vi samarbetat med Absolicon har vi sett att de kan tillhandahålla teknik som uppfyller våra krav, säger Jonatan Grip, utvecklingschef på HEMAB.

I rapporten “Fossilfritt, förnybart, flexibelt – Framtidens hållbara energisystem”, från 2019 skriver Naturskyddsföreningen att möjligheten att säsongslagra solvärme öppnar upp för en högre andel solenergi i fjärrvärmesystemen och effektiviserar resursanvändningen kraftigt. I rapporten har de undersökt hur ett hundra procent förnybart energisystem skulle se ut och föreslår 20 procent solvärme i den svenska fjärrvärmen 2040.

Mat & Klimat

 
Fakta om parken:

Solfångarmodell: Absolicon T160
Yta: En hektar
Solfångare: 3 000 m2
Effekt: 1,5 MW
Energiproduktion: 1 000 000 kWh värme/år
Temperatur: 73 -120 oC

Nyttig och god skolmat med låg klimatpåverkan. Intervju med Patricia Eustachio Colombo.

Se även: Djurhållningen står för två tredjedelar av matens utsläpp

Se även: Aktivister målar ingången till EU-parlamentet grön: “Stoppa greenwashingen av CAP”

Fler artiklar av denna författare

SENASTE NYHETERNA

Inrikes
Niclas Malmberg

Delade meningar om kött från betande djur ryms inom en hållbar livsmedelskonsumtion

I debatten kring köttindustrins miljöpåverkan framhålls oftast att betande djur är gynnsamt för den biologiska mångfalden. Bland annat är det Naturskyddsföreningens linje i frågan. Men enligt en kanadensiskt studie skulle det kunna vara tvärt om – att mångfalden av djur är sämre i beteslandskap, både vad gäller rovdjur, pollinerande insekter och andra växtätande djur än de som hålls i beteslandskapet.

Inrikes
Niclas Malmberg

Opinion: Stötta ny förnybar elproduktion – inte energislöseri

Under valrörelsen har i alla fall en klimatfråga hettat till – energipolitiken. Men utgångspunkten har varit den motsatta – oro kring stigande elpriser. Det är en oro som populistiska partier gör vad man kan för att rida på, genom att sprida myter om att elpriserna i Sverige är exceptionellt höga, att Sverige importerar el och att det pga elbrist i Sverige till och med nu dras igång oljepannor för att producera el.

Inrikes
Niclas Malmberg

Information om ursprung av kött på restauranger kan införas vid årsskiftet

Sverige lämnar nu in en anmälan till EU-kommissionen med begäran om att få införa nationella bestämmelser gällande ursprungsinformation för kött på restaurang. Detta för att ge restaurangbesökare samma möjlighet som de som köper kött i affärer att kunna få information om köttets ursprung.

Klimat
IPS Inter Press Service

Extrem värme förödande för Kashmirs bönder

Under året har Kashmir drabbats av flera värmeböljor – och effekterna är förödande för lantbrukarna i den konfliktdrabbade nordindiska delstaten. Vattenkällorna sinar och många bönder varnar för en annalkande kris.