Mat & Klimat

Sveriges största solfångarpark invigs i Härnösand

Den nya solfångarparken är den största av sitt slag i Sverige. Parken kommer att vara helt färdigställd 2023 och ha en effekt på 1,5 MW (Bild: Absolicon)

7 oktober 2021

Nyligen invigdes Sveriges första koncentrerade solfångaranläggning i Härnösand. Parken levererar värme direkt till fjärrvärmenätet och minskar både kostnader för bränsle och koldioxidutsläpp.

Hälften av världens energianvändning går åt till att generera värme för byggnader och industrin. Värmens andel av de globala koldioxidutsläppen är ungefär 40 procent, varav hälften går till att värma upp byggnader och vatten. Här i Sverige står fjärrvärmen för runt 90 procent av flerfamiljhusens värmebehov, och som bränsle används oftast avfall eller biobränslen.

Men med hjälp av solfångare kan både utsläppen och kostnaderna för värmeproduktion minska. Solfångare har en mycket högre verkningsgrad än solpaneler (som producerar el), och kan producera värme på upp till 160 grader.

Se även: Debatt: Solvärme skyddar skogen

 

Invigning av Högslätten 2023 Thermal Solar Park. Foto: Göran Hådén

 

Första storskaliga exemplet på 20 år

Det är energibolaget Absolicon som med stöd av Energimyndigheten ligger bakom projektet Högslätten 2023 Thermal Solar Park i Härnösand. Parken blir det första storskaliga exemplet på solvärme i det svenska fjärrvärmenätet på 20 år och fungerar även som demoanläggning dit intresserade från hela världen kan studera potentialen i denna teknik.

– Det här är en milstolpe i Absolicons historia. Vi har levererat solvärme till installationer runt om i världen men att få vara med och utveckla solvärmeanvändningen på hemmaplan och bygga en demonstrationsanläggning som kan inspirera och utbilda människor i möjligheterna med solvärme känns speciellt bra, konstaterar Joakim Byström, vd Absolicon.

 

Se filmen om solfångarparken här:

 

Stor potential för solvärme i nätet

Tillsammans med det lokala energiföretaget HEMAB i Härnösand som driver fjärrvärmenät, elnät, avfallsbehandling, vatten och avlopp från kommunen har Absolicon sedan tidigare två installationer i företagets energipark. Den första solinstallationen fyller tio år samtidigt som man utökar andelen solvärme i fjärrvärmenätet med värme från den nya installationen.

– Som energibolag har vi höga krav både vad gäller hållbarhet och konkurrenskraft för den fjärrvärme vi förser Härnösand med. Under de tio år som vi samarbetat med Absolicon har vi sett att de kan tillhandahålla teknik som uppfyller våra krav, säger Jonatan Grip, utvecklingschef på HEMAB.

I rapporten “Fossilfritt, förnybart, flexibelt – Framtidens hållbara energisystem”, från 2019 skriver Naturskyddsföreningen att möjligheten att säsongslagra solvärme öppnar upp för en högre andel solenergi i fjärrvärmesystemen och effektiviserar resursanvändningen kraftigt. I rapporten har de undersökt hur ett hundra procent förnybart energisystem skulle se ut och föreslår 20 procent solvärme i den svenska fjärrvärmen 2040.

Mat & Klimat

 
Fakta om parken:

Solfångarmodell: Absolicon T160
Yta: En hektar
Solfångare: 3 000 m2
Effekt: 1,5 MW
Energiproduktion: 1 000 000 kWh värme/år
Temperatur: 73 -120 oC

Nyttig och god skolmat med låg klimatpåverkan. Intervju med Patricia Eustachio Colombo.

Se även: Djurhållningen står för två tredjedelar av matens utsläpp

Se även: Aktivister målar ingången till EU-parlamentet grön: “Stoppa greenwashingen av CAP”

Fler artiklar av denna författare

SENASTE NYHETERNA

Klimat
IPS Inter Press Service

Urfolken – naturens underskattade väktare

Experter brukar påminna om att världens ursprungsfolk har en helt avgörande roll för skyddet av den biologiska mångfalden. Men deras insatser får sällan den uppskattning de förtjänar.

Djurrätt
Niclas Malmberg

Fortsatt ekonomiskt stöd till djurindustrin

Regeringen fortsätter att ösa pengar till olika samhällssektorer, motiverat med kriget i Ukraina. Näst i tur är lantbruksföretagen, där det tidigare beslutade stödpaketet på 800 miljoner kronor till dieselanvändare och 300 miljoner till gris- och fågelindustrin, nu föreslås kompletteras med ytterligare stödpaket på drygt 2 miljarder kronor, efter en överenskommelse med Centerpartiet.

Hälsa
Göran Hådén

Klimatkrisen största säkerhetspolitiska hotet?

Det sägs att en fjärils vingslag i Amazonas kan starta en storm i Europa. I vår naturligt komplexa värld har dessutom mänskligheten själva byggt system som gör enskildas globala påverkan större än någonsin, som hur vår dagliga mat påverkar vårt klimat.

Klimat
IPS Inter Press Service

Mexiko väljer fossilgas framför gröna energikällor

Den gröna energiomställningen har avstannat i Mexiko sedan Andrés Manuel López Obrador kom till makten för tre år sedan. Trots landets stora potential att utvinna gröna energikällor har regeringen valt att fortsätta satsa på fossila bränslen i stället.

Debatt
Carl Einerfors

Varför är jag orolig för mina barns framtid i Sverige?

För den som tycker att det var besvärande med flyktingströmmarna vi sett den senaste åren så var det bara en lätt vindpust mot den storm som väntar. De geopolitiska spänningar som kommer av detta kan bara resultera i storskaliga krig om resurser och beboelig mark, både inom och mellan länder…