Mat & Klimat

Under 2018 drabbades 70 länder i världen av återkommande torkor. FN:s organ mot ökenspridning uppmanar nu världens regeringar att prioritera arbetet för att skydda och återskapa skadad natur.

29 juni 2021

Klimatförändringar och överutnyttjade jordbruksmarker driver på de torkor som utgör ett allt större hot mot en stor del av jordens befolkning. Det visar en ny FN-rapport.

Bara under detta århundrade har 1,5 miljarder människor i världen blivit direkt drabbade av torkor, enligt FN:s särskilda sändebud för katastrofriskreducering, Mami Mizutori.

– Och det antalet kommer att stiga dramatiskt om inte världen blir bättre på att hantera riskerna, sade hon i samband med att FN lanserade en ny rapport om de tilltagande globala problemen med torkor.

Enligt rapporten har en femtedel av jordens markytor redan skadats av klimatförändringar, överutnyttjandet av jordbruksmarker samt utbyggnaden av städer och annan infrastruktur. Det är en utveckling som även ökar riskerna för torkor och ökenutbredning – och som slår mot nästan halva världsbefolkningens försörjningsmöjligheter.

 

FN: 5 miljarder hektar måste återställas

Samtidigt menar Ibrahim Thiaw, chef för FN:s organ mot ökenutbredning, UNCCD, att utvecklingen skulle gå att vända. Men då krävs att rätt investeringar görs för att skydda och återskapa världens ekosystem i samband med den ekonomiska återuppbyggnaden efter pandemin.

Hittills har 115 länder i världen utlovat att de fram till 2030 ska återställa en miljard hektar skadad mark.

Samtidigt menar UNCCD att närmare fem miljarder hektar mark i olika delar av världen skulle kunna återställas eller skyddas – med hjälp av rätt åtgärder.

– Det är inte ett utopiskt scenario, utan skulle utan tvekan kunna uppnås. Men det skulle kräva beslutsamhet från världens ledare, säger Ibrahim Thiaw.

Siffror visar att 70 länder i världen under 2018 påverkades av återkommande torkor.

Indien är ett av dessa länder. Där är 70 procent av befolkningen på landsbygden fortfarande beroende av jordbruket för sin försörjning. En stor majoritet av dessa bönder lever på småskaliga jordbruk – och är mycket känsliga för torkor. Samtidigt visar en studie från forskningsorganisationen CEEW att antalet torkor i landet har ökat kraftigt i på senare år, och även har blivit ett problem i många regioner som tidigare inte var drabbade.

 

Manipadma Jena/ IPS

 

 

Se även: Satsning på klimatbyar skyddar mot översvämningar i Indonesien

Se även: Nya regenerativa jordbruksmetoder inger hopp i Kenya

 

Se vår intervju med Isaiah Esipisu om kampen mot kolkraften i Kenya här:

Fler artiklar av denna författare

SENASTE NYHETERNA

Klimat
Niclas Malmberg

All vegetarisk mat inte så klimatsmart som marknadsföringen låter påskina

WWF listar fyra enkla åtgärder för att äta mer klimatsmart: öka, minska, välj och sluta. Det vi måste öka är att äta mer livsmedel från växtriket. Det vi måste minska är köttkonsumtionen. Det vi måste välja är svenskt, certifierat eller miljömärkt. Det vi måste sluta med är att slänga ätbar mat.

Klimat
IPS Inter Press Service

Utarmade jordar får nytt liv med ekometoder på Kuba

En stor majoritet av de kubanska åkermarkerna anses inte vara tillräckligt bördiga. Samtidigt arbetar allt fler småbönder med att återställa utarmade jordar med hjälp av miljövänliga metoder.

Klimat
IPS Inter Press Service

Torka – ett växande hot mot mänskligheten

Tre fjärdedelar av jordens befolkning riskerar att påverkas av torka 2050 – den typ av naturkatastrof som orsakar flest dödsfall. Det är budskapet i en ny rapport från FN-organet UNCCD.