Mat & Klimat

Tvära kast i energipolitiken försenar den gröna omställningen

En långsiktig hållbar utveckling är förstås svår att uppnå om inte också den politik som förs är långsiktig och målmedveten, säger energiexpert Lars Andrén (Foto: Giorgo Trovato, Unsplash)

20 januari 2021

Bristen på långsiktighet och tydlighet i landets energipolitik gör det svårt för många företag som arbetar med den gröna omställningen. Den inkonsekvens som upplevs kring stöden till solel orsakar stora problem för branschen och försenar omställningen, säger energiexperten Lars Andrén till Mat och Klimat.

När energiöverenskommelsen träffades 2016 såg energibranschen hoppfulla förutsättningar för en situation med ett långsiktigt regelverk och nya investeringsstöd. Att S och MP kunde göra upp med tre allianspartier tycktes lägga grunderna för en stabil energipolitik över blockgränserna, som därmed skulle kunna överleva regeringsskiften och få den stabilitet som branschen önskat.

Investeringarna i ny förnybar energi, såsom vind och sol, ökade mycket riktigt lavinartat i Sverige under åren 2016-2018, vilket utöver klimatsmart energi skapade nya näringar och sysselsättning. Men efter valet 2018 havererade överenskommelsen då M och KD valde att lämna den. Istället är det nu Liberalerna som, genom att vara stödparti för regeringen, sätter ribban för vad som är fortsatt möjligt för regeringen att åstadkomma inom energipolitiken. Med dessa ovissa förutsättningar har investeringsviljan bromsats upp kraftigt.

– Inom energibranschen, och speciellt inom solbranschen där jag är verksam, upplevs för närvarande en inkonsekvens mellan olika typer av reformer och stöd, som skapar osäkra förutsättningar för marknadsaktörerna, och som tyvärr innebär att många företag som vill investera inte törs utan avvaktar och i värsta fall avvecklar, säger Lars Andrén, Sveriges mest anlitade energiföreläsare som föreläst om förnybar energi, energieffektivt byggande och solenergi i 30 år.

 

Försvårar omställningen

Energibranschen är luttrad efter en historia av många tvära kast, där beslut om investeringsstöd följts av ändrade och oförutsägbara regler som i ett slag raderat ut företag, som till exempel inom såväl pelletsbranschen som solvärmebranschen. Nu är det solelsbranschen som drabbas. Utan förvarning och dialog med branschorganisationen Svensk Solenergi stoppades ansökningsmöjligheten för solcellsstödet i juli 2020. Samtidigt aviserades att ett nytt stöd skulle införas från och med 1 januari 2021, med följd att intressenter och investerare sköt fram sina planer ett halvår, med förödande resultat för många företag i branschen.

– Och nu, 6 månader efter den indragna ansökningsmöjligheten, avsätts enbart medel som täcker ansökningar gjorda före 7 juli 2020. Cirka 9 000 ansökningar dras in. Det här sker helt utan kommunikation med branschen vilket riskerar att kullkasta allt det värde som är uppbyggt under den tid solcellsstödet funnits, säger Andrén och fortsätter:

– Det mest prekära är att branschen själva ville ha en utfasning av solelsstödet men under kontrollerade former, vilket också framförts till politikerna. Nu blir det tvära kast som får allvarliga följder för de aktiva solelsföretagen, och detta helt i onödan.

En långsiktig hållbar utveckling är förstås svår att uppnå om inte också den politik som förs är långsiktig och målmedveten. Politiken sätter ramar och ger verktyg för branscherna att uppnå satta mål, men Andrén som pekar på att detta bör göras i samspel med branschorgansiationer och att de stöd som tas fram måste ges tid att verka under minst ett decennium och avvecklas under ordnade former.

– För att förvalta skattebetalarnas kapital på bästa sätt och uppnå de mål och syften som subventioner och regelverk syftar till att nå måste politiken vara marknaden närmare. Vid sidan om kapitalförstöringen blir det även ett stort lidande för de företagare som inte överlever den osäkerhet som de tvära politiska kasten orsakar, säger Andrén.

Niclas Malmberg

Fler artiklar av denna författare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

SENASTE NYHETERNA

Klimat
IPS Inter Press Service

Argentina: Elproduktion med biomassa delar opinionen

Skogen är den främsta näringen i den fattiga regionen Chaco i Argentina. Frågan är dock hur denna naturresurs ska kunna utnyttjas på ett hållbart sätt – och två nya elkraftverk som drivs av biomassa delar opinionen.

Klimat
Michael Abdi Onsäter

Nu kommer den fossilfria e-gödseln – ska göra jordbruket klimatsmart

Idag produceras i stort sett all konstgödsel ur fossila källor, men det kan snart bli ändring på det. Runt om i världen pågår nu flera projekt för att ta fram stora volymer klimatneutralt kvävegödsel, med hjälp av vätgas producerad från sol- och vindkraft.

Opinion
Göran Hådén

Recension av Enkla Kassen

För att komma igång med klimatsmart mat underlättar det mycket om det är enkelt. Det är grundtanken bakom Enkla Kassen, som till hushåll levererat färdiga lådor med ingredienser för hundratusentals portioner av klimatsmarta recept sedan 2017.

Inrikes
Niclas Malmberg

Studie: Klimatskatt med återbäring sänker utsläpp – och gynnar jordbrukare

För att ge riktig klimatnytta måste en klimatskatt på livsmedel kombineras med att intäkterna används i form av återföring till jordbruket för utsläppsminskande åtgärder. Det visar en grupp forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet i en studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Food Policy.

Djurrätt
Michael Abdi Onsäter

3D-printad veganlax snart i europeiska matbutiker

Det är den österrikiska startupen Revo Foods som lanserat ett nytt växtbaserat alternativ till lax gjort på bland annat alger och ärtprotein. De håller just nu på att skala upp produktionen och hoppas att deras bioprintade “lax” ska finnas på butikshyllorna redan till hösten.

Translate »