UTRIKES

UTRIKES

Pakistans gröna återhämtning – en “tsunami” av träd

Pakistan. Sedan stora delar av landet stängde ned den 23 mars har miljontals daglönare blivit arbetslösa i vad som bara kan beskrivas som en fullständig ekonomisk katastrof. Pakistans regering med ex-cricketstjärnan Imran Khan i spetsen har nu svarat med ett grönt stimulanspaket för att bereda en hållbar, grön och motståndskraftig väg ut ur krisen.

Bilen får stå tillbaka i storstädernas corona-omstart

När stora delar av världen nu öppnar upp passar flera storstäder på ett genomföra ett skifte mot en mer hållbar, grön och trivsam stadsmiljö post-corona. Den bilcentrerade storstaden får stå tillbaka för gång- och cykelvägar och gröna stråk.

Ny rapport: Vegbranschen boomar i coronatider

Vegsektorn ser ut att bli en av få vinnare i det svåra ekonomiska läge som nu råder i världen, visar en ny rapport. Främst är det den nordamerikanska marknaden som står för den väntade ökningen, men även i Sverige fortsätter försäljningen av växtbaserat att öka dramatiskt.

Delfinbeståndet i Indiska Oceanen kan ha minskat med 90 procent – tonfiskindustrin ligger bakom

Antalet delfiner i Indiska Oceanen kan ha minskat med hela 90 procent sedan 1980. Det visar en ny internationell studie publicerad i tidskriften Endangered Species Research. Tappet är med stor sannolikhet kopplat till den ohållbara tonfiskindustrin i regionen.

Luftföroreningar kan bidra till ökad dödlighet i covid-19

Flera studier pekar på att risken att dö i covid-19 är högre i regioner med kraftigt förorenad luft. Långvarig exponering för luftföroreningar som kväveoxider, kolmonoxid och partiklar skadar luftvägarna och försämrar immunförsvaret, vilket i sin tur ökar dödligheten, menar forskarna.

Djurindustrins antibiotikamissbruk ökar resistensen – ett hot även vid virusutbrott

Allt fler experter drar kopplingen mellan antibiotikaresistens och risken att dö i covid-19. Det kan vara en bidragande orsak till de höga dödstalen i sydeuropa utöver andra faktorer som hög medelålder och umgänge över generationsgränser, menar bland annat författaren och journalisten Erik Martinussen.

Translate »