Mat & Klimat

V slutar med “köttskam” - men politiken för minskad köttkonsumtion ligger fast

Klimatpolitiken har präglats av allt för stort individfokus, menar partiledare Nooshi Dadgostar. (Foto: Agnes Stuber)

7 februari 2022

Vänsterpartiet ska inte längre uppmana medborgarna att sluta flyga eller byta till växtbaserad kost. Klimatpolitiken har enligt företrädare för den nya linjen varit för moraliserande och individfokuserad. Men partiet ska fortsätta driva en politik för minskad köttkonsumtion, berättar partiets klimatpolitiske talesperson Jens Holm.

Vänsterpartiet har påbörjat en förändringsprocess under Nooshi Dadgostars ledning som innebär ett tydligt retoriskt skifte från så kallade “livsstilsfrågor” mot en mer industrivänlig approach där det offentliga ska spela en nyckelroll i den gröna omställningen. 

Inför partikongressen som just avslutades kunde SvD rapportera om ett direktiv där partiledningen uppmanar medlemmarna att undvika ämnen som minskat bilåkande och köttkonsumtion och istället fokusera mer på politikens roll i det hela. I SVT:s Agenda målar Dadgostar upp en bild av en klimatpolitik som allt för länge präglats av en högerliberal idé om att individen ensam ska bära klimatomställningen på sina axlar.

Samtidigt har partiet fått mycket intern kritik för den nya retoriken, bland annat för att man “stryker industrin medhårs” och sänder en felaktig signal om att vi kan leva på som vanligt, trots en eskalerande klimatkris.Köttfrågan hålls borta från valplattformen

Skrivningar om köttkonsumtionen hölls borta från den valplattform som slutligen klubbades med 117 röster mot 102. I plattformen står det bland annat:

Mycket av det vi konsumerar behöver vi för att leva bra liv – mat, kläder, boende och resor – men sättet sakerna och energin framställs på behöver ändras. För de flesta av oss sker en stor del av konsumtionen och resandet för att hållbara alternativ saknas. Det gäller inte minst på landsbygden. Det är samhället och politikens ansvar att se till att alternativen finns.

Fokus ligger också på den rikaste procenten, vars utsläpp är 10 gånger högre än majoriteten av befolkningen och som måste bidra mer till omställningen. 

Men så sent som i höstas presenterade Vänsterpartiet en omfattande klimatmotion som bland annat föreslog att köttkonsumtionen ska minska med 25 procent redan till år 2025. Mat & Klimat kontaktade partiets klimatpolitiske talesperson Jens Holm som berättar att den politiken alltjämt ligger fast, det är snarare en fråga om hur man ska nå dit.

– Vi kommer att fortsätta att driva minskad köttkonsumtion och satsningar på växtbaserad mat. Vår interna debatt har mycket handlat om att vi vill ha politiska beslut för att uppnå den här formen av beteendeförändring. Det kan handla om stöd till upphandling av växtbaserad kost till våra skolor, investeringsstöd till växtbaserad mat, avskaffande animaliesubventioner och nya kostråd fokuserade på mindre animalier och mer vegetarisk kost, säger han.

Jens Holm pekar också på vad han ser som viktiga klimatpolitiska framgångar i samband med kongressen. Bland annat fick partiledningen gå med på krav om en ny inriktning för skogspolitiken, som innebär att kalhyggesbruk på sikt ska fasas ut.

 

Michael Abdi Onsäter

 

 

Se även: FN: Hundratals miljarder i bidrag till miljö- och hälsoskadlig matproduktion

 

Hur kan vi undvika pandemier? Se vår intervju med Vänsterpartiets Jens Holm

 

Fler artiklar av denna författare

SENASTE NYHETERNA

Klimat
Niclas Malmberg

All vegetarisk mat inte så klimatsmart som marknadsföringen låter påskina

WWF listar fyra enkla åtgärder för att äta mer klimatsmart: öka, minska, välj och sluta. Det vi måste öka är att äta mer livsmedel från växtriket. Det vi måste minska är köttkonsumtionen. Det vi måste välja är svenskt, certifierat eller miljömärkt. Det vi måste sluta med är att slänga ätbar mat.

Klimat
IPS Inter Press Service

Utarmade jordar får nytt liv med ekometoder på Kuba

En stor majoritet av de kubanska åkermarkerna anses inte vara tillräckligt bördiga. Samtidigt arbetar allt fler småbönder med att återställa utarmade jordar med hjälp av miljövänliga metoder.

Klimat
IPS Inter Press Service

Torka – ett växande hot mot mänskligheten

Tre fjärdedelar av jordens befolkning riskerar att påverkas av torka 2050 – den typ av naturkatastrof som orsakar flest dödsfall. Det är budskapet i en ny rapport från FN-organet UNCCD.