Mat & Klimat

Vänsterpartiets pandemikrav: Avveckla djurindustrin!

Jens Holm har i över 20 år drivit frågan om minskad köttkonsumtion på olika sätt. Nu kräver han och Vänsterpartiet att djurindustrin avvecklas på sikt för att förhindra nya pandemier. (Foto: Torbjörn Vennström)

29 januari 2021

Flera rapporter har visat hur miljöförstöring och industriell djurproduktion ökar risken för att nya smittsamma sjukdomar tar fäste och sprids i världen. Nu kräver Vänsterpartiets Jens Holm att den så kallade “djurindustrin” avvecklas – särskilt minkbranschen, som varit en hotspot för coronaviruset under pandemin.

Coronapandemin har på flera sätt synliggjort vårt samhälles ohållbara koppling till djurriket. Viruset i sig tros som bekant ha smittat människan vid en marknadsplats där det såldes just vilda djur i Wuhan. Dessutom leder exploatering och miljöförstörelse till att vilda djur (bärandes på eventuella smittoämnen) kommer närmare människan när deras habitat förstörs. Slutligen har vi även den industriella djurhållningen – ett paradis för nya sjukdomar, där de kan spridas och mutera bland de genetiskt likartade och ofta försvagade djuren. 

Det är mot bakgrund av detta som Vänsterpartiet på sikt vill se ett avskaffande av djurindustrin.

– Storskalig djuruppfödning är ett av de främsta skälen till att smittor sprids från djur till människor. Nu senast har vi sett hur muterat coronavirus spridit sig från storskalig minkuppfödning i Danmark, Nederländerna och Sverige, säger Jens Holm, klimatpolitisk talesperson i Vänsterpartiet, till Mat och Klimat.

Se även: Ledare: FHM bör avråda från industriköttet

 

Men det är inte bara coronaviruset som härjar på anläggningar runt om i världen.

-Vi får ständigt information om nya epidemier som sprids på djurfabriker. Nyligen var svinpest ett stort problem. Just nu grasserar fågelinfluensa på djurindustrier runt om i Europa. Det finns ett kroniskt hot om nya smittor från den storskaliga djuruppfödningen. Jag tror allt fler börjar ställa sig frågan; kostar inte djurfabrikerna mer än de smakar?

Mat och Klimat har tidigare skrivit om influensaviruset H5N8, som tvingat fram massavlivningar i Europa under hösten och vintern. Nu i veckan kom nyheten att CA Cedergrens anläggning i Fliseryd tvingas avliva över en miljon värphöns sedan smittan tagit sig in. Viruset är mycket smittsamt bland fåglar, men kan i dess nuvarande form inte smitta människor.

 

Minkarna är bara början

I dagarna kom beskedet att regeringen förbjuder all minkavel i år som en följd av pandemin. Men frågan om branschens vara eller inte vara är långt ifrån avgjord. 90 000 avelsdjur får leva vidare i sina burar i väntan på nästa besked.

– Det är mycket välkommet att regeringen inte tillåter avel av minkar under 2021. Men det bästa vore om regeringen gav ett tydligt och långsiktigt besked, nämligen ett totalt stopp för all fortsatt pälsdjursuppfödning.

I Vänsterpartiets motion till regeringens pandemilag skriver de att det är “ytterst viktigt att regeringen säkerställer att det finns lagstiftning på plats för att skyndsamt kunna stänga ned exempelvis minkfarmar eller annan djurindustri i Sverige i det fall muterade virus skulle upptäckas även här.”

Minkfarmerna är alltså bara första steget – på sikt vill partiet avveckla djurindustrin helt. Vad som kan betraktas som “industri” är naturligtvis ett luddigt begrepp, men enligt Holm innefattar det storskalig djurhållning där djuren inte kan få uttryck för sina naturliga beteenden, till exempel majoriteten av svensk gris- och kycklinguppfödning.

-Några effektiva sätt att uppnå det är genom en skärpt djurskyddslag, inrättandet av en djurskyddsmyndighet/djurombudsman eller liknande samt aktiv politik för minskad köttkonsumtion och satsningar på vego. I det sistnämnda är den offentliga maten mycket viktig, t ex med mer vegetariskt på skolor.

Jens Holm har länge varit aktiv i kampen för att minska köttkonsumtionen i samhället och ser flera övertygande skäl till det. 

-Nu ser vi att den storskaliga djuruppfödningen inte bara är oetisk och ett klimathot, utan också att djurfabrikerna utgör en pandemirisk. Hög tid att investera i växtbaserade livsmedel som har så många fördelar.

 

Michael Abdi Onsäter

 

 

Fler artiklar av denna författare

SENASTE NYHETERNA

Inrikes
Niclas Malmberg

Delade meningar om kött från betande djur ryms inom en hållbar livsmedelskonsumtion

I debatten kring köttindustrins miljöpåverkan framhålls oftast att betande djur är gynnsamt för den biologiska mångfalden. Bland annat är det Naturskyddsföreningens linje i frågan. Men enligt en kanadensiskt studie skulle det kunna vara tvärt om – att mångfalden av djur är sämre i beteslandskap, både vad gäller rovdjur, pollinerande insekter och andra växtätande djur än de som hålls i beteslandskapet.

Inrikes
Niclas Malmberg

Opinion: Stötta ny förnybar elproduktion – inte energislöseri

Under valrörelsen har i alla fall en klimatfråga hettat till – energipolitiken. Men utgångspunkten har varit den motsatta – oro kring stigande elpriser. Det är en oro som populistiska partier gör vad man kan för att rida på, genom att sprida myter om att elpriserna i Sverige är exceptionellt höga, att Sverige importerar el och att det pga elbrist i Sverige till och med nu dras igång oljepannor för att producera el.

Inrikes
Niclas Malmberg

Information om ursprung av kött på restauranger kan införas vid årsskiftet

Sverige lämnar nu in en anmälan till EU-kommissionen med begäran om att få införa nationella bestämmelser gällande ursprungsinformation för kött på restaurang. Detta för att ge restaurangbesökare samma möjlighet som de som köper kött i affärer att kunna få information om köttets ursprung.

Klimat
IPS Inter Press Service

Extrem värme förödande för Kashmirs bönder

Under året har Kashmir drabbats av flera värmeböljor – och effekterna är förödande för lantbrukarna i den konfliktdrabbade nordindiska delstaten. Vattenkällorna sinar och många bönder varnar för en annalkande kris.