Mat & Klimat

Världens våtmarker försvinner oroande fort

Våtmarksområdet Ciénaga de Zapata på Kuba är det största av sitt slag i Karibien. Foto: Jorge Luis Baños/IPS

21 februari 2022

Världens våtmarker bidrar med en mängd olika ekosystemtjänster och har en viktig roll i kampen för att bromsa klimatförändringarna. Men på grund av mänskliga aktiviteter försvinner våtmarkerna i en oroande hastighet, konstaterar FN.

 

Jordens njurar

Våtmarker absorberar stora mängder koldioxid och bidrar även med vattenrening, vilket får en del experter att beskriva dessa områden som ”jordens njurar”. De fungerar även som ett skydd mot både översvämningar och torkor, orkaner och tsunamier.

När markerna i stället dräneras och förstörs frigörs i stället stora mängder lagrad koldioxid, konstaterar FN i samband med att världsorganisationen i veckan uppmärksammar internationella våtmarksdagen.

Endast sex procent av jordens markyta täcks av våtmarker – samtidigt som hela 40 procent av alla växter och djur lever eller förökar sig på dessa områden. Och enligt FN är mer än en miljard människor i världen beroende av våtmarker för sin försörjning.

Samtidigt är våtmarkerna de ekosystem som förstörs och försvinner i snabbast takt av alla, enligt FN. Våtmarkerna uppges försvinna tre gånger så snabbt som världens skogar.

Bara under de senaste 50 åren har en dryg tredjedel av alla våtmarker i världen gått förlorade – vilket till stora delar hänger samman med en utbredning av jordbruk och bebyggelse, men också på grund av föroreningar, överfiske, invasiva arter och klimatförändringar.

I länderna runt Medelhavet går förstörelsen av våtmarker ännu snabbare, varnar den mellanstatliga organisationen Unionen för Medelhavet. I den regionen har hälften av alla våtmarker försvunnit sedan 1970.

Baher Kamal / IPS

Fler artiklar av denna författare

SENASTE NYHETERNA

Klimat
Göran Hådén

Räkna indirekt klimatpåverkan

Vi kan och bör räkna mer på indirekt klimatpåverkan. Det är inte lätt, men är en avgörande förutsättning för att göra rätt prioriteringar. Om något är relevant, men svårt att räkna på, behöver den osäkerheten ändå redogöras för.

Klimat
IPS Inter Press Service

Nöden ökar i norra Kenya i torkans spår

Förlusterna bara fortsätter för Darkuale Parsanti och hans hustru Mary Rampe i distriktet Marsabit i norra Kenya. Ett efter ett dukar deras boskapsdjur under av den torka som har följt i spåren av uteblivna regn.

Klimat
Niclas Malmberg

All vegetarisk mat inte så klimatsmart som marknadsföringen låter påskina

WWF listar fyra enkla åtgärder för att äta mer klimatsmart: öka, minska, välj och sluta. Det vi måste öka är att äta mer livsmedel från växtriket. Det vi måste minska är köttkonsumtionen. Det vi måste välja är svenskt, certifierat eller miljömärkt. Det vi måste sluta med är att slänga ätbar mat.

Klimat
IPS Inter Press Service

Utarmade jordar får nytt liv med ekometoder på Kuba

En stor majoritet av de kubanska åkermarkerna anses inte vara tillräckligt bördiga. Samtidigt arbetar allt fler småbönder med att återställa utarmade jordar med hjälp av miljövänliga metoder.