Mat & Klimat

Veckogamla kalvar ska flygfraktas från Irland - vill nå utanför EU på sikt

Miljarder djur transporteras inom och ut ur EU varje år och skandalerna avlöser varandra. Stödet för att begränsa transporterna växer sig allt starkare (Foto: Olga Kravchuk, Unsplash)

19 januari 2021

I en tid då allt fler ifrågasätter djurtransporterna ur en etisk och miljömässig synpunkt väljer det irländska halvstatliga bolaget Teagasc att flygfrakta 900 veckogamla kalvar till Belgien i vår. Målet är att testa förutsättningarna för mer storskalig flygtransport för att på sikt nå marknader utanför EU.

Många minns säkert chockerande nyhetsbilder från de skandaler som uppdagats genom åren – som till exempel när det undermåliga fartyget Queen Hind förliste med över 14 000 får ombord, eller när tusentals får dog av värmestress på ett australiskt fartyg på väg mot Mellanöstern. 

Men vardagen i denna bransch är inte mycket bättre. Varje år transporteras en miljard fjäderfä och tiotals miljoner andra djur inom och utanför EU för att slaktas, födas upp eller användas i avel. Djuren utsätts för stress och onödigt lidande och de regler som ändå finns efterföljs inte alltid.

Ta till exempel fallet med de 200 000 irländska kalvar som bland annat Stena Line transporterar över havet varje år – transporter som tar 29 timmar och alltså överskrider EU:s maxgräns med 10 timmar. Djuren är utan mat och vatten under färden. Eller avslöjandet från 2019 som visar hur tusentals kycklingar anländer till Guldfågelns slakteri med brutna vingar, varje dag.

Se även: Levandetransporter av djur – en miljardindustri med grymma förtecken

 

Ny kommitté ska granska transporterna

Debatten om djurtransporterna fick nytt liv i våras i samband med coronapandemins intåg, eftersom utökade gränskontroller och långa väntetider ofta gör det omöjligt att upprätthålla de djurvälfärdskrav som ändå finns i samband med långväga transporter. 40 EU-parlamentariker gick därför ihop och krävde ett förbud för alla djurtransporter längre än 8 timmar. Enligt dem utgör transporterna även en hälsorisk, då den täta djurhållningen är en potentiell källa till framtida zoonoser.

I somras beslutade EU-parlamentet med stor majoritet att sjösätta en ny kommitté som ska granska djurtransporterna i unionen. Mer än 200 undersökningar har gjorts sedan 2007 som visar “djupgående problem inom djurvälfärden och att reglerna inte tillämpas eller efterföljs”, rapporterar EURACTIV.

– De konservativa i EU-parlamentet kan inte längre bortse från den skräck och det lidande som utspelar sig på europeiska vägar. Dagens regelverk är utdaterat och brister i alla områden: implementering, kontroller och konsekvenser, sade Thomas Waitz, vice ordförande för de gröna.

Enligt honom krävs det tätare kontroller och kraftigt förkortade transportsträckor. Jytte Guteland (S) och Pär Holmgren (MP) är två av ledamöterna i det nya djurtransportutskottet. I sommar kommer de att presentera en rapport med åtgärdsförslag.

– Nästa steg är att se över reglerna och garantera att restider och avstånd för unga djur, exempelvis kalvar, minskas till max 50 kilometer och 1,5 timmar, jämfört med dagens 19 timmar, säger Pär Holmgren till Syre.

Men att helt förbjuda djurtransporterna, såsom England och Wales planerar att göra, är fortfarande inte aktuellt, tror Tilly Metz, ordförande för den nya djurskyddskommittén.

– Det är hoppfullt att flera förbud dyker upp i Europa. Fler börjar ifrågasätta om det verkligen är nödvändigt att skeppa levande djur halvvägs över planeten, säger hon till EURACTIV.

Även jordbrukskommissionär Janusz Wojciechowski anser att djurtransporterna måste minska inom unionen.

 

Vill nå bortom Europas gränser

De politiska vindarna blåser åt ett håll, köttbranschens åt ett annat, åtminstone i Irland där det halvstatliga bolaget Teagasc nu planerar utveckla ett omfattande system för flygtransport av kalvar och andra boskapsdjur. Det rapporterar sajten Agriland.

– Vi vill se att de här kalvarna flygs ut ur landet, sade Tim Cullinan, chef för den irländska lantbrukarorganisationen IFA, vid en branschkonferens i december.

De 900 kalvarna kommer vara mellan två och sex veckor gamla och det första flyget ska genomföras i mars eller april 2021. Just flygfrakt är en dyr transportmetod, men fördelen enligt Cullinan, är möjligheten att snabbt få tillgång till nya marknader.

Projektet är ett test för att utreda förutsättningarna för framtida flygtransporter av boskapsdjur ut ur EU. I dagsläget finns det över två miljoner mjölk- och köttkor i landet, och slakteriernas kapacitet räcker inte till, säger Cullinan.

Linda Björklund är sakkunnig etolog på Djurens Rätt. Hon anser att det behövs ett stopp för exporter ut ur och inom EU. Organisationen är “väldigt bekymrade över den eventuella flygtransporten av kalvar”, berättar hon för Mat och Klimat.

– Sådana transporter kan ersättas av export av genetiskt material (som embryon och sperma) och kött. Gång på gång kommer rapporter om enormt djurlidande i samband med transporter. 

Enligt henne har Sverige varit aktiva i att driva frågan på EU-nivå, men hon önskar att vi gjorde mer på hemmaplan.

– Vi bör stoppa exporter av djur från Sverige. Det skickas varje år iväg många djur från Sverige både för slakt och i avelssyfte. Och vi bör, som EU-parlamentet uppmanat medlemsländerna att göra: ta fram en strategi för hur transporter av levande djur ska kunna ersättas av transporter av kött.

 

Djurens Rätt vill se:

– Förbud mot export av levande djur till tredje land.

– Max 8 timmar transporttid på EU-nivå. Högst 4 timmar för fåglar.

– Fungerande kontroll av djurtransporter och kännbara konsekvenser när överträdelser görs.

– Strategi för övergång av transport av levande djur för slakt och avel, till transport av kött och genetiskt material.

Michael Abdi Onsäter

Fler artiklar av denna författare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

SENASTE NYHETERNA

Klimat
IPS Inter Press Service

Argentina: Elproduktion med biomassa delar opinionen

Skogen är den främsta näringen i den fattiga regionen Chaco i Argentina. Frågan är dock hur denna naturresurs ska kunna utnyttjas på ett hållbart sätt – och två nya elkraftverk som drivs av biomassa delar opinionen.

Klimat
Michael Abdi Onsäter

Nu kommer den fossilfria e-gödseln – ska göra jordbruket klimatsmart

Idag produceras i stort sett all konstgödsel ur fossila källor, men det kan snart bli ändring på det. Runt om i världen pågår nu flera projekt för att ta fram stora volymer klimatneutralt kvävegödsel, med hjälp av vätgas producerad från sol- och vindkraft.

Opinion
Göran Hådén

Recension av Enkla Kassen

För att komma igång med klimatsmart mat underlättar det mycket om det är enkelt. Det är grundtanken bakom Enkla Kassen, som till hushåll levererat färdiga lådor med ingredienser för hundratusentals portioner av klimatsmarta recept sedan 2017.

Inrikes
Niclas Malmberg

Studie: Klimatskatt med återbäring sänker utsläpp – och gynnar jordbrukare

För att ge riktig klimatnytta måste en klimatskatt på livsmedel kombineras med att intäkterna används i form av återföring till jordbruket för utsläppsminskande åtgärder. Det visar en grupp forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet i en studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Food Policy.

Djurrätt
Michael Abdi Onsäter

3D-printad veganlax snart i europeiska matbutiker

Det är den österrikiska startupen Revo Foods som lanserat ett nytt växtbaserat alternativ till lax gjort på bland annat alger och ärtprotein. De håller just nu på att skala upp produktionen och hoppas att deras bioprintade “lax” ska finnas på butikshyllorna redan till hösten.

Translate »