Mat & Klimat

Vinnova ger miljonstöd till "framtidens växtbaserade mat"

14 december 2021

Vinnova är en myndighet med uppgift att stärka innovationsförmågan i Sverige. Nu delar de ut drygt 25 miljoner i en samlad satsning på innovationer för förädling av växtbaserade råvaror under rubriken Framtidens goda och hållbara mat – innovationer till stöd för svensk förädling av växtbaserade råvaror. 

 

17 olika projekt

Myndigheten konstaterar att en tredjedel av de svenska hushållens klimatpåverkan kommer från mat, och att trots ökad efterfrågan på vegetariska alternativ är det få produkter som i dagsläget är baserade på svenska råvaror.

Detta samtidigt som Sverige enligt Vinnova har möjlighet att bli självförsörjande på proteinrika grödor. Det är 17 olika projekt som ingår i satsningen, och bland dessa återfinns både livsmedelsföretag, branschorganisationer, kommuner och forskare – och med vitt skilda produkter – som olika baljväxter, spannmål, hampa, alger, svamp och potatis.

Ett av de projekt som erhåller mest stöd, knappt 3 miljoner kronor, leds av Havredals biodevelop AB och syftar till att utveckla en process för att producera konsumentanpassade kött- och mejeriliknande varor från närodlade favabönor.

Idag är en stor andel av alla växtbaserade produkter på den svenska marknaden tillverkade av importerad soja. Havredal menar att favabönan är en underutnyttjad resurs, sett till dess höga proteinhalt och lämplighet för odling i Sverige. Projektet pågår till juni 2023. Havredal har inte haft möjlighet att för närvarande närmare kommentera projektet, men lovat att återkomma framöver.

 

Förhoppningen är att lokalodlade favabönor ska ersätta en del av den importerade sojan

 

Optimerar näringsupptaget

Ett annat projekt som erhåller 3 miljoner kronor i stöd syftar till att lösa problemet med tillgängligheten av mineraler i fullkorn av råg, havre och korn. Som källa till mineraler har fullkorn en viktig roll, men fullkorn innehåller också så kallade antinutrienter som förhindrar upptaget av essentiella mineraler. Projektet, som leds av Södertälje kommun, kan därför bidra till att optimera näringsupptaget från växtbaserad mat. Projektet pågår till oktober 2023.

Orkla Food Sverige erhåller ett lite längre stöd, 500 000 kronor, för att i samverkan med forskningsinstitutet RISE undersöka hur jäst kan nyttjas som en ny proteinkälla. Jäst innehåller ca 12 procent protein och forskning vid SLU har tidigare visat att jäst är ett bra proteinfoder som kan ersätta 40 procent av det fiskmjöl som idag används vid odling av regnbågslax.

Målet i Orklas studie är att utifrån storskaligt svenskproducerad jäst kunna göra veganska produkter med optimala näringsegenskaper. Projektet pågår fram till april 2022.

Även Peter O Bolinder AB erhåller en halv miljon kronor, detta för projektet Baljväxtfabriken. Projektet pågår till april 2022, och syftar till att kartlägga förutsättningarna att bygga en proteinutvinningsanläggning för att leverera svenskproducerat växtprotein till livsmedelsindustrin. Studien ska visa hur en svensk proteinutvinningsanläggning kan att möta livsmedelsproducenternas krav och önskemål kring ett svenskproducerat växtprotein.

 

Niclas Malmberg

Fler artiklar av denna författare

SENASTE NYHETERNA

Klimat
IPS Inter Press Service

Urfolken – naturens underskattade väktare

Experter brukar påminna om att världens ursprungsfolk har en helt avgörande roll för skyddet av den biologiska mångfalden. Men deras insatser får sällan den uppskattning de förtjänar.

Djurrätt
Niclas Malmberg

Fortsatt ekonomiskt stöd till djurindustrin

Regeringen fortsätter att ösa pengar till olika samhällssektorer, motiverat med kriget i Ukraina. Näst i tur är lantbruksföretagen, där det tidigare beslutade stödpaketet på 800 miljoner kronor till dieselanvändare och 300 miljoner till gris- och fågelindustrin, nu föreslås kompletteras med ytterligare stödpaket på drygt 2 miljarder kronor, efter en överenskommelse med Centerpartiet.

Hälsa
Göran Hådén

Klimatkrisen största säkerhetspolitiska hotet?

Det sägs att en fjärils vingslag i Amazonas kan starta en storm i Europa. I vår naturligt komplexa värld har dessutom mänskligheten själva byggt system som gör enskildas globala påverkan större än någonsin, som hur vår dagliga mat påverkar vårt klimat.

Klimat
IPS Inter Press Service

Mexiko väljer fossilgas framför gröna energikällor

Den gröna energiomställningen har avstannat i Mexiko sedan Andrés Manuel López Obrador kom till makten för tre år sedan. Trots landets stora potential att utvinna gröna energikällor har regeringen valt att fortsätta satsa på fossila bränslen i stället.

Debatt
Carl Einerfors

Varför är jag orolig för mina barns framtid i Sverige?

För den som tycker att det var besvärande med flyktingströmmarna vi sett den senaste åren så var det bara en lätt vindpust mot den storm som väntar. De geopolitiska spänningar som kommer av detta kan bara resultera i storskaliga krig om resurser och beboelig mark, både inom och mellan länder…