Mat och klimat

Därför startar vi Mat & Klimat

Vi på Mat & Klimat vill undersöka hur maten, som vi ju alla äter, påverkar klimatet, miljön, djuren och vår hälsa. Vi kommer att följa de senaste forskningsrönen på området och bevaka politiken. Vi vill också ge er läsare goda recept och tips på hållbar mat samt skriva om de bönder och odlare som har ställt om sin produktion i linje med en mer modern och hållbar värld.

Livsmedelsaffärerna svämmar över med produkter från hela världen och i Sverige är det få människor som behöver oroa sig för att gå hungriga. Matens ekonomiska värde har minskat i förhållande till våra löner. På 50-talet lade genomsnittssvensken en tredjedel av sin lön på mat – idag är den siffran ungefär 12 procent. Mat och matlagning förekommer ofta i media som ett sätt att sätta guldkant på tillvaron. Dessutom är matens grundläggande betydelse för miljö och global hälsa något som engagerar allt fler.

Mat & Klimat vill sätta fokus på matens betydelse för såväl människans som planetens hälsa

Enligt Världsbankens statistik från 2016 (länk) utgörs hela 37 procent av jordens landyta av jordbruksmark. Maten ingår i en enorm global produktionskedja som sträcker sig över hela planeten vars hisnande komplexitet engagerar mängder av forskare och företag. De flesta forskare är överens om att maten står för 20-30 procent av de totala utsläppen av växthusgaser globalt.

 Men den globala matproduktionen påverkar mer än bara klimatet. Det industriella jordbruket har bidragit med omfattande skogsskövling och vidsträckta arealer med monokulturer som har satt planetens ekologiska balans ur spel. Lägg därtill en storskalig användning av bekämpningsmedel och en rubbad näringsbalans och vi får dagens situation med en biologisk mångfald i kris och en sjätte massutrotning.

Mat & Klimat vill berätta om matens väg till våra tallrikar – och hur vi kan göra den mer klimatsmart

Istället för kretsloppsbaserade lösningar bedrivs ofta jordbruk med ett enormt läckage av näringsämnen. Fosfor och kväve läcker ut i sjöar och vattendrag och orsakar övergödning. Konstgödsel som kräver stora mängder energi att producera och som i vissa fall är ändligt (fosfor) måste kompensera läckaget av näringsämnen. En stor del av den ökenspridning som sker världen över beror dessutom på ett vattenslukande och ineffektivt jordbruk.

Ett stort problem, som vi kommer att bevaka är också matsvinnet. Grovt räknat så slängs en tredjedel av all mat som produceras i hela världen – detta samtidigt som 800 miljoner människor enligt FN lider av svår undernäring. I Sverige slänger vi hela två kilo mat i veckan per person. All minskning av matsvinn har stor betydelse för att minska påverkan på klimat och miljö och för att minska djurens lidande (eftersom vi kan producera betydligt mindre mat om mat inte slängs).

Mat & Klimat vill lyfta fram innovationer som driver på för ett mer miljövänligt jordbruk med hållbar djurhållning

Den globala överkonsumtionen av kött är fullständigt ohållbar. När foder som består av för människor ätliga grödor tar omvägen via en djurmage går ungefär 90 procent av näringsinnehållet förlorat. Alla djur släpper dessutom kontinuerligt ifrån sig metangas vilket är en flera gånger mer potent växthusgas än koldioxid. En grönare livsmedelssektor är därför nödvändig för att klara av omställningen och dessutom mätta en växande befolkning.

Men en kost som innehåller mycket mindre kött, mejeriprodukter och andra animalier är också nödvändig av ett annat skäl. Hela 60 miljarder djur dödas varje år för att ge människan mat läder med mera. De allra flesta av dessa djur lever sina mycket korta liv under stort lidande. Det är nödvändigt att, särskilt vi i de rika delarna av världen, minskar kraftigt på vår konsumtion av kött och mejeriprodukter – inte bara för klimatet, miljön och hälsan utan också för djurens skull.

Mat & Klimat vill visa på alternativen till kött och möjligheterna med vegetarisk/vegansk kost

En viktig uppgift för Mat & Klimat är att visa på enkla sätt att leva som vegetarian och vegan. Vi kommer att skriva om god och nyttig mat och också ge många recept.

Redaktionen