Mat och klimat

Lidandet för djuren som blir mat.

Camilla Bergvall, ordförande Djurens Rätt.

Antes de copiar el codigo se debe asociar el video a la lista y luego en el codigo cambiar las dimensiones a 250x225px.

Djurens Rätts ordförande Camilla Bergvall intervjuas av Stefan B Nilsson.

Hur har kycklingar, grisar och kor i djurindustrin det, dvs djuren som blir mat? Vi kan vi driva på utvecklingen mot allt mer växtbaserad mat?

Camilla berättar också om hur henne engagemang för djuren började och vad Djurens Rätt fokuserar mest på nu.

Vindkraft, solenergi och batterier.

Rikard Linde, Grow Sverige.

Antes de copiar el codigo se debe asociar el video a la lista y luego en el codigo cambiar las dimensiones a 250x225px.

Vindkraft, solenergi och batterier. Rikard Linde, grundare av Grow, intervjuas av Stefan B Nilsson. Grow är ett nätverk för snabb energiomställning - från kol, olja och gas till solenergi, vindkraft, batterier och vätgas.

Vilka åtgärder är effektivast för att snabbast möjligt minska utsläppen av växthusgaser? Kommer priserna för vindkraftverk, solceller att fortsätta gå ner? Hur ser möjligheterna ut att producera den enorma mängd batterier som behövs för elektrifieringen och avveckla det fossila?

Styrkelyft på växtbaserat

Elsa Sörman Paulsson, styrkelyftare på elitnivå.

Antes de copiar el codigo se debe asociar el video a la lista y luego en el codigo cambiar las dimensiones a 250x225px.

Elsa Sörman Paulsson har tävlat med framgång på högsta elitnivå i styrkelyft under många år. Hon äter helt växtbaserat, alltså inget kött, mjölkprodukter eller andra animalier. Elsa intervjuas av Alva Katsoulis.

Du kan följa Elsa Sörman Paulsson, hennes träning och tävlande, på Instagram: https://www.instagram.com/elsypelsy/

Här är länk till artikel i Medical News Today om proteinrik vegansk mat:

Beteendepraktika För Klimatet

Mattias Goldmann. 2030 - Sekretariatet.

Antes de copiar el codigo se debe asociar el video a la lista y luego en el codigo cambiar las dimensiones a 250x225px.

Mattias Goldmann intervjuas av Stefan B Nilsson om 2030-Sekreteriatets "Beteendepraktikan", med 55 förslag för att nå Sveriges klimatmål för transportsektorn.

Klimatmålet - som sju av åtta riksdagspartier står bakom - innebär att utsläppen ska minska med 70 procent till år 2030, jämfört med 2010 års nivå. Hur kan Sverige nå målet? Vi går igenom förslagen i 2030-Sekretariatets "Beteendepraktikan".

Vad är quorn?

Peter Sjöström, Head of Foodservice, Quorn Nordic.

Antes de copiar el codigo se debe asociar el video a la lista y luego en el codigo cambiar las dimensiones a 250x225px.

Intervju med Peter Sjöström, Head of Foodservice, Quorn Nordic. Quorn är veganska och lakto-ovo-vegetariska ersättningar till hamburgare, korv, kyckling med mera.

Vad är quorn, vad innehåller den och hur görs den? Vilka näringsämnen finns i quorn? Hur stor klimatpåverkan, jämfört med kyckling och nötkött? Vi går också igenom och visar upp fem av Quorns produkter: Crunchy Filet Burgers, Gourmetfileer, Vego-korv, Burgare och Lasagne.

Hållbart Skogsbruk

Jon Andersson, Skogsbiolog.

Antes de copiar el codigo se debe asociar el video a la lista y luego en el codigo cambiar las dimensiones a 250x225px.

Jon Andersson, skogsbiolog, intervjuas av Gry Fahlvik Loos. Vilka är utmaningarna i skogsbruket?
Jon talar om upp myter och problematik i det svenska skogsbruket och dess klimat- och miljöpåverkan.

Kan fusion bli viktig i klimatomställningen?

Peter Roos, VD Novatron Fusion.

Antes de copiar el codigo se debe asociar el video a la lista y luego en el codigo cambiar las dimensiones a 250x225px.

Kan fusion bli viktig i klimatomställningen? Peter Roos, VD Novatron Fusion, intervjuas av Mat & Klimats chefredaktör Stefan B Nilsson.

- Vad är fusion och vad skiljer den sig från fision, som är den typ av kärnkraft som finns nu?
- Vad har Novatron Fusion för koncept som gör det unikt?
- Vad har hänt och händer nu som gör att vi nu kanske kan börja närma oss ett genombrott för fusion?
- Vad är fördelarna med fusion?
- Med vanlig kärnkraft finns det risk för allvarliga olyckor, farligt avfall och stor miljöpåverkan. Finns eller saknas sådana problem vid fusion?
- Hur är det med klimatpåverkan vid fusion?
- På er hemsida säger Kenneth Fowler, Princeton University of Berkeley, USA att "Novatrons koncept ser ut att kunna vara den felande länken" (för fusion). Kan du utveckla det?
- Hur ser Novatrons plan ut för de kommande åren? Hur ser det ut med finansiering och vilka typer av godkännanden kan komma att behövas?
- Vilken roll skulle en lyckad övergång till fusionskraft – tillsammans med vindkraft, solenergi och annan förnybar energi - kunna spela i klimatomställningen?

Nyttan med biodrivmedel.

Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet.

Antes de copiar el codigo se debe asociar el video a la lista y luego en el codigo cambiar las dimensiones a 250x225px.

År 2030 ska klimatpåverkan från Sveriges transportsektor ha minskat med 70 procent jämfört med år 2010. Mattias Goldmann är grundare av 2030-sekretariatet, vars syfte att säkerställa att klimatmålet verkligen uppnås. Mattias intervjuas av Stefan B Nilsson, Mat & Klimats chefredaktör.

Några av frågorna som Mattias besvarar i intervjun:

Vad är nyttan med biodrivmedel?
Vad innebär reduktionsplikten, dvs inblandningen av biodrivmedel i all diesel och bensin?
Vad är HVO, som blandas in i dieseln? Vad är det för etanol som blandas i bensinen?
Finns det både för- och nackdelar med etanol?
Varför är biogas ett bra biodrivmedel?
Hur stor är klimatnyttan av reduktionsplikten?
Hur ser det politiska situationen framöver ut i Sverige och EU för inblandningen av biobränslen i diesel och bensin?

Framtidens Proteiner

Janne Lundh, Ecoetanol

Entreprenören Janne Lundh intervjuas av Mat & Klimats chefredaktör Stefan B Nilsson. Janne förklarar hur man kan förbättra jordens fertilitet och samtidigt få fram mycket mer proteiner - genom baljväxter, variera växtföljd, biokol och pyrolys.

Janne Lundh är grundare av stiftelsen "Peas On Earth" och driver företaget "Ecoetanol".

Antes de copiar el codigo se debe asociar el video a la lista y luego en el codigo cambiar las dimensiones a 250x225px.

Befolkningsfrågan och överkonsumtion.

Anders Wijkman, Population Matters Sweden.

Anders Wijkman intervjuas av Stefan B Nilsson om befolkningsfrågan och överkonsumtionen i världen. Han utvecklar varför det är nödvändigt att bromsa den globala befolkningsökningen och också minska överkonsumtionen av de rikaste i världen, för att minska trycket på ändliga naturresurser. Han berättar också varför ett ändrat jordbruk behöver bli mycket vanligare, bland annat med tonvikt på regenerativt jordbruk och kolbindning i jorden. I slutet av intervjun går Anders in på politiska lösningar för befolkningsfrågan.

Anders är medlem i nätverket Population Matters Sweden, författare och samhällsdebattör. Han är en av två ordförande för Romklubben. Han har varit generalsekreterare för Svenska Röda Korset, riksdagsledamot och ledamot av Europaparlamentet

Stark utveckling för solel i Sverige.

Anna Werner, VD Svensk Solenergi.

Anna Werner, VD för Svensk Solenergi svarar på frågor om vad som ligger bakom den goda utvecklingen för el från solceller i Sverige. Vi ser en stark underliggande trend för solenergi över hela världen och det gäller även i Sverige. Här har vi också från i år ett grönt avdrag som förstärker utvecklingen.

Det tillkommer allt fler solcellsparker och det finns även en positiv utveckling för solfångare som producerar värme. Anna berättar också om politiska åtgärder hon vill se, för att förbättra möjligheterna för solenergi i Sverige.

Climate, food and agriculture.

Interview with state senator Kim Jackson, Georgia, USA.

Kim Jackson was in November 2020 elected as state senator of Georgia, USA. Stefan B Nilsson interviews her about what happens in her state regarding policies for climate, food and agriculture.

Direct Air Capture.

Interview with KTH and Nordic DAC Group

KTH och Nordic DAC Group intervjuas om att fånga in koldioxid direkt ur luften, kallad Direct Air Capture. Shareq Mohd Nazir, Finn Eriksson och Peter Magnusson utfrågas av Stefan B Nilsson. Allt fler företag i världen arbetar med tekniker för att fånga in koldioxid direkt ur luften. Den här typen av teknik kommer att bli nödvändig för att komplettera trädplantering och andra naturliga tekniker för att ta ta bort koldioxid ur luften.

Sluta missbruka skogen.

Intervju med:
Pia Björstrand, Klimataktion.

Pia Björstrand, talesperson för Klimataktion, intervjuas av Stefan B Nilsson. Det bästa för klimatet och den biologiska mångfalden är att låta våra skogar stå kvar och lagra kol, inte att avverka för att producera biobränsle. Pia talar också om hur Sverige kan utveckla ett transportsystem utan klimatpåverkan och hur vi kan ställa om till hållbar produktion och konsumtion av livsmedel.

Hur kan vi undvika pandemier?

Intervju med:
Jens Holm (V).

Jens Holm (V), riksdagsledamot, klimatpolitisk talesperson och ordförande i trafikutskottet, intervjuas av Stefan B Nilsson. Hur kan vi undvika pandemier, lägga ner minknäringen och avveckla den storskaliga djurindustrin? Jens berättar om sin nya bok "Pandemin som möjlighet" och utvecklar hur vi kan övergå till ett mer växtbaserat matsystem. Han berättar också om varför biobränsle från skog inte är en klimatlösning och varför vätgas bör vara en del av lösningen.

Växtbaserad fisk

Intervju med:
Tom Johansson, Hooked Foods.

Svenska start up-en Hoooked Foods gör helt växtbaserad tonfisk. Intervju med grundaren Tom Johansson om Hooked Foods.

The fight against Lamu Coal Power Plant, Kenya.

Interview with:
Isaiah Esipisu.

The construction of a big coal power plant has been halted in Kenya, after a strong mobilization from NGO:s and the civil society. If it was to be build the consecuences for human lives, environment and climate would be enormous. The project has been pushed by Kenyan government, backed by China. Will the plant stopped for good? Interview with freelance journalist Isaiah Esipisu.

Politik för klimatet.

Intervju med:
Gudrun Schyman, Fi.

Politik för klimatet. Gudrun Schyman intervjuas av Petra Schagerholm om Feministiskt Initiativs förslag i klimatfrågan, för en matomställning och sin syn på feminismens betydelse i det sammanhanget.

Nyttig och god skolmat med låg klimatpåverkan.

Intervju med:
Patricia Eustachio Colombo, Karolinska Institutet.

I Botkyrka kommun har man lyckats minska skolmatens klimatpåverkan med hela 40 procent. Intervju med Patricia Eustacio Colombo, Institutionen för global folkhälsa på Karolinska Institutet, som har lett en studie om detta. Maten innehöll mer vegetabilier, mindre kött och var lika näringsrik och minst lika populär hos eleverna.

Alger som mat

Intervju med:
Fredrik Gröndahl,
KTH.

Sverige ska öka sin produktion av hållbar sjömat, det har regeringen slagit fast. Nu satsas allt mer resurser på att få upp den klimatsmarta algproduktionen runt om i landet och i övriga Europa. Intervju med KTH-forskaren Fredrik Gröndahl.

Kolinlagring.

Intervju med:
Niclas Malmberg.
-

Hur kan man ställa om jordbruket för att binda mer kol i marken och därmed minska mängden koldioxid i atmosfären? Niclas Malmberg beskriver i intervju med Stefan B Nilsson fördelarna och potentialen med kolinlagring.