Mat och Klimat

Spanien stänger ned hälften av sina kolkraftverk. Foto: Romanranniew [licensed under CC BY 2.0]

5 Gröna Nyheter: juni

Kanada investerar miljardbelopp i den inhemska vegomarknaden, Spanien stänger hälften av landets kvarvarande kolkraftverk, och EU tar ett viktigt steg mot en skärpning av reglerna kring levandetransporter av djur. 

Vego: Kanada investerar en miljard i växtbaserat

Häromveckan meddelade Kanadas premiärminister Justin Trudeau att regeringen kommer investera 100 miljoner dollar (ca 1 miljard kronor) i Merit Functional Foods – ett företag som producerar råvaror för växtbaserad mat. Satsningen är utformad så att den stärker det inhemska jordbruket och produktionen av proteiner som gulärt  – en huvudingrediens i flera växtköttsprodukter som exempelvis Beyond Meat.

– Nu när fler äter mer växtbaserat, har vi en möjlighet att föra samman kanadensisk innovation med kanadensiska grödor, och en chans att skapa bra, välbetalda jobb, sade premiärministern i ett uttalande.

Energi: Spanien stänger hälften av sin kolkraft

7 av Spaniens 15 kvarvarande kolkraftverk stänger ned sin verksamhet den 30 juni. Den sista kolgruvan stängde för ett och ett halvt år sedan, och det sista koleldade värmeverket stängdes tidigare i sommar.

Kolkraften, som tidigare varit en väsentlig del av den spanska elmixen, har sett en dramatisk nedgång de senaste åren, och kan vara helt utfasad 2025. 2018 stod kolkraften för 15 procent av landets el, idag är den siffran bara 1,4 procent.

Men det är inte tack vare politiska beslut från den spanska regeringen; landet har inte anslutit sig till de nationer som antagit ett slutdatum för kolkraft. Istället är det marknadssituationen kombinerat med en skärpning av EU:s system för handel med utsläppsrätter som driver på utvecklingen. 

 
Djurrätt: Viktig delseger i kampen mot långa djurtransporter

Fredag 19 juni röstade EU-parlamentet för tillsättandet av en undersökningskommitté om djurtransporter. Kommittén ska undersöka EU-kommissionens och medlemsländernas ansvar vad gäller implementering och efterlevnad av de gemensamma djurtransportreglerna, då de i dagsläget finns stora brister.

Frågan om långväga djurtransporter har varit het sedan flera avslöjanden om grova missförhållanden, särskilt de transporter som går ut ur EU. Djuren har sällan mycket utrymme och en stor del dör på vägen på grund av svält eller värmechock.  I september 2017 överlämnades mer än 1 miljon namnunderskrifter vid EU-parlamentet i Bryssel för att förbjuda dessa transporter.

Bonus: Nederländerna tar täten och slutar ge exporttillstånd för långa transporter av levande djur utanför EU:s gränser, om slutdestinationen ligger mer än ett dygn bort. Anledningen är avslöjanden om ryska rastplatser som visat sig vara undermåliga eller obefintliga.

 
Corona: Utbrott på fabriker tvingar köttindustrin att tänka om

Köttindustrin fortsätter att vara en hot-spot för coronasmitta i världen. Häromveckan nåddes vi av nyheten att 1500 av de totalt 7000 medarbetarna vid Tönnies stora köttfabrik i tyska Rheda-Wiedenbruck bekräftats smittade av coronaviruset. Det här fick hela distriktet att, för första gången sedan lättnaderna, stänga ned igen.

Precis som vid köttfabrikerna i USA, är det dåliga arbetsförhållanden som är boven i dramat. Vinstmaximeringen har lett till osanitär och trång arbetsmiljö där underbetalda, överarbetade människor sliter för att konsumenter ska kunna köpa billigt kött. Tönnies, som äger köttfabriken i fråga, har kritiserats hårt för deras behandling av personalen, rapporterar Deutsche Welle.

 
Politik: FAO svänger om framtidens matproduktion

Länge minskade antalet undernärda i världen, men 2015 vände trenden och antalet hungriga har nu ökat till 820 miljoner människor, detta trots att vi producerar ett stort matöverskott globalt. Om man dessutom räknar in de som är under- och felnärda blir siffrorna ännu högre: 2030 kan det beröra så mycket som hälften av jordens befolkning.

FAO – FN:s jordbruksorgan – har länge förespråkat ökad intensifiering och mekanisering för att kraftigt öka matproduktionen i världen, men svänger nu i denna prestigefråga i och med den nya rapporten The Future of Food and Agriculture – Trends and Challenges. Nu propagerar man istället för mer skonsamma metoder som agroekologi, agroforestry, conservation farming, vallodling med mera. Rapporten betonar vikten av vad vi producerar och pekar på det ohållbara i att endast ha volymmål. 

– Vi har sju grödor över hela världen som dominerar. Det har exempelvis gått mycket bidrag till Afrika för att odla majs, men det är en av de sämsta grödorna för Afrika. I stället måste man titta på vad folk äter, vad som kan växa och inte bara producera blint. Nu pratar man istället om grödor som är mer odlingssäkra i vissa regioner, som hirs och sötpotatis, säger Madeleine Fogde, programchef för SIANI, till Agfo.

Redaktionen

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Gilla detta:

Upptäck mer från Mat och Klimat

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa