Mat & Klimat

Hem

Därför har vi startat
Mat & Klimat

NYHETER

Libanesiskt sjukhus slopar animalier – bör svenska sjukhus göra likadant?

Maten är en underprioriterad fråga i hälso- och sjukvården menar bland annat företrädare för ...

Konsekvenser för mat & klimat med ny regering

Förhandlingar förs nu mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna om ...

Delade meningar om kött från betande djur ryms inom en hållbar livsmedelskonsumtion

I debatten kring köttindustrins miljöpåverkan framhålls oftast att betande djur är gynnsamt för den ...

Opinion: Stötta ny förnybar elproduktion – inte energislöseri

Under valrörelsen har i alla fall en klimatfråga hettat till - energipolitiken. Men utgångspunkten ...

Mat till enorma mängder kasseras – medan hungerkrisen förvärras

Varningarna för en kommande masshunger i flera utvecklingsländer blir allt fler och alltmer akuta. ...

Information om ursprung av kött på restauranger kan införas vid årsskiftet

Sverige lämnar nu in en anmälan till EU-kommissionen med begäran om att få införa nationella ...

Extrem värme förödande för Kashmirs bönder

Under året har Kashmir drabbats av flera värmeböljor – och effekterna är förödande för lantbrukarna ...

Investeringar i växtbaserade livsmedel ger störst klimatnytta enligt studie

Varje krona som investeras för att producera växtbaserade livsmedel som alternativ till kött ger tre ...

Ultuna permakultur inspirerar villaägare till att odla sin trädgård

I början av 1950-talet arbetade omkring 870 000 människor inom jordbrukssektorn i Sverige. Trots att ...

Räkna indirekt klimatpåverkan

Vi kan och bör räkna mer på indirekt klimatpåverkan. Det är inte lätt, men är en avgörande ...

Nöden ökar i norra Kenya i torkans spår

Förlusterna bara fortsätter för Darkuale Parsanti och hans hustru Mary Rampe i distriktet Marsabit i ...

Libanesiskt sjukhus slopar animalier – bör svenska sjukhus göra likadant?

Maten är en underprioriterad fråga i hälso- och sjukvården menar bland annat företrädare för ...

Konsekvenser för mat & klimat med ny regering

Förhandlingar förs nu mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna om ...

Delade meningar om kött från betande djur ryms inom en hållbar livsmedelskonsumtion

I debatten kring köttindustrins miljöpåverkan framhålls oftast att betande djur är gynnsamt för den ...

Opinion: Stötta ny förnybar elproduktion – inte energislöseri

Under valrörelsen har i alla fall en klimatfråga hettat till - energipolitiken. Men utgångspunkten ...

Mat till enorma mängder kasseras – medan hungerkrisen förvärras

Varningarna för en kommande masshunger i flera utvecklingsländer blir allt fler och alltmer akuta. ...

Information om ursprung av kött på restauranger kan införas vid årsskiftet

Sverige lämnar nu in en anmälan till EU-kommissionen med begäran om att få införa nationella ...

Extrem värme förödande för Kashmirs bönder

Under året har Kashmir drabbats av flera värmeböljor – och effekterna är förödande för lantbrukarna ...

Investeringar i växtbaserade livsmedel ger störst klimatnytta enligt studie

Varje krona som investeras för att producera växtbaserade livsmedel som alternativ till kött ger tre ...

Ultuna permakultur inspirerar villaägare till att odla sin trädgård

I början av 1950-talet arbetade omkring 870 000 människor inom jordbrukssektorn i Sverige. Trots att ...

Räkna indirekt klimatpåverkan

Vi kan och bör räkna mer på indirekt klimatpåverkan. Det är inte lätt, men är en avgörande ...

Nöden ökar i norra Kenya i torkans spår

Förlusterna bara fortsätter för Darkuale Parsanti och hans hustru Mary Rampe i distriktet Marsabit i ...

Konsekvenser för mat & klimat med ny regering

Förhandlingar förs nu mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna om ny regeringsförklaring. Vad kommer den ha för inriktning när det gäller mat och klimat?

Delade meningar om kött från betande djur ryms inom en hållbar livsmedelskonsumtion

I debatten kring köttindustrins miljöpåverkan framhålls oftast att betande djur är gynnsamt för den biologiska mångfalden. Bland annat är det Naturskyddsföreningens linje i frågan. Men enligt en kanadensiskt studie skulle det kunna vara tvärt om – att mångfalden av djur är sämre i beteslandskap, både vad gäller rovdjur, pollinerande insekter och andra växtätande djur än de som hålls i beteslandskapet.

Opinion: Stötta ny förnybar elproduktion – inte energislöseri

Under valrörelsen har i alla fall en klimatfråga hettat till – energipolitiken. Men utgångspunkten har varit den motsatta – oro kring stigande elpriser. Det är en oro som populistiska partier gör vad man kan för att rida på, genom att sprida myter om att elpriserna i Sverige är exceptionellt höga, att Sverige importerar el och att det pga elbrist i Sverige till och med nu dras igång oljepannor för att producera el.

Mat till enorma mängder kasseras – medan hungerkrisen förvärras

Varningarna för en kommande masshunger i flera utvecklingsländer blir allt fler och alltmer akuta. Detta samtidigt som USA:s jordbruksdepartement uppger att mat till ett värde av hela 161 miljarder dollar varje år hamnar i landets sopor.

Information om ursprung av kött på restauranger kan införas vid årsskiftet

Sverige lämnar nu in en anmälan till EU-kommissionen med begäran om att få införa nationella bestämmelser gällande ursprungsinformation för kött på restaurang. Detta för att ge restaurangbesökare samma möjlighet som de som köper kött i affärer att kunna få information om köttets ursprung.

Extrem värme förödande för Kashmirs bönder

Under året har Kashmir drabbats av flera värmeböljor – och effekterna är förödande för lantbrukarna i den konfliktdrabbade nordindiska delstaten. Vattenkällorna sinar och många bönder varnar för en annalkande kris.

Investeringar i växtbaserade livsmedel ger störst klimatnytta enligt studie

Varje krona som investeras för att producera växtbaserade livsmedel som alternativ till kött ger tre gånger så stor klimatnytta som motsvarande krona investerad i grön cement, sju gånger mer än klimatsmarta byggnader och hela elva gånger mer än elbilar.

Ultuna permakultur inspirerar villaägare till att odla sin trädgård

I början av 1950-talet arbetade omkring 870 000 människor inom jordbrukssektorn i Sverige. Trots att vi är långt fler svenskar idag sysselsätter sektorn idag enbart cirka 171 000 personer. Perspektivet att allt färre arbetar med jorden och den mat vi alla är beroende av ges på Ultuna permakulturs hemsida.

Räkna indirekt klimatpåverkan

Vi kan och bör räkna mer på indirekt klimatpåverkan. Det är inte lätt, men är en avgörande förutsättning för att göra rätt prioriteringar. Om något är relevant, men svårt att räkna på, behöver den osäkerheten ändå redogöras för.

Nöden ökar i norra Kenya i torkans spår

Förlusterna bara fortsätter för Darkuale Parsanti och hans hustru Mary Rampe i distriktet Marsabit i norra Kenya. Ett efter ett dukar deras boskapsdjur under av den torka som har följt i spåren av uteblivna regn.