Mat och Klimat

EN WEBBTIDNING OM MAT, KLIMAT OCH HÅLLBARHET

Mat & Klimat är en webbtidning med fokus på växtbaserad mat, klimatet, miljön, hälsan och djurrätt.

Vi skriver om matens väg till våra tallrikar och hur den kan bli mer skonsam mot miljö och klimat. Det globala livsmedelssystemet står inför stora utmaningar i klimatkrisens tidevarv. Vi blir allt fler människor på jorden samtidigt som vi ser konsekvenserna av ett ohållbart och intensivt jordbruk.

De flesta forskare är överens om att maten står för 20-30 procent av de totala utsläppen av växthusgaser globalt. Lägg därtill problemen med övergödning, bekämpningsmedel och avskogning. Ska vi klara klimat- och artkrisen behövs en genomgående omställning av hela vårt samhälles förhållningssätt till maten. Den viktigaste delen i den omställningen är att vi äter en mycket större andel växtbaserad mat än idag.

Hela 60 miljarder djur dör varje år för att ge människan mat. De allra flesta av dessa lever sina mycket korta liv under stort lidande. Det är nödvändigt att särskilt vi i de rika delarna av världen minskar vår konsumtion av kött och mjölkprodukter – inte bara för klimatet, miljön och vår hälsa utan också för djurens skull.

Det är enkelt att leva i första hand på växtbaserad mat: grönsaker, baljväxter, frukt och sädesslag. Vi publicerar regelbundet recept på vegorätter och skriver om nya vegoprodukter.

Webbtidningen drivs av föreningen Mat och Klimat, vars styrelse tillsätter chefredaktören. Vem som helst som delar föreningens värderingar kan bli medlem (100 kr per år). Klicka här om du vill veta hur man blir medlem.

Visited 92 times, 36 visit(s) today

Gilla detta: