Mat och klimat

Stoppa storskalig miljöförstöring!

Pia Björstrand, ordförande för End Ecocide Sweden.

25

Stoppa storskalig miljöförstöring! Pia Björstrand, ordförande för End Ecocide Sweden, intervjuas av Stefan B Nilsson.

En Ecocide Sweden har sedan 2016 arbetat för att storskalig miljöförstöring, ekocid, ska bli ett internationellt brott inom ramen för Internationella Brottsmålsdomstolen i Haag.

Frågor som tas upp i intervjun: Vad är ekocid? Vad innebär en internationell ekocidlag? Varför är det viktigt med en ekocidlag? Vad händer i frågan just nu?

Hur skulle en ekocidlag kunna påverka matproduktionen?

Total insyn i djurindustrin.

Linda Lindström, ordförande Total Insyn.

24

Total Insyn driver att alla ska ha rätt att få veta och se (via videokameror) vad som händer bakom stängda dörrar på gårdar och slakterier. Alla kan då få en realistisk uppfattning om hur ägg, mjölk, kött och andra animaliska produkter produceras.

Vad är Klimatpodden?

Ragnhild Larsson, redaktör och producent.

23

Samtal med Ragnhild Larsson, redaktör och producent av Klimatpodden.

Varför beslöt Ragnhild att starta Klimatpodden och vad vill hon uppnå med den? Hur har den påverkat henne och vilka reaktioner har hon fått? Vilka intervjuar hon och hur kommer det sig att hon nästan inte har intervjuat några politiker? Lyssna på ett intressent samtal om klimatfrågan!

Civil olydnad som del av demokratin.

Pontus Bergendahl, Återställ Våtmarker.

22

Pontus förklarar sitt engagemang i Återställ Våtmarker och XR. Varför demonstrerar ÅV i Stockholm nu i dagarna? ÅV har ett nytt koncept av demonstrationer. På vilket sätt anser att ni står upp för demonstrationsrätten med era demonstrationer?

På vad sätt kan civil olydnad stärka demokratin? Historiskt har vi sett att civil olydnad bidragit till viktiga samhällsförändringar. Man talar om att 3,5 procent aktiva ofta varit en "kritisk massa" för politisk förändring, t ex genomförande av kvinnlig rösträtt och medborgarrättsrörelsen för rösträtt för alla i USA.

Civil olydnad som del av demokratin.

Pontus Bergendahl, Återställ Våtmarker.

Civil olydnad som del av demokratin.

Pontus Bergendahl, Återställ Våtmarker.

Civil olydnad som del av demokratin.

Pontus Bergendahl, Återställ Våtmarker.

22

Lidandet för djuren som blir mat.

Camilla Bergvall, ordförande Djurens Rätt.

21

Vindkraft, solenergi och batterier.

Rikard Linde, Grow Sverige.

20

Styrkelyft på
växtbaserat

Elsa Sörman Paulsson.

19

Civil olydnad som del av demokratin.

Pontus Bergendahl, Återställ Våtmarker.

18

Civil olydnad som del av demokratin.

Pontus Bergendahl, Återställ Våtmarker.

17

Civil olydnad som del av demokratin.

Pontus Bergendahl, Återställ Våtmarker.

16

Civil olydnad som del av demokratin.

Pontus Bergendahl, Återställ Våtmarker.

15

Civil olydnad som del av demokratin.

Pontus Bergendahl, Återställ Våtmarker.

14

Civil olydnad som del av demokratin.

Pontus Bergendahl, Återställ Våtmarker.

13

Civil olydnad som del av demokratin.

Pontus Bergendahl, Återställ Våtmarker.

12

Civil olydnad som del av demokratin.

Pontus Bergendahl, Återställ Våtmarker.

11

Civil olydnad som del av demokratin.

Pontus Bergendahl, Återställ Våtmarker.

10

Direct Air Capture.

Interview with KTH and Nordic DAC Group.

9

Sluta missbruka skogen.

Intervju med: Pia Björstrand, Klimataktion.

8

Hur kan vi undvika pandemier?

Intervju med:
Jens Holm (V).

7

Växtbaserad
fisk.

Tom Johansson, Hooked Foods.

6

The fight against Lamu Coal Power Plant, Kenya.

Interview with: Isaiah Esipisu.

5

Politik för
klimatet.

Intervju med: Gudrun Schyman, Fi.

4

Nyttig och god skolmat med låg.

Patricia Eustachio Colombo, Karolinska Institutet.

3

Alger som mat.

Fredrik Gröndahl
KTH.

2

Kolinlagring.

Niclas Malmberg
.

1

Beteendepraktika För Klimatet.

Mattias Goldmann. 2030 - Sekretariatet.

18

Mattias Goldmann intervjuas av Stefan B Nilsson om 2030-Sekreteriatets "Beteendepraktikan", med 55 förslag för att nå Sveriges klimatmål för transportsektorn.

Klimatmålet - som sju av åtta riksdagspartier står bakom - innebär att utsläppen ska minska med 70 procent till år 2030, jämfört med 2010 års nivå. Hur kan Sverige nå målet? Vi går igenom förslagen i 2030-Sekretariatets "Beteendepraktikan".

Vad är quorn?

Peter Sjöström, Head of Foodservice, Quorn Nordic.

17

Intervju med Peter Sjöström, Head of Foodservice, Quorn Nordic. Quorn är veganska och lakto-ovo-vegetariska ersättningar till hamburgare, korv, kyckling med mera.

Vad är quorn, vad innehåller den och hur görs den? Vilka näringsämnen finns i quorn? Hur stor klimatpåverkan, jämfört med kyckling och nötkött? Vi går också igenom och visar upp fem av Quorns produkter: Crunchy Filet Burgers, Gourmetfileer, Vego-korv, Burgare och Lasagne.

Hållbart Skogsbruk

Jon Andersson, Skogsbiolog.

16

Jon Andersson, skogsbiolog, intervjuas av Gry Fahlvik Loos. Vilka är utmaningarna i skogsbruket?

Jon talar om upp myter och problematik i det svenska skogsbruket och dess klimat- och miljöpåverkan.

Kan fusion bli viktig i klimatomställningen?

Peter Roos, VD Novatron Fusion.

15

Kan fusion bli viktig i klimatomställningen? Peter Roos, VD Novatron Fusion, intervjuas av Mat & Klimats chefredaktör Stefan B Nilsson.

- Vad är fusion och vad skiljer den sig från fision, som är den typ av kärnkraft som finns nu?

- Vad har Novatron Fusion för koncept som gör det unikt? - Vad har hänt och händer nu som gör att vi nu kanske kan börja närma oss ett genombrott för fusion?

- Vad är fördelarna med fusion?

- Med vanlig kärnkraft finns det risk för allvarliga olyckor, farligt avfall och stor miljöpåverkan. Finns eller saknas sådana problem vid fusion?

- Hur är det med klimatpåverkan vid fusion?

- På er hemsida säger Kenneth Fowler, Princeton University of Berkeley, USA att "Novatrons koncept ser ut att kunna vara den felande länken" (för fusion). Kan du utveckla det?

- Hur ser Novatrons plan ut för de kommande åren? Hur ser det ut med finansiering och vilka typer av godkännanden kan komma att behövas?

- Vilken roll skulle en lyckad övergång till fusionskraft – tillsammans med vindkraft, solenergi och annan förnybar energi - kunna spela i klimatomställningen?

Nyttan med biodrivmedel.

Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet.

14

År 2030 ska klimatpåverkan från Sveriges transportsektor ha minskat med 70 procent jämfört med år 2010. Mattias Goldmann är grundare av 2030-sekretariatet, vars syfte att säkerställa att klimatmålet verkligen uppnås. Mattias intervjuas av Stefan B Nilsson, Mat & Klimats chefredaktör.

Några av frågorna som Mattias besvarar i intervjun:

Vad är nyttan med biodrivmedel?

Vad innebär reduktionsplikten, dvs inblandningen av biodrivmedel i all diesel och bensin?

Vad är HVO, som blandas in i dieseln? Vad är det för etanol som blandas i bensinen?

Finns det både för- och nackdelar med etanol?

Varför är biogas ett bra biodrivmedel?

Hur stor är klimatnyttan av reduktionsplikten?

Hur ser det politiska situationen framöver ut i Sverige och EU för inblandningen av biobränslen i diesel och bensin?

Framtidens Proteiner

Janne Lundh, Ecoetanol

13

Entreprenören Janne Lundh intervjuas av Mat & Klimats chefredaktör Stefan B Nilsson. Janne förklarar hur man kan förbättra jordens fertilitet och samtidigt få fram mycket mer proteiner - genom baljväxter, variera växtföljd, biokol och pyrolys.

Janne Lundh är grundare av stiftelsen "Peas On Earth" och driver företaget "Ecoetanol".