Mat och klimat

UTRIKES

UTRIKES

Presidentskiftet i Brasilien ger snabbt resultat för återupprättat regnskogsskydd

Redan på sin första arbetsdag som återvald president visade Luiz Inácio Lula da Silva att det nu blir en helomvändning i Brasiliens naturvårdspolitik.

Solenergi stärker sociala satsningar i norra Brasilien

Genom en satsning på solenergi har elavbrotten blivit betydligt färre i delstaten Roraima i norra Brasilien. Myndigheterna i storstaden Boa Vista uppger att de offentliga energikostnaderna har minskat kraftigt – och att pengarna nu i stället går till olika sociala satsningar.

Konsekvenserna förödande för en allt torrare värld

En ny FN-rapport visar att världen under förra året var torrare än normalt – och att detta fått mycket stora konsekvenser för många länders ekonomier och människors liv. Samtidigt beräknas allt fler människor att lida brist på vatten i framtiden.

FN belyser de billiga klädernas höga pris

Låga löner, usla arbetsvillkor – och enorma utsläpp av växthusgaser. Priset för vår konsumtion av billiga kläder är mycket högt, konstaterar flera FN-organ.

Låt jordbruket leda vägen ut ur klimatkrisen

Det finns ett gammalt talesätt som säger att “En gång i livet behöver man en doktor, en advokat, en polis och en präst, men varje dag, tre gånger om dagen, behöver man en bonde.”

Egypten ska exportera förnybar el till Grekland

Europas länder oroar sig för en kommande vinter präglad av den globala energikrisen. Samtidigt planeras ett samarbete där el från egyptiska vind- och solenergianläggningar ska exporteras till Grekland via en ny undervattenskabel.

Välj ekologiskt snabbkaffe från Brasilien utan mjölk

Mot bakgrund av att vi svenskar är storkonsumenter av kaffe – hela 7,2 kg per person och år – spelar det stor roll vilket kaffe vi väljer. Och det bästa är, enligt studien, ekologiskt snabbkaffe från Brasilien utan mjölk.

Bidens exekutiva order ger skjuts åt gröna proteiner 

USA:s president Joe Biden har i september undertecknat en exekutiv order om att prioritera bioteknik som forskningsfält. Beslutet inkluderar livsmedelssektorn, och innebär i praktiken att stora ekonomiska stöd kommer att ges till forskning inom området, bland annat vad gäller genmodifierade livsmedel.

Mat till enorma mängder kasseras – medan hungerkrisen förvärras

Varningarna för en kommande masshunger i flera utvecklingsländer blir allt fler och alltmer akuta. Detta samtidigt som USA:s jordbruksdepartement uppger att mat till ett värde av hela 161 miljarder dollar varje år hamnar i landets sopor.

Extrem värme förödande för Kashmirs bönder

Under året har Kashmir drabbats av flera värmeböljor – och effekterna är förödande för lantbrukarna i den konfliktdrabbade nordindiska delstaten. Vattenkällorna sinar och många bönder varnar för en annalkande kris.

Nöden ökar i norra Kenya i torkans spår

Förlusterna bara fortsätter för Darkuale Parsanti och hans hustru Mary Rampe i distriktet Marsabit i norra Kenya. Ett efter ett dukar deras boskapsdjur under av den torka som har följt i spåren av uteblivna regn.

Utarmade jordar får nytt liv med ekometoder på Kuba

En stor majoritet av de kubanska åkermarkerna anses inte vara tillräckligt bördiga. Samtidigt arbetar allt fler småbönder med att återställa utarmade jordar med hjälp av miljövänliga metoder.

Urfolken – naturens underskattade väktare

Experter brukar påminna om att världens ursprungsfolk har en helt avgörande roll för skyddet av den biologiska mångfalden. Men deras insatser får sällan den uppskattning de förtjänar.

Mexiko väljer fossilgas framför gröna energikällor

Den gröna energiomställningen har avstannat i Mexiko sedan Andrés Manuel López Obrador kom till makten för tre år sedan. Trots landets stora potential att utvinna gröna energikällor har regeringen valt att fortsätta satsa på fossila bränslen i stället.

FN utlyser krisläge för världens marker

Halva mänskligheten är direkt påverkade av marker som har skadats eller förstörts. Världens länder måste omgående växla om till ett mer hållbart utnyttjande av jordens markresurser – och skadade områden behöver återställas. Det skriver FN:s organ mot ökenspridning i en ny stor rapport.

Storsatsning på tåg genom känsliga områden kritiseras i Mexiko

Arbetet med en 150 mil lång tåglinje genom det som en gång var Mayarikets hjärta i Mexiko går vidare. Enligt regeringen kommer ”mayatåget” att skapa nya arbetstillfällen och stärka turismen. Men kritiker varnar för miljökonsekvenserna eftersom spåren kommer att löpa genom några av landets känsligaste ekologiska områden.

Afrikas vattenproblem riskerar att förvärras ytterligare

Vattenbristen i Afrika riskerar enligt experter att förvärras ytterligare i framtiden. Redan i dag tvingas kvinnor på den afrikanska landsbygden ut på dagliga långa vandringar för att hämta vatten – som i många fall är orenat.

Antalet allvarliga skogsbränder kan öka snabbt

Världen riskerar att drabbas av många fler allvarliga skogsbränder på grund av klimatförändringar och hur mark utnyttjas. Den varningen kommer i en ny rapport från FN:s miljöprogram UNEP.

Jordbruksexporten allt viktigare för Brasiliens ekonomi

De storskaliga jordbruken har blivit allt viktigare för Brasiliens ekonomi. Men för att få bukt med fattigdom och ojämlikhet krävs det också att andra sektorer utvecklas, menar experter.

Nya insatser krävs mot klimatrelaterade vattenkriser i Afrika

Bristen på vatten blir alltmer akut i södra Afrika i takt med att klimatförändringarnas effekter förvärras. Det leder i sin tur till ökade risker för konflikter om den livsnödvändiga naturresursen, varnar experter.