Mat och klimat

KULTUR

KULTUR

Burger King och Arla – två olika sätt att hantera klimatdebatten

Att det inte finns ett standardrecept på hur företag hanterar klimatfrågan är självklart, och den senaste tiden har det stått väldigt tydligt om man jämför hur Burger King försöker slå in på nya vägar, medan Arla istället försöker konservera beteenden.

När Bush och Thatcher var klimatledare

Globala miljöfrågor har varit heta från och till i samhällsdebatten sedan 60-talet, både i Sverige och globalt. Störst var stödet för grön omställning kring 1990, innan de fossila storföretagen även på detta område lyckades omsätta sina pengar till makt genom starka lobbyister.

Alla mot djuren – recension och sammanfattning

Ur djurens perspektiv är alla stora politiska ideologier i praktiken väldigt lika varandra. Alla stödjer de att miljarder djur globalt lever hela sina liv inlåsta i trånga utrymmen för att sedan dödas när människor kan tjäna som mest pengar på djuren.

Veganska Världsdagen påminner oss om vår tragiska relation till djurriket

Jag har, som av en osynlig hand, fått en ny bakgrundsbild till ”skrivbordet” i min dator. 

Odlat kött laddad politisk fråga – men draghjälpen kan komma från rymden

Frågan om att EU behöver stötta utvecklingen av odlad kött har under året lyfts i EU-parlamentet. Trots att de första odlingarna genomfördes i Europa i början av 2010-talet av den holländske forskaren och grundaren av företaget Mosa Meat Mark Post, är det i andra delar av världens som utvecklingen sedan har tagit fart.

Fyra möjliga globala framtider

”Framtiden är alltid oviss, idag kanske mer än tidigare. Trots det är det viktigt att ha en bild av den mer långsiktiga framtiden…”
Läs Emin Tengströms text om möjliga framtidsscenarier i klimatförändringens tidsålder

KULTUR