Mat & Klimat

INRIKES

INRIKES

Kommuner går före med klimatmål för offentliga måltider

Trots att det än så länge saknas nationella klimatmål för offentliga måltider har en tredjedel av landets kommuner infört sådana mål, enligt en kartläggning från Livsmedelsverket.

Klimatförändringarna påskyndar syrebristen i Östersjön

Men det är inte bara övergödning och klimatförändringar som hotar Östersjöfisken, utan också industrifisket. Henrik Svedäng har länge varnat för hur överfiske hotar att medföra att artbestånd kan kollapsa. Till årets rapport har han gjort en historisk analys över hur fiskbeståndet fluktuerat över tid.

Fortsatt ekonomiskt stöd till djurindustrin

Regeringen fortsätter att ösa pengar till olika samhällssektorer, motiverat med kriget i Ukraina. Näst i tur är lantbruksföretagen, där det tidigare beslutade stödpaketet på 800 miljoner kronor till dieselanvändare och 300 miljoner till gris- och fågelindustrin, nu föreslås kompletteras med ytterligare stödpaket på drygt 2 miljarder kronor, efter en överenskommelse med Centerpartiet.

Skogsträdgårdar allt populärare odlingsform

En särskild nisch av regenerativt jordbruk är så kallade skogsträdgårdar. En skogsträdgård är en odling där man försöker efterlikna ekosystem, med lager på lager av vegetation med olika växtmönster och en mångfald av arter, både ovan och under jord.

Odlad lax hotar vildlaxbeståndet i västsvenska vattendrag

Odlad norsk lax på rymmen vandrar upp i västsvenska vattendrag och parar sig med lokal vild lax. Det försvagar i sin tur den vilda populationen vilket får negativa konsekvenser för ekosystemen i stort.

Naturskyddsföreningen kampanjar för hållbart fiske – “Krävs lagstiftning”

Trålgränsen måste flyttas ut permanent, samtidigt som skonsamt och småskaligt fiske måste ges en högre prioritet gentemot industriella aktörer. Det är kraven i Naturskyddsföreningens nya kampanj mot överfisket.

Salladsföretaget Picadeli slopar plast och satsar på växtbaserat

I höstas slutade Picadeli med rött kött. Nu fortsätter företaget med en ambitiös klimat- och miljösatsning som ska minska plastkonsumtionen med 120 ton årligen. Man lanserar även en ny vegansk kyckling till salladsbaren i samarbete med Quorn.

Regenerativt jordbruk på tröskeln till större genombrott i Sverige

Idén om ett jordbruk i harmoni med de naturliga ekosystemen och deras processer blir allt mer populär runt om i världen. “Det har gått väldigt snabbt nu på slutet”, säger bonden Jörgen Andersson.

Beslut om krisstöd till jordbruket – sänkt dieselskatt och bidrag till djuruppfödare

Regeringen har presenterat en stödmiljard till jord- och skogsbruket som drabbats hårt av den senaste tidens höga energikostnader. Krispaketet välkomnas av flera andra riksdagspartier och LRF men enligt Naturskyddsföreningen missgynnar det de lantbrukare som går i täten för omställningen.

V slutar med “köttskam” – men politiken för minskad köttkonsumtion ligger fast

Vänsterpartiet ska inte längre uppmana medborgarna att sluta flyga eller byta till växtbaserad kost. Men partiet ska fortsätta driva en politik för minskad köttkonsumtion, berättar partiets klimatpolitiske talesperson Jens Holm.

Förorenade kemikalier hotar Vättern

Köldmedierna i nya kylar, frysar och luftkonditioneringsanläggningar skulle vara mer miljövänliga. Men nu visar en ny doktorsavhandling från Örebro universitet att restprodukter samlas i våra sjöar – utan att brytas ner. Bara i dricksvattentäkten Vättern ökar halterna av kemikalien TFA med långt över 100 kilo varje år.

Sveriges första kommersiella proteinfabrik invigs i Bjuv

Merparten av baljväxterna vi konsumerar är importerade, men nu har landets första kommersiella proteinfabrik startat i skånska Bjuv. Fabriken invigdes av landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg (S) som tycker att satsningen ligger “helt rätt i tiden”.

Pantsystem för take-awayförpackningar växer fram

Engångsförpackningarna i restaurangbranschen blir allt fler, samtidigt som återvinningsgraden är låg. Det vill stockholmsbaserade &Repeat se en ändring på. Med hjälp av företagets pantsystem kan kunder lämna in sina förpackningar och samtidigt få en slant tillbaka.

Klimatet får allt fler svenskar att välja bort kött

Andelen veganer och vegetarianer i Sverige har aldrig varit så hög, visar en ny undersökning. Samtidigt ökar andelen flexitarianer för sjätte året i rad. Det visar Axfoods Vegobarometer 2021. Klimat- och miljö är den främsta drivkraften bakom utvecklingen.

WWF trycker på riksdagspartierna för att minska övergödningen i Östersjön

Det finns en stor potential att förbättra Östersjöns hälsa genom ett mer cirkulärt jordbruk och livsmedelskedja, visar en ny rapport. Men det krävs politiska beslut och investeringar för att minska läckaget och återföra mer näring tillbaka till systemen.

Prisat stadsodlingsprojekt blir permanent – “enorm outnyttjad potential”

Stadsbonden Klara Hansson har tilldelats hållbarhetspriset 100% Cirkulärt för sitt arbete med en ekologisk stadsodling i Göteborgsförorten Angered. Nu blir projektet permanent inom ramen för kommunens budget

Lidl utökar sitt växtbaserade sortiment inför det nya året

Lågpriskedjan Lidl inleder Veganuari med en storsatsning på nya vegetariska och veganska produkter från det egna märket Vemondo. Företaget har även ingått samarbete med matsvinnspionjärerna på Too Good to Go för att ytterligare minska sin påverkan på klimat och miljö.

Hur stort är ditt handavtryck?

Ekologiskt handavtryck är mer okänt, men handlar om hur mycket positiv miljöpåverkan vi har. Dvs hur mycket vi hjälper andra att hjälpa miljön, samt hur mycket vi påverkar för hållbara systemskiften.

Kommentar: Därför vinner KO över Arla i rätten

Under åren har stora delar av miljörörelsen upprepat kritiserat Konsumentverket för hur myndigheten sett mellan fingrarna gällande greenwashingkampanjer från företag ansvariga för stora utsläpp. Detta trots att myndigheten fått en ny uppsättning verktyg från politiskt håll, i syfte att skärpa tillsynen av vilseledande reklam.

Nacka kommun inför certifiering för hållbar skolmat

Skolmatens betydelse för miljö och hälsa är ett ämne som engagerar många kostchefer runt om i landet. Nu inför Nacka kommun en certifieringsutbildning som ska öka takten i miljöarbetet och hjälpa eleverna att grundlägga en hållbar livsstil.