Mat och klimat

INRIKES

INRIKES

Burger King och Arla – två olika sätt att hantera klimatdebatten

Att det inte finns ett standardrecept på hur företag hanterar klimatfrågan är självklart, och den senaste tiden har det stått väldigt tydligt om man jämför hur Burger King försöker slå in på nya vägar, medan Arla istället försöker konservera beteenden.

Vindkraftskooperativet som går mot strömmen

Samtidigt som elproduktionen i Sverige slår alla tidigare rekord, och Sverige sticker ut som det EU-land som exporterar mest el, har det senaste årets volatila elpris, dvs stora och snabba svängningar i elpris, skapat problem för flera vindkraftkooperativ.

Kan man leva på sin trädgård?

Är det möjligt att kunna variera sin odling i en Skogsträdgård så mycket att det går att göra en måltid som i princip helt kan baseras på de egna odlingarna, eller handlar odlingsformen framför allt om att komplettera andra baslivsmedel?

Vitt snus ungdomars nya väg in i nikotinberoende

Riksförbundet Vi som inte röker (VISIR) välkomnar införandet av 18-årsgräns på köp av vitt snus, men föreslår nu ytterligare reformer i ett brev till riksdagens socialutskott. Man pekar dels på att marknadsföringsreglerna är för vagt formulerade, och föreslår ett totalförbud mot alla typer av reklam för tobaks- och nikotinprodukter.

Minskat matsvinn effekt av inflation och högre matpriser

Företagets totala omsättning ökade med 35 procent mellan de två perioderna, vilket man menar till stor del hänger samman med inflation och högre matpriser. Redan de första veckorna efter Rysslands invasion av Ukraina såg man kraftigt ökad försäljning av bland annat krossade tomater, bönor och pasta.

Fortsatt debatt om höghastighetsjärnväg är bra eller dålig klimatpolitik

En direkt konsekvens av det pågående regeringsskiftet är att planerna på höghastighetsjärnväg läggs i malpåse. Beskedet är ett bakslag för MP som drivit frågan hårt, men alla grönt sinnade är inte lika upprörda. “Jag har länge varit kritisk”, säger partiets tidigare språkrör Birger Schlaug.

Konsekvenser för mat & klimat med ny regering

Förhandlingar förs nu mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna om ny regeringsförklaring. Vad kommer den ha för inriktning när det gäller mat och klimat?

Delade meningar om kött från betande djur ryms inom en hållbar livsmedelskonsumtion

I debatten kring köttindustrins miljöpåverkan framhålls oftast att betande djur är gynnsamt för den biologiska mångfalden. Bland annat är det Naturskyddsföreningens linje i frågan. Men enligt en kanadensiskt studie skulle det kunna vara tvärt om – att mångfalden av djur är sämre i beteslandskap, både vad gäller rovdjur, pollinerande insekter och andra växtätande djur än de som hålls i beteslandskapet.

Opinion: Stötta ny förnybar elproduktion – inte energislöseri

Under valrörelsen har i alla fall en klimatfråga hettat till – energipolitiken. Men utgångspunkten har varit den motsatta – oro kring stigande elpriser. Det är en oro som populistiska partier gör vad man kan för att rida på, genom att sprida myter om att elpriserna i Sverige är exceptionellt höga, att Sverige importerar el och att det pga elbrist i Sverige till och med nu dras igång oljepannor för att producera el.

Information om ursprung av kött på restauranger kan införas vid årsskiftet

Sverige lämnar nu in en anmälan till EU-kommissionen med begäran om att få införa nationella bestämmelser gällande ursprungsinformation för kött på restaurang. Detta för att ge restaurangbesökare samma möjlighet som de som köper kött i affärer att kunna få information om köttets ursprung.

Investeringar i växtbaserade livsmedel ger störst klimatnytta enligt studie

Varje krona som investeras för att producera växtbaserade livsmedel som alternativ till kött ger tre gånger så stor klimatnytta som motsvarande krona investerad i grön cement, sju gånger mer än klimatsmarta byggnader och hela elva gånger mer än elbilar.

Ultuna permakultur inspirerar villaägare till att odla sin trädgård

I början av 1950-talet arbetade omkring 870 000 människor inom jordbrukssektorn i Sverige. Trots att vi är långt fler svenskar idag sysselsätter sektorn idag enbart cirka 171 000 personer. Perspektivet att allt färre arbetar med jorden och den mat vi alla är beroende av ges på Ultuna permakulturs hemsida.

Kommuner går före med klimatmål för offentliga måltider

Trots att det än så länge saknas nationella klimatmål för offentliga måltider har en tredjedel av landets kommuner infört sådana mål, enligt en kartläggning från Livsmedelsverket.

Klimatförändringarna påskyndar syrebristen i Östersjön

Men det är inte bara övergödning och klimatförändringar som hotar Östersjöfisken, utan också industrifisket. Henrik Svedäng har länge varnat för hur överfiske hotar att medföra att artbestånd kan kollapsa. Till årets rapport har han gjort en historisk analys över hur fiskbeståndet fluktuerat över tid.

Fortsatt ekonomiskt stöd till djurindustrin

Regeringen fortsätter att ösa pengar till olika samhällssektorer, motiverat med kriget i Ukraina. Näst i tur är lantbruksföretagen, där det tidigare beslutade stödpaketet på 800 miljoner kronor till dieselanvändare och 300 miljoner till gris- och fågelindustrin, nu föreslås kompletteras med ytterligare stödpaket på drygt 2 miljarder kronor, efter en överenskommelse med Centerpartiet.

Skogsträdgårdar allt populärare odlingsform

En särskild nisch av regenerativt jordbruk är så kallade skogsträdgårdar. En skogsträdgård är en odling där man försöker efterlikna ekosystem, med lager på lager av vegetation med olika växtmönster och en mångfald av arter, både ovan och under jord.

Odlad lax hotar vildlaxbeståndet i västsvenska vattendrag

Odlad norsk lax på rymmen vandrar upp i västsvenska vattendrag och parar sig med lokal vild lax. Det försvagar i sin tur den vilda populationen vilket får negativa konsekvenser för ekosystemen i stort.

Naturskyddsföreningen kampanjar för hållbart fiske – “Krävs lagstiftning”

Trålgränsen måste flyttas ut permanent, samtidigt som skonsamt och småskaligt fiske måste ges en högre prioritet gentemot industriella aktörer. Det är kraven i Naturskyddsföreningens nya kampanj mot överfisket.

Salladsföretaget Picadeli slopar plast och satsar på växtbaserat

I höstas slutade Picadeli med rött kött. Nu fortsätter företaget med en ambitiös klimat- och miljösatsning som ska minska plastkonsumtionen med 120 ton årligen. Man lanserar även en ny vegansk kyckling till salladsbaren i samarbete med Quorn.

Regenerativt jordbruk på tröskeln till större genombrott i Sverige

Idén om ett jordbruk i harmoni med de naturliga ekosystemen och deras processer blir allt mer populär runt om i världen. “Det har gått väldigt snabbt nu på slutet”, säger bonden Jörgen Andersson.