Mat och Klimat

Foto: "Making lunch 2" by Will Clayton, creative commons

Coronaviruset belyser djurhandelns sjukliga baksida

Den nya formen av coronavirus har i skrivande stund påträffats i 13 länder och krävt 80 människoliv i kinesiska Hubei-provinsen och situationen håller snabbt på att utvecklas till en internationell hälsokris. Viruset har troligen sitt ursprung i något av djuren som sålts på en marknad i mångmiljonstaden Wuhan i centrala Kina. Epidemin belyser återigen riskerna som uppstår när stora mängder djur, både domesticerade och vilda, trängs på små ytor och transporteras långa sträckor.

Krisen tilltar

Under måndagen hålls ett särskilt möte i Beijing mellan chefen för världshälsoorganisationen Tedros Adhanom och kinesiska myndigheter för att diskutera situationen som orsakat 80 dödsfall och drabbat ytterligare 2300. Den nya formen av coronavirus liknar det så kallade SARS-viruset som ledde till 750 dödsfall år 2003. 

Merparten av de smittade befinner sig i Hubei-provinsen, men viruset sprider sig snabbt och det strömmar ständigt in nya rapporter som visar att nya områden blivit drabbade. I skrivande stund har sjukdomen nått 13 länder, bland annat USA, Australien, Thailand och Frankrike, och flera länder har infört restriktioner och kontroller på resor in och ut ur Kina. Svenska Utrikesdepartementet avråder från resor till de provinser i Kina som drabbats av coronaviruset, enligt uppgifter i ett pressmeddelande.

Skånes universitetssjukhus i Malmö har testat två personer med luftvägsinfektioner för bland annat coronavirus, skriver Sydsvenskan, men under måndagen kunde sjukhuset meddela att provsvaren var negativa.

Det är ännu oklart hur farligt och smittsamt viruset faktiskt är, men kinesiska forskare och WHO arbetar oavbrutet med att kartlägga och bedöma viruset och dess spridning.

Till skillnad från SARS-epidemin, där kinesiska myndigheter sökte mörklägga utbrottet, har nu flera kraftfulla åtgärder vidtagits för att begränsa spridningen och processen har varit mer transparent än tidigare.

Ett tiotal städer har satts i karantän. Resandet har begränsats kraftigt och offentliga firanden i samband med det kinesiska nyåret har ställts in. Börserna på den asiatiska marknaden har gått tillbaka kraftigt och flera större varuhus och shoppingcenter håller stängt. Mångmiljonstaden Wuhan är under strikt karantän, men fem miljoner människor befaras ha lämnat staden innan karantänen trädde i kraft.

Handel med vilda djur tros ligga bakom

Coronaviruset är likt ebola, salmonella och tuberkolos en zoonos – “en sjukdom eller ett smittämne som på ett naturligt sätt kan spridas mellan djur och människor” (Statens veterinärmedicinska anstalt). SARS-viruset hade sitt troliga ursprung i maskpalmmården, ett trädlevande asiatiskt däggdjur som jagas i delar av Kina för köttets skull. Vilken art som burit på coronaviruset är ännu inte känt, men ett av huvudspåren är att det rör sig om ormar. 

Eftersom det i Kina finns en lång tradition av handel med vilda och exotiska djur för mat och naturmedicin, finns det också en ökad risk att människor i landet kommer i kontakt med olika typer av zoonoser. Kinesiska myndigheter har spårat utbrottet av coronaviruset till en marknadsplats i mångmiljonstaden Wuhan, där det förekommit alla möjliga sorters vilda djur. Marknaden stängde i samband med upptäckten och nu införs ett tillfälligt nationellt förbud mot handeln med vilda djur, något som välkomnas av djurrättsrörelsen.

– Marknader för vilda djur är som en petriskål för epidemier och utgör en oacceptabel risk som borde förpassas till historien, så snart som möjligt, sade Peter Knights från Wild Aid till Washington Post.

I SARS-epidemins kölvatten infördes regelbundna kontroller på dessa riskfyllda marknader, men med tiden blev dessa allt färre medan handeln med vilda djur gått urstarkt framåt.

“Levande djur största källan för smittspridning”

Det är inte bara i Kina som risken för zoonoser ökar. Det är inte heller endast i handeln med vilda djur som de kan uppstå. När stora grupper domesticerade djur föds upp på små ytor är det lättare för ett virus eller en bakterie att få fäste och spridas vidare. Somliga sjukdomar är direkt överförbara till människor, andra blir smittsamma när smittämnet muterar. När djuren sedan transporteras levande ökar risken för en epidemi ytterligare.

Transporter av levande djur ökar i EU och resten av världen. Enligt FN:s mat- och jordbruksorgan FAO har antalet grisar, får, getter och kor som transporteras långa sträckor ökat med 30 procent på bara 10 år, och trenden pekar fortsatt uppåt. Orsakerna är en ökad global köttkonsumtion, en ökande efterfrågan på färskt kött samt ekonomiska rationaliseringar; till exempel blir slakthusen allt större och färre vilket ökar avstånden mellan uppfödare och producent. Ett annat exempel är EU:s marknadsregler som gör det ekonomiskt fördelaktigt för danska grisbönder att skicka levande kultingar till Polen för slakt och bearbetning.

Utöver de otaliga rapporter om missförhållanden och djurplågeri som präglar branschen, utgör även den storskaliga transporten av levande djur en stor risk vad gäller spridningen av virala smittsjukdomar. En bild som bekräftas av flera framstående veterinärer och epidemiologer i en artikel i The Guardian.

– Det finns flera faktorer bakom smittspridning men levande djur är den största källan. Ju mer man flyttar runt på djur, desto större blir risken att sjukdomar sprids genom dessa djur. Det finns andra sätt, viruset kan överföras i färdiga köttprodukter till exempel, men smittspridningen sker mycket mer effektivt genom levande djur, säger Jeroen Dewulf, veterinär på universitetet i Gent, Belgien.

En annan viral sjukdom som har haft förödande konsekvenser är den afrikanska svinpesten som svept över Kina de senaste två åren och som slagit ut 40 procent av landets grisbestånd. I dagsläget är sjukdomen inte överförbar till människor men det kan komma att ändras i framtiden, säger epidemiforskaren David McIver till The Guardian.

– Svinpesten påverkar inte människor idag, men grisar skiljer sig inte så mycket biologiskt eller immunologiskt från oss människor, så det är möjligt att några små förändringar i virusets genuppsättning gör att den kan hoppa över till människor. Då har vi ett allvarligt problem, säger han.

Andra sjukdomar med kopplingar till djurtransporter och köttindustrin är Creutzfeldt-Jakob (från kor med galna kosjukan), och höstblåsor.

Hur farligt coronaviruset faktiskt är återstår att se, men det är tydligt att den ökande handeln med vilda och domesticerade djur ökar riskerna för liknande, och/eller värre utbrott i framtiden.

Michael Abdi Onsäter

Djurrättsorganisationen Four Paws har startat en namninsamling för att stoppa långväga djurtransporter inom och ut ur EU

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Gilla detta:

Upptäck mer från Mat och Klimat

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa