Mat och Klimat

Foto: Cat Act Art

På 1980-talet satt 95 procent av alla hönor i bur för att klara av den storskaliga produktionen av ägg. 800 000 hönor hålls i bur inom den svenska äggindustrin än idag – i små trånga burar där de inte kan sträcka ut vingarna. Detta fast konsumenterna har sagt sitt och efterfrågan på ägg från burhöns ständigt minskar.

        Vi ser ingen stark lobbyism för att burarna ska vara kvar. Det är inte som för tio år sedan. Det finns inga ekonomiska intressen i burhöns längre. Nu är det hög tid för ett förbud, säger Anna Harenius, etolog på Djurens Rätt.

Och i en opinionsundersökning gjord av Novus (2019) svarar 86 procent av de tillfrågade att det borde vara förbjudet att hålla hönor i bur.

Förbud med effekt

I sin nya rapport Släpp burarna tar Djurens Rätt ett grepp på frågan. Länder som Schweiz och Luxemburg är fria från burar sedan länge och Tyskland och Österrike är på väg att fasa ut burhållningen. Ett svenskt förbud mot burar är juridiskt möjligt ur EU-perspektiv konstaterar man i rapporten.

        Det vi ser nu är att Sverige hamnar efter i den här frågan, medan det fortfarande sägs att vi har ett så bra djurskydd, påpekar Anna Harenius.

Dessutom har det framkommit att lagstiftning har större effekt på konsumenternas beteende än informationen på förpackningarna. Djurens Rätt anser att djurskyddsförordningen vore bäst lämpad för ett förbud mot att hålla hönor i burar.

        I princip är det regeringen, främst Socialdemokraterna, som måste ta ett beslut nu, så vi jobbar mycket mot landsbygdsministern i den här frågan, säger Harenius.

Företag väljer bort burar

Sverige och regeringen har dessutom ett gammalt löfte till barnboksförfattarinnan Astrid Lindgren att uppfylla. Det om att burhållningen skulle vara avskaffad 1998. Tidpunkten har skjutits upp men nu verkar både myndigheter, företag och äggätare vara överens. Det är dags att verkställa utfasning av burhållningen. Sedan 1997 finns en formulering i djurskyddsförordningen som går ut på att inredda burar med sittpinne, rede och sandbad är tillåtna. Men i praktiken har nu inga lantbrukare skickat in ansökan om att få öppna anläggning med burar sedan 2010.

Även många företag har tagit avstånd från burägg. Sedan 2018 har över 65 svenska företag valt bort buräggen. Även kommunerna har till stor del stoppat sina upphandlingar av ägg från höns i burar, detta betyder mycket för utvecklingen eftersom företag och grossister står för de största inköpen av ägg.

Ägg som ingrediens

En märkning av ägg som används som ingredienser i färdiga produkter som majonnäs och kakor skulle underlätta enormt för oss butikskunder, företag och grossister i vår strävan att inte konsumera burägg.

Att hönor i svenska burar kan ha mindre utrymme än ett A4-ark att sträcka ut vingarna på, vända sig om eller putsa sig ses alltmer som argument nog mot burhållning. Medvetenheten hos konsumenterna får sägas vara hög och opinionen emot stark.

        Det är inte konsumenternas ansvar att ta tag i det här nu, för det har vi redan gjort, påpekar Anna Harenius.

Det starkaste skälet till att fortsätta med burhållning är enligt forskarna hälsoaspekten med mindre smittorisker för burhöns eftersom det blir fler höns som kommer i kontakt med varandra när de hålls frigående inomhus. Men utomhusgående höns utvecklar ett bättre immunförsvar och forskningen går framåt för bättre smittskydd.

        Det är en viktig del av ett demokratiskt samhälle att få politikerna att lyssna på sina väljare. En paragraf om att förbjuda burar skulle göra djurskyddet starkare och förhindra att burarna återuppstår, säger Anna Harenius.

Maria Fornstedt

 

 

 

Visited 4 times, 1 visit(s) today

Gilla detta:

Upptäck mer från Mat och Klimat

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa