Mat och Klimat

Foto: Jason Leung, Unsplash

Frankrike förbjuder massdödandet av tuppkycklingar från 2021

7 miljarder. Så många nykläckta tuppkycklingar dödas varje år genom gasning eller malning i den globala äggindustrin. Nu har Frankrike tagit ett historiskt steg mot att förbjuda massdödandet av tuppkycklingar i landets kläckerier senast 2021. Beslutet har välkomnats av bland annat svenska Djurens Rätt, men de understryker att förbudet bara berör ett av de många problem som finns i äggindustrin.

“Ingenting kommer att bli sig likt”, deklarerade Frankrikes jordbruksminister Didier Guillaume när han vid en presskonferens i Paris presenterade landets planer på att förbjuda det kontroversiella massdödandet av tuppkycklingar – ett beslut som togs i kölvattnet av ökade påtryckningar från djurrättsorganisationer i landet. Guillaume meddelade även att det inte längre kommer vara tillåtet att kastrera griskultingar utan bedövning framöver.

Tuppkycklingar är främst en oönskad biprodukt i kyckling- och äggindustrin eftersom de inte producerar ägg och deras kött inte ger lika hög avkastning som de mer snabbväxande hönornas. Ett fåtal tuppkycklingar sparas för inseminering, men de allra flesta dödas kort efter kläckning genom gasning eller malning. Enligt ett EU-direktiv från 2009 är det tillåtet att mala levande kycklingar inom 72 timmar efter att de kläckts, förutsatt att det orsakar en “snabb död”.

Alternativa metoder

Det pågår idag flera forskningsprojekt som syftar till att ta fram metoder för könsbestämning av fostren, så att de oönskade äggen kan kasseras innan de kläcks. Problemet är att metoderna tar relativt lång tid och anses därför inte vara ekonomiskt gångbara enligt branschens företrädare.

“Vi förstår och noterar det jordbruksministern sagt, men i dagsläget finns det inga alternativ. De kommer behöva accelerera forskningsprocessen för just nu så ser det ut att bli ett komplicerat förbud”, sade Maxime Chaumet, generalsekreterare för branschorganisationen Comité National pour la Promotion de l’Oeuf, till CNN. 

Om beslutet står sig blir Frankrike första EU-land att förbjuda massdödandet av levande tuppkycklingar. Tyskland tog ett liknande beslut redan år 2015, men det stoppades i en domstol med hänvisning till att rimliga alternativ fortfarande saknas. 

Tyskland är också det land som satsat mest på forskningen kring tidig könsbestämning och regeringens företrädare säger till CNN att den så kallade “Seleggt”-teknologin kommer att komma ut på marknaden nästa år.

Tyskland och Frankrike har i januari dessutom lagt fram ett gemensamt förslag på EU-nivå som skulle innebära slutet för massdödandet i hela unionen 2021.

Svalt mottagande

Reaktionen från djurrättsorganisationer har varit relativt ljummen. Många välkomnar förbudet men hävdar samtidigt att det bara löser en liten del av ett mycket större problem. Franska L214 skriver i ett pressmeddelande att reglerna missar själva grundproblemet.

– Det står ingenting om förhållandena i slakterierna, och ingenting om hur vi kommer bort från dagens intensiva djurproduktion. Förslaget är inte ambitiöst nog.

Svenska Djurens Rätt intar en liknande linje. Mat och Klimat kontaktade Sarah Mansour, som är kommunikationschef för organisationen:

– Vi anser att könsbestämning så tidigt som möjligt är att föredra för att minska riskerna för lidande, och ur det perspektivet är beskedet från Frankrike ett steg framåt. Men massdödandet av tuppkycklingar är bara ett av många stora problem i äggproduktionen. Det är positivt om det kan försvinna, men det bästa för djuren är att vi helt slutar äta ägg.

Förbudet kommer inte förändra livet för hönorna i äggindustrin. I äggfabriker lever de hårt avlade hönorna på trånga ytor som är upplysta dygnet runt för att maximera äggproduktionen. En modern så kallad värphybrid kan lägga 300 ägg per år, vilket kan jämföras med den djungelhönan som lägger 20 ägg under samma tidsperiod.

Michael Abdi Onsäter

Visited 8 times, 4 visit(s) today

Gilla detta:

Upptäck mer från Mat och Klimat

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa