Mat och Klimat

Ett Source-fält i Dubai. Foto: Zero Mass Water

Möt solpanelerna som skapar dricksvatten - ur luft

Företaget Zero Mass Water har tagit fram en ny sorts solpanel som genererar upp till 2 till 5 liter rent dricksvatten per dag – ur luft. De så kallade Source-panelerna har installerats på flera håll i världen där det av olika anledningar råder brist på rent och tillförlitligt vatten. Tekniken kan komma att spela en roll för att lindra den globala vattenkrisen nu och i framtiden.

Vatten – en bristvara som tryter

Trots omfattande framgångar fortsätter bristen på rent dricksvatten och saneringssystem att vara en av mänsklighetens största utmaningar. Enligt FN-rapporten Global Water Crisis: The Facts, saknar 700 miljoner människor fortfarande tillgång till rent vatten och över 2 miljarder saknar fungerande avloppssystem. Diarrésjukdomar, som ofta följer som en konsekvens, utgör den tredje största dödsorsaken bland barn under 5 år globalt. 

I klimatkrisens framtid kan det bli ännu värre; extremväder, växande befolkning, ohållbara livsmedels- och odlingssystem samt försaltning och uttorkning gör risken för vattenbrist och vattenrelaterade sjukdomar allt mer påtaglig. Krisen har redan nått megastäder som Kapstaden och Sao Paolo och enligt FN:s “business as usual”- scenario kommer 40 procent av världens befolkning bo i områden med allvarlig vattenbrist 2035. Det är en brist som spås leda till våldsamma konflikter mellan nationer och folkslag samt storskalig migration världen över.

Nya sätt att producera vatten

I geografiska områden där tillgången till rent färskvatten är begränsad ökar efterfrågan på alternativa sätt att producera den livsviktiga resursen. För ett antal år sedan började materialforskaren och sedermera vd:n för företaget Zero Mass Water, Cody Friesen, arbeta fram ett innovativt och unikt koncept för att producera dricksvatten oavsett var på jorden man befinner sig. Allt som krävs är specialtillverkade solpaneler och helt vanlig luft.

Den så kallade Source-panelen använder sig av värme och kondensering för att generera vatten ur luftens fuktighet. Solpanelerna hettar upp ett absorberande svamplikt material genom vilket utomhusluften får flöda. Kondens bildas då i det porösa materialet vilket sedan samlas i en 30-liters tank i anslutning till panelen. Vattnet steriliseras därefter med ozon och mineraler tillsätts. På det här relativt enkla sättet samlas upp till 5 liter vatten per dag. Även i torra ökenområden kan tekniken generera vatten för upp till tre personer per dag. I dagsläget kostar systemet $2000 USD plus installation, en kostnad som kommer minska i takt med att företaget skalar upp.

Tekniken sprider sig

Sedan starten 2017 har företaget installerat systemet i över 45 länder. Source-panelerna har installerats vid pampiga mångmiljonvillor i Kalifornien såväl som på sjukhus och barnhem i fattigare områden i bland annat Libanon, Marocko och Indien. Både rika och resurssvaga samhällen tilltalas av att kunna producera säkert och rent dricksvatten utan att behöva förlita sig på centraliserade försörjningssystem.

I USA finns det en tilltagande misstro mot vanligt kranvatten efter de många skandaler som avslöjat allvarliga brister i vattenhanteringen i flera städer och regioner. Svag reglering och dålig kontroll leder till att många, ofta socialt utsatta, amerikaner utsätts för förorenat vatten under lång tid med kroniska sjukdomar och stora sociala kostnader som följd. I staden Flint, Michigan – en stad som kommit att bli symbolen för den undermåliga vatteninfrastrukturen i landet – jobbar nu företaget aktivt för att installera 300 av sina Source-system.

Source-panelen marknadsförs även som ett sätt att minska det miljömässiga och ekonomiska avtrycket förknippat med den otaliga mängd plastflaskor som är i omlopp i världsekonomin idag. Som en följd av Jamaicas beslut att förbjuda all engångsplast installerades nyligen 20 Source-paneler vid ett av landets sjukhus. Panelerna producerar sammanlagt 3000 liter vatten i månaden och väntas ersätta en miljon plastflaskor under deras 15-åriga livslängd – en ekonomisk och miljömässig vinstaffär.

En annan fördel med metoden är att den ger en möjlighet för småskaliga aktörer att kringgå behovet av ett centraliserat system för insamling, distribuering och rening av vatten. Det här blir en särskilt viktig aspekt för avlägsna bosättningar långt från civilisationen. 

Vidare så kan panelerna användas som en tillfällig lösning i katastrofdrabbade och fattiga områden där infrastrukturen saknas eller satts ur spel. Orkanen Maria lämnade efter sig en enorm förödelse när den vräkte över de karibiska öarna hösten 2017. Sedan dess har Zero Mass Water varit involverade i vattensäkerheten i Karibien genom flera projekt på ön Puerto Rico.

Det relativt nystartade företaget fick förra året ta del av en fond i miljardklassen för att kunna utveckla och sprida sitt koncept och ta det till nästa nivå. I dagsläget har företaget utvecklat fyra större “Source-Fields”- stora vattenproducerande solcellsparker som kan försörja tiotusentals människor med dricksvatten. Den största anläggningen ligger i Queensland, Australien, och producerar en miljon liter i månaden. De andra ligger i Phoenix och Dubai. Häromveckan gick investeringsjätten Blackrock in med ytterligare 50 miljoner dollar i företaget. 

I en framtid där tillgången till rent och säkert vatten blir allt mer oklar, erbjuder företagets vattenproducerande solpaneler en elegant lösning, och hittills har det fallit väl ut. Hur väl de kommer att lyckas framöver återstår att se.

Michael Abdi Onsäter

Visited 7 times, 3 visit(s) today

Gilla detta:

Upptäck mer från Mat och Klimat

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa