Mat och Klimat

Nyttan med biodrivmedel.

Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet.

Antes de copiar el codigo se debe asociar el video a la lista y luego en el codigo cambiar las dimensiones a 250x225px.

År 2030 ska klimatpåverkan från Sveriges transportsektor ha minskat med 70 procent jämfört med år 2010. Mattias Goldmann är grundare av 2030-sekretariatet, vars syfte att säkerställa att klimatmålet verkligen uppnås. Mattias intervjuas av Stefan B Nilsson, Mat & Klimats chefredaktör.

Några av frågorna som Mattias besvarar i intervjun:

Vad är nyttan med biodrivmedel?

Vad innebär reduktionsplikten, dvs inblandningen av biodrivmedel i all diesel och bensin?

Vad är HVO, som blandas in i dieseln?

Vad är det för etanol som blandas i bensinen?

Finns det både för- och nackdelar med etanol?

Varför är biogas ett bra biodrivmedel?

Hur stor är klimatnyttan av reduktionsplikten?

Hur ser det politiska situationen framöver ut i Sverige och EU för inblandningen av biobränslen i diesel och bensin?
Visited 2 times, 1 visit(s) today

Gilla detta: