Mat och Klimat

Kan fusion bli viktig i klimatomställningen?

Peter Roos, VD Novatron Fusion.

Kan fusion bli viktig i klimatomställningen? Peter Roos, VD Novatron Fusion, intervjuas av Mat & Klimats chefredaktör Stefan B Nilsson.

- Vad är fusion och vad skiljer den sig från fision, som är den typ av kärnkraft som finns nu?

- Vad har Novatron Fusion för koncept som gör det unikt? - Vad har hänt och händer nu som gör att vi nu kanske kan börja närma oss ett genombrott för fusion?

- Vad är fördelarna med fusion?

- Med vanlig kärnkraft finns det risk för allvarliga olyckor, farligt avfall och stor miljöpåverkan. Finns eller saknas sådana problem vid fusion?

- Hur är det med klimatpåverkan vid fusion?

- På er hemsida säger Kenneth Fowler, Princeton University of Berkeley, USA att "Novatrons koncept ser ut att kunna vara den felande länken" (för fusion). Kan du utveckla det?

- Hur ser Novatrons plan ut för de kommande åren? Hur ser det ut med finansiering och vilka typer av godkännanden kan komma att behövas?

- Vilken roll skulle en lyckad övergång till fusionskraft – tillsammans med vindkraft, solenergi och annan förnybar energi - kunna spela i klimatomställningen?
Visited 4 times, 2 visit(s) today

Gilla detta: