Mat och klimat

Hållbart Skogsbruk

Jon Andersson, Skogsbiolog.

Antes de copiar el codigo se debe asociar el video a la lista y luego en el codigo cambiar las dimensiones a 250x225px.

Jon Andersson, skogsbiolog, intervjuas av Gry Fahlvik Loos. Vilka är utmaningarna i skogsbruket?

Jon talar om upp myter och problematik i det svenska skogsbruket och dess klimat- och miljöpåverkan.
Visited 1 times, 1 visit(s) today