Mat och Klimat

Beteendepraktika För Klimatet.

Mattias Goldmann. 2030 - Sekretariatet.

Mattias Goldmann intervjuas av Stefan B Nilsson om 2030-Sekreteriatets "Beteendepraktikan", med 55 förslag för att nå Sveriges klimatmål för transportsektorn.

Klimatmålet - som sju av åtta riksdagspartier står bakom - innebär att utsläppen ska minska med 70 procent till år 2030, jämfört med 2010 års nivå. Hur kan Sverige nå målet? Vi går igenom förslagen i 2030-Sekretariatets "Beteendepraktikan".
Visited 1 times, 1 visit(s) today

Gilla detta: