Mat och klimat

Antes de copiar el codigo se debe asociar el video a la lista y luego en el codigo cambiar el alto a 450px.

Stoppa storskalig miljöförstöring!

Pia Björstrand, ordförande för End Ecocide Sweden.

Antes de copiar el codigo se debe asociar el video a la lista y luego en el codigo cambiar las dimensiones a 250x225px.

Stoppa storskalig miljöförstöring! Pia Björstrand, ordförande för End Ecocide Sweden, intervjuas av Stefan B Nilsson.

En Ecocide Sweden har sedan 2016 arbetat för att storskalig miljöförstöring, ekocid, ska bli ett internationellt brott inom ramen för Internationella Brottsmålsdomstolen i Haag.

Frågor som tas upp i intervjun: Vad är ekocid? Vad innebär en internationell ekocidlag? Varför är det viktigt med en ekocidlag? Vad händer i frågan just nu?

Hur skulle en ekocidlag kunna påverka matproduktionen?